admin

Bestuur en Coördinatoren vergaderen digitaal

Vrijdag 9 oktober vergadert het bestuur ABWC en de provinciaal coördinatoren over onder meer wat de scenario’s zijn om de vaardigheidstoetsen in 2021 mogelijk te maken. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ook wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en vergaderen digitaal middels Teams.

Vaardigheidstoetsen van 2020 naar 2021

Vaardigheidstoetsen van 2020 naar 2021

Na een jaar met het Coronavirus waren wij genoodzaakt alle vaardigheidstoetsen in 2020 die op 14 maart en later  gepland stonden te cancelen.

Wat gaan we doen.!!

Geplaatste ploegen.

De ploegen die tijdens de provinciale ronden (klasse 112, Klasse TS-HD en Hoofdklasse) van 7 maart 2020 zich hebben geplaatst voor de volgende ronde, zijn automatisch geplaatst in de 1e ronde gewestelijk in 2021.

Ploegen die nog moeten spelen.

We gaan het totale wedstrijdschema van alle vaardigheidstoetsen (na 7 maart 2020)  één op één verplaatsen naar 2021.

Dus alle ploegen die hebben ingeschreven en waren ingedeeld in 2020 gaan ook één op één mee en blijven ingedeeld in 2021.

We gaan de vaardigheidtoetsen samen met de posten  die in 2020 banen zouden organiseren ook in 2021 bij hen onderbrengen.

Kortom, we kopiëren het wedstrijdschema 2020 één op één naar 2021

Landelijke finales 2021

Voor de landelijke finales 2021 worden de betreffende banen onder gebracht bij de posten  die de landelijke finale voor dat jaar al hadden toegewezen gekregen. Dit is al afgestemd.

Inschrijven.

Als gevolg van deze omzetting hoeven de ploegen die zich al hebben ingeschreven geen actie meer te ondernemen. Zij worden automatisch ingedeeld in 2020 conform het wedstrijdschema.

Als gevolg van deze omzetting kunnen  geen nieuwe ploegen zich  inschrijven voor deelname in 2021.  Het wedstrijdschema  is namelijk vol.

 Geen acties noodzakelijk!

U hoeft als deelnemende ploeg niets te doen. U blijft ingedeeld op de locatie die ook in 2020 de vaardigheidstoets zou organiseren.

Na de zomervakantie zal het nieuwe schema voor 2021 op de site beschikbaar komen.

Heeft u toch nog vragen naar aanleiding hiervan, stuur dan een mail naar secretariaat@abwc.nl

Jan van der Brink onderscheiden met een Koninklijke onderscheiding

Jan van der Brink onderscheiden met een Koninklijke onderscheiding

In een uitgestelde lintjesregen heer Jan van den Brink vandaag alsnog de versierselen uitgereikt gekregen die horen bij zijn benoeming tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Jan kreeg uit handen van Burgemeester van Schaijk de versierselen uitgereikt voor zijn lange trouwe jaren als vrijwilliger bij de brandweer Harderwijk en zijn inzet voor het ABWC.

Het bestuur feliciteert met deze zeer verdiende waardering.

Tot 31 maart 2020 zijn alle vaardigheidstoetsen van het ABWC gecanceld.

Vanmiddag zijn er extra corona-maatregelen door het kabinet afgekondigd. Mede naar aanleiding daarvan hebben we als bestuur besloten om alle Vaardigheidstoetsen tot 31 maart 2020 te annuleren. We begrijpen dat dit een rigoureuze maatregel is, maar wij vinden het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid en maatschappelijke plicht om geen onnodige risico’s te nemen.

We willen iedereen bedanken voor het meedenken in de afgelopen dagen. Hieruit blijkt alleen maar betrokkenheid met onze Vaardigheidstoetsen. Het bestuur zal zich binnenkort beraden over de rest van het seizoen, mede afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot het Corona-virus/Covid-19.

