admin

1e ronde gewestelijke vaardigheidstoetsen zijn gespeeld.

Vandaag 25 mei zijn de laatste vaardigheidstoetsen 1e ronde gewestelijk gespeeld. Op 15 en 22 juni worden in de klasse 112 en klasse TS-HD worden de 2e ronde gewestelijke vaardigheidstoetsen gespeeld. U kunt de geplaatste ploegen bij de Wie Waar Wanneer bekijken.

In de Hoofdklasse zijn de zes ploegen bekend die zich geplaatst hebben voor de landelijke finale die op 28 september dit jaar gespeeld worden in Schijndel. De geplaatste ploegen. Proficiat met het behaalde resultaat.

IFV collega’s onder de indruk van organisatie Vaardigheidstoets

Afgelopen zaterdag 18 mei ’19 bezochten Hermien Vleems en Sjoerd Veltman (beide onderwijskundige van het IFV) de Hoofdklasse Vaardigheidstoets in Rhenen. Beide waren onder de indruk hoe de ABWC een dergelijke vaardigheidstoets organiseert: de voorbereiding, de tot standkoming van het scenario met de enscenering, de inzet van de ploegen met de waarnemers, het feedback geven, de inzet van de vrijwilligers enz.

Zoals bekend werkt het Bestuur van de ABWC aan een nog betere samenwerking met het IFV c.q. Brandweer NL. Eind maart was er de presentatie bij de RBC, begin april een gesprek met de regiegroep Vakbekwaamheid & Kennis. Als resultaat hiervan wilde Hermien en Sjoerd van dichtbij een vaardigheidstoets bijwonen. Uitgebreide uitleg kregen zij van de provinciaal coördinator en zijn assistenten. Ook observeerde zij een feedback gesprek en spraken hierna met één van de deelnemers.

Met enorm veel waardering en enthousiasme keren zij terug naar het IFV om vervolg afspraken te maken over de samenwerking met de ABWC. Dank voor de Utrechtse collega’s die dit bezoek mogelijk maakte.

13 april 2019 – prov. klasse TS-HD in Winschoten

In de kerk is een afscheid dienst gaande van de 100 jarige “ome Dirk” waar zich op dat moment een 50 personen bevinden. Evt. een koor is aan het zingen terwijl de brandweer het terrein op rijdt zodat er genoeg lawaai is. De dominee is met de dienst bezig, de kist staat voorin de kerk, het koor op het podium en de gasten in de banken. Men heeft niets door dat er in de keuken een “vlam in de pan” is geweest. De beheerder van de kerk is druk doende met de soep, warme hapjes en broodjes voor de gasten na de dienst. Terwijl hij de frituurpan aan zet voor de lekkere hapjes vliegt deze in de brand. De frituurpan staat onder een keuken kastje (waar ook een lichtslang door de pijp naar boven komt, dus een goede na-verkenning is zeer wenselijk) hij probeert het vuur te doven maar een blusdeken is niet voorhanden hij zoekt ook nog in een andere ruimte dus het vuur heeft zo kans om ook in de kastjes terecht te komen na een paar minuten doet hij de deksel erop. Maar loopt hierbij wel brandwonden op. Belt de brandweer maar waarschuwt de mensen in de kerk niet. Hij verteld aan de centralist dat hij een vlam in de pan had maar inmiddels is gedoofd. Er is nogal wat rookontwikkeling en daarom hoest hij aan de telefoon.

De brandweer meld zich in krijgt het bericht te horen dat er een vlam in de pan is geweest en dat het in de keuken van de kerk is gebeurt. Men verteld er niet bij dat er een dienst gaande is want heeft de melder ipc niet verteld. Dus is er ook niet bekend hoeveel mensen er zijn en wat er gaande is in de kerk. Daar komen ze wel achter als ze ter plaatse zijn. De brandweer krijgt wel info omtrent het gebouw, kerkgebouw met zalen erachter die voor allerlei doeleinden worden gebruikt. Het is zaterdag dus geen zondags DIENST, als men daar naar vraagt. De bijgebouwen drie bouwlagen (incl. kelder?) Kerk stamt uit 1901. Veelal hout bouw. Politie kan gestuurd worden als men daarom vraagt en ambu wordt gewaarschuwd als men daarom vraagt.

Ter plaatse worden ze begeleid door verkeer regelaars en krijgen de opdracht om achterwaarts het terrein op te rijden. De tijd loopt nog niet pas als de achter zijde het bordje start over is. Er staat een bord voor de hoofdingang van de kerk met de tekst erop “afscheidsdienst Ome Dirk 100 jaar” Ook staat er een lijkwagen naast de kerk. De aandacht wordt gewekt door de beheerder die aan zijkant kerk loopt en schreeuwt en hoest. Hij verteld alles wat ze maar vragen, niet gevraagd is niet gegeven. Hij verteld dus dat er een vlam in de pan is geweest in de keuken en dat hij de deksel er na ongeveer minuut of 3 heeft op gedaan. Hij kan precies vertellen waar de keuken zich bevindt. En waar de andere ruimtes zich bevinden, hij kan het tekenen. I.v.m. brandwonden is het zaak dat hij gelijk wordt gekoeld want het is zeer pijnlijk. Als dit na 2 minuten niet wordt gedaan is dit natuurlijk te laat en gaat het nog meer pijn doen, en wordt meneer zweterig en dreigt om te vallen, collaps door de pijn. Gaan ze gelijk koelen brandwonden inzetten is hij rustig en verteld alles. Als ze vragen wat er in de kerk gaande is zegt hij dat het een afscheid ’s dienst is van de 100jarige “ome Dirk” waar nu een man of 50 zitten een koor, de dominee en ome dirk natuurlijk.

