Project Do it zorgt voor eenduidigheid tijdens vaardigheidstoetsen

Ook dit jaar organiseert het ABWC (Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité) weer door heel Nederland vaardigheidstoetsen in de klassen TS-HD, 112, Hoofdklasse en Oppervlakteredding. 

Praktijksituaties worden nagebootst door zo realistisch mogelijke scenario’s. Daarbij leveren overige diensten als politie, ambulance en (lotus)slachtoffers een natuurlijk tegenspel. Dit maakt de vaardigheidstoetsen een uitdaging om aan deel te nemen. 

Tijdens de vaardigheidstoetsen worden kennis, kunde en de kwaliteit van bijna 600 deelnemende ploegen beoordeeld. Hierbij zijn factoren als stress en tijdsdruk een uniek element. De deelnemers en teams worden objectief beoordeeld door vakbekwame collega’s op meerdere elementen. De bevindingen van deze beoordelaars worden gerapporteerd op vastgestelde beoordelingslijsten. Ieder team krijgt een puntenscore en een rapportage van hun inzet. Hierin staat wat de sterke en minder sterke punten van het team waren tijdens de toets.  

Het ABWC bevordert met het organiseren van vaardigheidstoetsen de vakbekwaamheid van de Nederlandse brandweerkorpsen. Want vakbekwaam blijven is zeker zo belangrijk als vakbekwaam worden.

 

 

Projectgroep Do it

Het project Do it van het ABWC heeft tot doel om de vaardigheidstoetsen overal eenduidig te maken. De projectgroep voert een audit samen met alle provinciale coördinatoren om een beeld te krijgen hoe de vaardigheidstoetsen in heel Nederland verlopen. In de praktijk blijkt soms bijvoorbeeld dat er per provincie kleine verschillen optreden in de manier waarop geënsceneerd en beoordeeld wordt. Het streven is om alles naar hetzelfde niveau te trekken, zodat het niet uitmaakt waar de vaardigheidstoets wordt gehouden en welke ploegen er aan deelnemen.

Werkwijze projectgroep

Leden van de projectgroep gaan samen met de provinciale coördinatoren op pad en bezoeken vaardigheidstoetsen in heel Nederland. Aan de hand van een vaste vragenlijst worden alle elementen van de vaardigheidstoets onder de loep genomen. Dat begint al op de dag van het voorspelen. Is de enscenering realistisch en sluit deze aan op de praktijk. Tijdens de vaardigheidstoets zelf wordt er meegelopen met een deelnemende ploeg, een evaluatiegesprek bijgewoond, beoordelingslijsten bekeken en een kijkje genomen bij de administratie. Aan de hand van de vragenlijst wordt dan genoteerd op welke wijze alles functioneert die dag en hiervan wordt een verslag gemaakt. Na alle bezoeken worden de verslagen naast elkaar gelegd en wordt er een rapport gemaakt voorzien van conclusies en aanbevelingen.

 

Projectleider Gert Mulder (landelijk coördinator ABWC): 

“Het project Do it is voor ons ook een mooi middel om te kijken af we nog steeds goed aansluiten op de praktijk. Wat is bijvoorbeeld de beste manier om vaardigheidstoetsen af te nemen en hoe kunnen we van elkaar leren. Aan onze beoordelaars hechten we erg veel waarde bij het ABWC. Wij willen deze mensen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. 

Daarnaast willen wij naadloos aansluiten bij de afdelingen vakbekwaamheid van de verschillende veiligheidsregio’s in Nederland. De vaardigheidstoetsen van het ABWC zijn uniek in zijn soort. Wij beoordelen brandweermensen met realistische scenario’s en  onder stress dankzij de tijdsdruk en het wedstrijdelement. 

Tijdens onze jaarlijkse Themadag in Beusichem zullen we de resultaten van het project Do it terugkoppelen.  Het ABWC gaat dan direct aan de slag met de aanbevelingen. Niet alles zal ineens kunnen veranderen, maar we willen zeker grote stappen zetten.”


 

Secretariaat – ABWC
Twitter
Weersverwachting
Buienradar
buienradar