Informatie Coronavirus COVID-19

Collega’s,

In december 2019 is een uitbraak van een nieuw Coronavirus vastgesteld. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Er worden wereldwijd maatregelen genomen om verdere verspreiding van dit virus te voorkomen.

Het bestuur van het ABWC heeft intern overleg gehad over hoe we verder gaan met de Vaardigheidstoetsen. Voor aanstaand weekend geldt het volgende:

Voor heel Nederland, met uitzondering van de provincie Brabant, gelden de richtlijnen van het RIVM. Kort te weten:

 • geef elkaar geen hand
 • was handen regelmatig
 • hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • gebruik papieren handdoekjes

Aanvullend verwachten we dat (ass)Provinciaal Coördinatoren afstemmen met de Veiligheidsregio en hun aanvullende richtlijnen volgen als die er zijn.

Voor provincie Brabant, dus de regio’s MW-Brabant, ZO-Brabant en Brabant-Noord, geldt het volgende:

 • volg de richtlijnen van het RIVM zoals hierboven genoemd
 • deelname en organisatie kan alleen zonder ziekteverschijnselen
 • de Vaardigheidstoets wordt georganiseerd zonder publiek en zonder prijsuitreiking
 • Na deelname is er mogelijkheid om te douchen en daarna verwachten we dat iedereen terugkeert
 • de uitslag wordt aan het eind van de dag op een andere manier bekend gemaakt, hierover horen jullie nader. Prijzen sturen we op.

In het algemeen denk na over het faciliteren van handen wassen, papieren handdoekjes, verpakte versnaperingen, enz. Stem eventueel met de Landelijk Coördinator af.

Let op; we doen een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid. Doe alleen mee in de organisatie of als deelnemer als je gezond bent en geen van bovenstaande klachten hebt.

Organisatorische vragen kun je stellen aan de Landelijk Coördinator, Gert Mulder.

Bestuurlijke vragen kunnen gesteld worden aan de Voorzitter, Jan-Hein Opheij.

We respecteren ieders keuze over wel of niet deelnemen of wel of niet organiseren. Hou ons op de hoogte via de Landelijk Coördinator.

Voor het weekend van zaterdag 21 maart bekijken we opnieuw de situatie en communiceren we weer de stand van zaken.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Jan-Hein Opheij, Voorzitter (06-57586608)

Gert Mulder, Landelijk Coördinator (06-23549922)

Programmaboekjes

Op de pagina Wie Waar Wanneer kunt u de programmaboekje vinden voor de provinciale vaardigheidstoetsen. Later volgen de boekjes van de gewestelijke ronden. Mocht je willen weten waar je ploeg is ingedeeld, kijk dan bij de pagina Provincie. Daar kun je bij je eigen provincie de informatie vinden.

Waarnemingsformulieren aangepast

De afgelopen tijd is geconstateerd dat de waarnemingsformulieren die wij gebruiken bij alle vaardigheidstoetsen aan vernieuwing onderhevig waren. Er is gekeken naar onderwerpen die inmiddels in de opleidingen van de Manschappen, de Bevelvoerder en Officier van Dienst zijn opgenomen. Maar ook het stoppen van de vaardigheidstoets Oppervlakte Redding waren reden tot aanpassing. Belangrijkste aanpassingen zijn:

 • Beoordeling kerntaak 4 Oppervlakte Redding zijn verwijderd,
 • Teksten OGS omgezet naar IBGS
 • Toegevoerd beoordelingen Kenmerkenschema
 • Toegevoegd beoordelingen Kwadrantenmodel
 • Toegevoegd terminologie Situationeel Commandovoering
  • Feiten, Analyse, Besluit (FABCM)
  • Swarming

U kunt alle nieuwe waarnemingstaten staan op onze site. Ga hiervoor naar de button > Download.

Veel succes met de voorbereiding vaardigheidstoetsen voor het komend seizoen.