Besluit de brandweer de kerk te ontruimen dit gaat natuurlijk even duren is het op een gegeven moment sein inpakken >30min? En ontwikkeld/smeult de brand door in het keukenkastje met een doorslag naar boven. In de kerk is immers niets zichtbaar geen rook geen paniek niets, gaan ze de verkenning eerst doen van de keuken, prioriteiten stellen!!! is het niet erg want het brand immers niet heel erg meer, dat de kerkdienst op een gegeven moment hervat kan worden. Maar gaan ze eerst ontruimen ja dan heb je paniek en willen de gasten ome Dirk ook mee naar buiten hebben. (De kist staat op een kar dus kan naar buiten) Gaat de brandweer splitsen dus 1 ploeg naar de keuken en 1 ploeg de kerk in dan is er veel hectiek.

De vlam in de pan is uit maar heeft wel zodanig gebrand dat het keukenkastje zwart geblakerd is zodat ze daar ook in kijken. In kastje zien ze de pijp naar boven met lichtslang erin, doorslag naar de ruimte ernaast. Zetten ze daar een HD straal of schuimblusser op is de lichtslang naar boven toe uit. Na verkenning, kubus rond is ook boven kijken, niets te zien ook geen rook.

Er hangt alleen wat rook in de keuken verder niet dus daar alleen ademlucht!!

13 april 2019 – prov. klasse 112 in Winschoten

Scenario 112 baan:

Locatie: Parkeerplaats Olieslagerstraat/zijkant Vennekerk.

Melding: Prio 1 uitrukken voor een beknelling parkeerplaats achter Olieslagerstraat 7 te Winschoten.

Nadere info: – Auto tegen muur gereden er zou iemand onder het

voertuig bekneld zitten.

– Melder is de bewoner van Olieslagerstraat 7

– Aanrijroute: Nassaustraat, Mauritsstraat, Engelstilstraat en Olieslagerstraat

Scenario:

De bewoner van Olieslagerstraat 7 meld dat er op de parkeerplaats achter zijn

woning een auto tegen een muur is aan gereden en dat er 1 persoon onder de auto ligt. De bestuurder heeft in plaats van de rem het gaspedaal ingetrapt waardoor het voertuig tegen een boomstronk is opgereden en hier vast boven op staat. Hierbij is een wandelaar onder het voertuig terecht gekomen. Het slachtoffer zit bekneld onder het voertuig en de bestuurder durft zijn auto niet te verlaten.

Aan de zijgevel van de kerk is een medewerker van een voegbedrijf de staat van de voegen aan het controleren, hiervoor staat hij tijdens het incident op de bovenste gedeelte van de steiger ongeveer 4 ½ meter hoog.

Hij schrik van wat er op de parkeerplaats gebeurt en valt van de steiger en spietst zijn been in een ijzeren pen die uit de grond steekt.

Dit wordt in de melding niet medegedeeld maar moet de ploeg door een juiste verkenning ontdekken. Ontdekt de ploeg het gespietste slachtoffer niet dan zal deze na ongeveer 20 min. om hulp gaan schreewen.

Bestuur ABWC in gesprek met Raad Brandweer Commandanten

Zoals toegelicht op de voorjaarsvergadering zijn we als Bestuur uitgenodigd door de RBC (Raad Brandweer Commandanten) om ons als ABWC te presenteren: wat we doen, hoe we dit doen, hoe we georganiseerd zijn, wat onze successen zijn maar ook waar we behoefte aan hebben. Op donderdagavond 21 maart hebben we (Jan v Amerongen, Jan Hammer, Joop Huizing, Ton Klever, Gert Mulder [het bestuur] en, Minka Honders en Cor Kramp als PC’s) deze toelichting gegeven.

