ABWC Update winter 2016/2017

Tijdens de ‘winterstop’ zit het ABWC niet stil. Hieronder een korte update van de afgelopen periode.

Nieuwe landelijk coördinator ABWC

Het bestuur van het ABWC heeft Gert Mulder als nieuwe landelijk coördinator aangesteld. Gert was hiervoor provinciaal coördinator Zeeland. Als opvolger van Gert is Maarten Leune benoemd als provinciaal coördinator Zeeland. Aangezien de voorbereidingen voor het vaardigheidsseizoen 2017 in volle gang zijn doen we deze belangrijke mededeling op deze wijze en wachten we niet op de Comité vergadering van 17 februari a.s.
We wensen Gert heel veel succes en plezier in deze nieuwe functie als landelijk coördinator en Maarten als provinciaal coördinator Zeeland!

Preview
Gert Mulder, landelijk coördinator ABWC 
Preview
Maarten Leune, provinciaal coördinator Zeeland
Start bijscholingen “effectieve Feedback geven” voor beoordelaars

Op 9 januari was de kick-off van de bijscholingen voor een 12-tal beoordelaars in Goedereede. De reacties van de deelnemers zijn bijzonder positief.

De try-out voor de bijscholing was op de themabijeenkomst van 19 november in Beusichem. Deze werd door de coördinatoren/teamleiders goed ontvangen zodat aan alle provincies deze bijscholing wordt aangeboden. In de bijscholing wordt de feedback snack geïntroduceerd. Een bijzonder effectieve werkwijze waarin de beoordelaars in 5 minuten een concrete feedback kunnen geven.  De bijscholingen worden gegeven door Trigon.

Preview

Banners m.b.t. gebruik social media
Voor alle provincies zijn banners aangeschaft die tijdens de vaardigheidstoetsen opgehangen kunnen worden. De banner roept alle deelnemers en toeschouwers op om foto’s en berichten pas op social media te plaatsen als alle deelnemende ploegen gespeeld hebben. Zo start iedereen met dezelfde informatie en houden we het eerlijk.

Preview
Evaluatie Vaardigheidstoetsen 2016
De evaluatie van het vorige seizoen is afgerond. De rapportage geeft een duidelijk beeld van successen en knelpunten. Deze punten zijn allemaal besproken en worden meegenomen in de voorbereiding van het komende seizoen. Een aantal zaken die veranderen staan hieronder.
  • Scenariobeschrijving met zwaartepunten toevoegen aan het uitslagenboekje 
    De toevoeging van een scenariobeschrijving met zwaartepunten is een goede meerwaarde, eventueel aangevuld met foto’s. Het zou mooi zijn als de ploegen het gebruiken bij de terugkoppeling/evaluatie binnen de posten.
  • Voorkomen dat vaardigheidstoetsen uitlopen
    Het scenario houden aan de beschikbare tijd. De bevelvoerder vroegtijdig aangeven dat over tien minuten de speeltijd voorbij is.  Van belang is dat de aanrijtijd goed wordt ingecalculeerd. De tijdsbewaking moet strakker georganiseerd worden tijdens de vaardigheidstoets.
  • Het concreet maken van tips/tops in feedback
    De beoordelaars worden getraind in het geven van effectieve feedback aan de deelnemende ploegen.
Enscenering 

Tijdens de themabijeenkomst afgelopen november is er ook aandacht besteedt aan allerlei mogelijkheden om de enscenering nog realistischer te maken. Verschillende technieken zijn er gedemonstreerd en onderling zijn er veel tips uitgewisseld. Er wordt gekeken hoe we deze kennis nog beter met elkaar kunnen gaan delen.

Preview
Secretariaat – ABWC
Twitter
Weersverwachting
Buienradar
buienradar