Veranderen de vaardigheidstoetsen klasse TS-HD in Brandbestrijding?

Het ABWC onderzoekt of de klasse TS-HD omgevormd kan worden naar een nieuwe klasse Brandbestrijding. In steeds meer veiligheidsregio’s worden brandweervoertuigen uitgerust met alternatieven voor blussing met hogedruk stralen als bijvoorbeeld O-bundels. In die wagens ontbreken soms HD-stralen of zit er slechts 1 in. Het ABWC volgt alle ontwikkelingen binnen de brandweer in Nederland en wil ook deze korpsen vaardigheidstoetsen aanbieden. 

Maarten Leune (Coördinator Vaardigheidstoetsen Zeeland) is projectleider van de pilot: Wij willen graag onderzoeken of we 1 nieuwe klasse kunnen maken waarin alle brandweerkorpsen in Nederland getoetst kunnen worden op brandbestrijding. In die klasse maakt het niet uit welke middelen een korps tot zijn beschikking heeft. Het gaat om de techniek en de tactiek van de brandbestrijding. Het ensceneren van een vaardigheidstoets vormt niet het probleem. Elk korps moet effectief een brand kunnen bestrijden met de middelen die ze hebben. 

De uitdaging zit in waarneming en de benodigde tijd om een brand te bestrijden. De ene methode is sneller in te zetten als de andere. Daarvoor moeten we een modus vinden zodat elke ploeg beoordeeld wordt volgens maatstaven die voor iedereen eerlijk en gelijkwaardig is.

De vraag of de klasse TS-HD omgezet kan worden hoopt het ABWC te beantwoorden na de testdag vaardigheidstoetsen Brandbestrijding op 20 oktober a.s. Het ABWC heeft een werkgroep gevormd met mensen uit heel Nederland om te beoordelen of dit mogelijk is. 

De verandering van blustactieken bij de brandweer speelt ook in de 112 en Hoofdklasse vaardigheidstoetsen. De korpsen met voertuigen die hiermee uitgerust worden moeten ook getoetst kunnen worden in deze klassen. Met deze pilot volgt het ABWC de ontwikkelingen op de voet.

 

Verloop van het pilotproject
Op 20 oktober wordt dus een testdag georganiseerd. Het ABWC wil een zo’n representatief mogelijk beeld krijgen van de verschillende alternatieve blusmethodes die er in Nederland gehanteerd worden en de consequenties voor de waarneming. Meer informatie over deze dag en de wijze van aanmelden staat op de website van het ABWC.

Na de testdag gaat de projectgroep beoordelen of het praktisch mogelijk is voor het ABWC om de klasse TS-HD te veranderen naar Brandbestrijding. Zij rapporteren hun bevindingen en aanbevelingen aan het bestuur van het ABWC. Ook de uitkomst van project Do it en de resultaten van de pilot TS4 worden meegenomen in de overwegingen. Mocht het ABWC besluiten om de klasse TS-HD in Brandbestrijding te gaan wijzigen dan zal dat op zijn vroegst in 2020 zijn. 

Dé kracht van vakbekwaamheid!

Het ABWC bevordert met het organiseren van vaardigheidstoetsen de vakbekwaamheid van de Nederlandse brandweerkorpsen. Want vakbekwaam blijven is zeker zo belangrijk als vakbekwaam worden.

Secretariaat – ABWC
Twitter
Weersverwachting
Buienradar
buienradar