Toelichting

Aan de hand van een presentatie (zie bijlage) hebben we een toelichting gegeven en een aantal vragen gesteld. Vanuit het verleden, naar het heden met een goede doorkijk naar de huidige ontwikkelingen. Minka en Cor hebben met name een mooie bijdrage geleverd door hun ervaringen te delen als volledig vrijwillig PC, wat knelpunten zijn als er onvoldoende medewerking/ondersteuning vanuit de Veiligheidsregio’s geleverd wordt en een doorkijk om realistische scenario’s te gebruiken in de vaardigheidstoetsen.
We hebben ook een filmpje laten zien waarin kort wordt weergegeven wat we doen, aangevuld met de visies van Stephan Wevers (voorzitter Brandweer Nederland) en Anton Slofstra (voorzitter Programmaraad Vakbekwaamheid).
De toelichting is goed verlopen en is enthousiast ontvangen door de regionaal commandanten. Zij gaven terug erg veel waardering te hebben voor het ABWC en vooral de deskundigheid en kennis die er aanwezig is.
Als ABWC hebben we een aantal belangrijke afspraken kunnen maken:

Afspraken

Aan het eind van de toelichting hebben we met de RBC vier belangrijke afspraken gemaakt:

1) Het ABWC wordt gezien als waardevol onderdeel van Brandweer Nederland. Datgene wat we doen is van meerwaarde voor de brandweercollega’s. De Regionaal Commandanten ondersteunen dit.
2) Het Bestuur gaat alle Regionaal Commandanten voorzien van data. Concreet betekent dit dat we de bereikbaarheidsgegevens van de Provinciaal Coördinator(en) en assistenten aan hen doorgeven. Verder zullen we ook data van Vaardigheidstoetsen doorgeven en ze uitnodigen voor de Landelijke finales. Afspraak hierbij is dat zij indien nodig contact met de Coördinator kunnen opnemen. Vanuit de PC kan/mag dit ook en wordt zeker op prijs gesteld. Ze rekenen er op dat ze op de hoogte worden gehouden, worden uitgenodigd en vooral horen ze het graag als dingen anders en/of beter kunnen.
3) Alle Regionaal Commandanten gaan het ABWC als bespreekpunt op hun MT-vergadering zetten. Bedoeling hiervan is om na te gaan hoe het in hun regio is georganiseerd, of er verbeterpunten zijn maar vooral om te laten horen zij het ondersteunt willen zien waar dit kan.
4) In de nabije toekomst gaan we met de Programmaraad Vakbekwaamheid (advies orgaan van het RBC) in overleg om te kijken waar we elkaar beter kunnen vinden. Het gaat dan om het gebruiken van onze beoordelingsrapportages, het opnemen in vakbekwaamheidsprogramma’s, enz. Het IFV ondersteunt ons hierin.

Al met al kijken we terug op een waardevolle toelichting met als resultaat een goede basis om de samenwerking te verbeteren of te intensiveren.

Er zit ook een belangrijk aandachtspunt aan deze ontwikkelingen. Gezamenlijk moeten we onze identiteit zien vast te houden en er voor zorgen dat dit ondanks al deze ontwikkelingen overeind blijft. De combinatie van vrijwillige deelname, directe feedback en het competitie-element maakt datgene wat we doen uniek. Daar houden we aan vast en zijn we trots op!

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Heb je hierover vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van de bestuursleden!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur ABWC

Directe Feedback na ieder toets

Eén van de meest waardevolle aanpassingen die we de laatste
jaren hebben ingevoerd is de directe feedback na deelname.
Uiteraard zit hierin verschil, de één heeft daar meer gevoel
bij dan de ander. Het is ook sterk afhankelijk van de deelnemer(s), als je feedback ziet als commentaar wordt het lastig.
Toch moet feedback geen kunstje worden en niet iets zijn wat
‘moet’. Een feedbackgesprek bestaand uit tweerichtingsverkeer is het mooist.
Daarnaast is een individuele terugkoppeling in de vorm van
feedback goed, maar situationeel een groepsfeedback toepassen kan ook erg waardevol zijn. Brandweer is immers een
teamprestatie, waarin het individu een belangrijke rol speelt.
Het kan dus zijn dat deelnemers worden voorzien van groepsfeedback in plaats van de individuele terugkoppeling. De (ass.)
Provinciaal Coördinator en de Teamleider Waarnemers kunnen
hiertoe besluiten.
Vanaf dit seizoen (2019) komt er ook meer aandacht voor het
collegiaal waarnemen van de feedback. Op deze manier proberen we elkaar scherp te houden.

alle Provinciale vaardigheidstoetsen gespeeld

Op zaterdag zijn de laatste provinciale vaardigheidstoetsen 2018 gespeeld. De ploegen die door gaan naar een 1e ronde gewestelijk bereiden zich voor. 11 mei gaan de eerste vaardigheidstoetsen weer van start. De ploegen veel succes gewenst met jullie voorbereiding.

Rapport project Do-IT

Op 10 november 2018 is in de brandweerkazerne Beusichem een themadag georganiseerd voor alle provinciaal coördinatoren en hun assistenten en de teamleider. Daar werd het rapport Do-It door Christiaan Huijbreghs en Gert Mulder gepresenteerd.Het rapport en de presentatie kunt u terug vinden bij de tab “downloaden”. De firma Trigon verzorgde workshops “feedback” voor waarnemers. Waarbij de aanwezigen werden voorzien van waardevolle tips. Inmiddels hebben er landelijk zo’n 278 waarnemers deze bijscholing gevolgd.