Voorjaarsvergadering ABWC

Vrijdag 14 februari was het bestuur en de provinciale coördinatoren in Bussum bijeen voor hun jaarlijkse vergadering te voorbereiding van het seizoen 2020. Het aantal bestuur is uitgebreid met een functie Kwaliteit en Innovatie. Lean Remmerde, geen onbekende voor velen, is in deze functie benoemd. Ook was daar het moment om het voorzittersstokje over te dragen aan Jan Hein Opheij. Binnenkort zullen beide heren zich uitgebreider voorstellen. Het bestuur en de aanwezigen wensen beide heren veel succes met hun nieuwe functie.

Tijdens de vergadering is gesproken over het nieuwe seizoen. Belangrijk is dat voor het komend seizoen de waarnemingsstaten van alle functies zijn aangepast. Onderdelen als kenmerkenschema, kwadrantenmodel, FABCM (Feiten, Analyse, Besluit, Communiceren en Monitoren) zijn hierin toegevoegd. De waarnemingsstaten kunt uw downloaden vanaf onze site.

Daar is uitleg gegeven en een demonstratie gegeven van digitaal waarnemingen. Komens jaar zal als proef bij een aantal vaardigheidstoetsen de waarneming direct digitaal worden verwerkt. Daarmee maakt het ABWC een belangrijke stap vooruit in het digitaal van waarnemen en verwerken. Later volgt hierover meer.

Komend jaar komen er weer opleidingen Feedback geven. Doel is dat alle waarnemers het komend jaar zijn opgeleid in het Feedback Geven.

De coördinatoren gingen na afloop van dez bijeenkomst naar huis met de prijzen en vele andere spullen voor het nieuwe seizoen.

Indeling ploegen

Inmiddels komen de eerste indelingen waar de ploegen hun provinciale vaardigheidstoets in 2020 gaan spelen beschikbaar op de site.

Van de volgende provincies staan de indelingen op de site:

 • Noord Holland
 • Gelderland / Flevoland

U kunt de indelingen vinden. Ga naar provincie > kies uw procincie > indeling ploegen.

De komende weken zullen ook de indelen van de overige provincies beschikbaar komen.

“Eigen identiteit dient behouden te worden. Want wat Goed is, is Goed”

Stephan Wevers de Voorzitter van de Raad van Brandweercommandanten en Anton Slofstra portefeuillehouder Vakbekwaamheid en Kennis. Benadrukten dat het ABWC een boeiende en waardevolle organisatie is. Het is een grote club mensen die met een enorme gedrevenheid uitdagende en realistische vaardigheidstoetsen organiseren. Daardoor heeft het ABWC een grote meerwaarde voor Brandweer Nederland.

Vol enthousiasme is de Raad van  Brandweercommandanten het gesprek aangegaan met het voltallige bestuur en twee provinciaal coördinatoren van het ABWC .

Waardering

Veel handen gingen de lucht in als bevestiging op de vraag van Jan van Amerongen of de commandanten wel eens bij de vaardigheidstoetsen aanwezig zijn geweest. Er is veel waardering voor de opzet van de vaardigheidstoetsen. Het enthousiasme waarmee wordt deelgenomen en er is bewondering dat de organiserende posten een heel realistisch scenario presenteren.

Meerwaarde

De vaardigheidstoetsen zijn realistisch en door het competitieverband is er op een natuurlijke wijze stress toegevoegd. Deelnemers melden zich vrijwillig aan en worden deskundig waargenomen in de verrichtingen door de collega’s. Direct na de vaardigheidstoets wordt er feedback gegeven op de handelingen tijdens de inzet. Na de bekendmaking van de klassering ontvangt elk team een beoordelingsrapportage. Op de post worden deze rapportages nabesproken waardoor de leerelementen naar voren komen. Hierdoor hebben de vaardigheidstoetsen een grote meerwaarde voor Brandweer Nederland.

Acties

De Raad van Brandweercommandanten en het bestuur van het ABWC hebben de thema bijeenkomst waarin de acties en toekomstmogelijkheden zijn besproken als zeer waardevol ervaren.  Nadere acties en uitwisselingen binnen de veiligheidsregio’s en het ABWC zullen plaatsvinden.