admin

JanHein Opheij legt voortijdig zijn functie neer.

Na een jaar actief geweest te zijn als voorzitter van het ABWC heeft JanHein in goed overleg met het bestuur besloten zijn functie neer te leggen. Het ABWC staat voor de komende jaren voor veel uitdagingen. Voor JanHein was het helaas niet mogelijk de tijd te kunnen geven die wij de komende jaren nodig hebben.

Het bestuur respecteert zijn besluit en dankt JanHein voor zijn inzet en de prettige en constructieve samenwerking.

Op korte termijn zal de vacature worden opengesteld.

Het bestuur ABWC

Bijscholing Basisprincipes van brandbestrijding

Als ABWC vinden we het belangrijk om op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen en kennis die binnen de brandweer beschikbaar is. Met de ontwikkeling van de nieuwe klassen vaardigheidstoetsen (Brand en TS-4) is toepassing van de nieuwste kennis een voorwaarde voor een succesvolle proefperiode en implementatie. Onze waarnemers worden in de eigen veiligheidsregio gelukkig goed voorzien van kennis door middel van opleidingen en bijscholingen. We constateren wel dat hierin per regio afwijkende planningen worden toegepast. Als ABWC willen wij graag daar waar het kan ondersteuning bieden. Om dit mogelijk te maken zijn er overleggen gevoerd met de Brandweeracademie. Het ABWC wordt de gelegenheid geboden om 12 waarnemers de landelijke bijscholing Basisprincipes van brandbestrijding te laten volgen. Wij als ABWC zijn erg blij met dit aanbod.

Binnen het lectoraat Brandweerkunde van de Brandweeracademie hebben tal van onderzoeken geleid tot de Basisprincipes van brandbestrijding (voorheen De hernieuwde kijk op brandbestrijding). Het resultaat is een globaal en overzichtelijk handelingsperspectief voor de bestrijding van gebouwbranden. In het vijfdaagse bijscholingsprogramma Basisprincipes van brandbestrijding ontmoeten medewerkers van incidentbestrijding, risicobeheersing en vakbekwaamheid elkaar om de Basisprincipes van brandbestrijding te doordenken en aan de hand van casuïstiek praktisch te leren toepassen. Het bijscholingsprogramma is bedoeld voor docenten, waarnemers, (praktijk)instructeurs, bevelvoerders, (H)OvD-en, specialisten brandpreventie, brandonderzoekers, oefencoördinatoren of oefenleiders die de vakkennis willen verrijken en verdiepen met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van brandbestrijding.

De deelnemers maken kennis met de Basisprincipes van brandbestrijding en de onderzoeksresultaten en modellen waarop dit handelingsperspectief is gebaseerd. De deelnemers vergroten hiermee hun inzicht in brandbestrijding en in de relaties tussen incidentbestrijding, risicobeheersing en vakbekwaamheid. Deze ontwikkelingen worden op een samenhangende en interactieve manier aangeboden. Deelnemers kunnen de toepasbaarheid ervan zelf ontdekken aan de hand van casussen.

Programma

Elke dag staat een ander thema centraal.

​1​             ​Branddynamica en brandbestrijding

​2             ​Gebouw- en brandfysica voor de brandweer

​3             ​De human factor: menselijke beperkingen bij incidentbestrijding​

4             Verkennen van gebouwbranden

5             ​Oefenen met de Basisprincipes van brandbestrijding ​

De afgelopen periode is binnen alle afdelingen van het ABWC de vraag uitgezet wie er interesse had in het volgen van deze bijscholing. De binnengekomen aanmeldingen zijn verwerkt en doorgegeven aan de Brandweeracademie. Na een eerder uitstel door Corona, ziet het er nu naar uit dat de ‘ABWC groep’ mag gaan starten op woensdag 31 maart.

Na afronding van de bijscholing zijn we als ABWC in staat om desgewenst de opgedane kennis verder te verdelen onder onze waarnemers in het land. Denk bijvoorbeeld aan een train-de-trainer-sessie, die verzorgd wordt door één of meerdere deelnemers die de bijscholing namens het ABWC heeft gevolgd.

Wij houden jullie op de hoogte!

Namens het bestuur van het ABWC

Lean Remmerde

Bestuurslid ABWC

Het ABWC heeft besloten om in besluit 2021 geen gewestelijke rondes en landelijke finales vaardigheidstoetsen te organiseren.

Door de COVID-19 maatregelen was het ABWC genoodzaakt dit voorjaar de provinciale rondes vaardigheidstoetsen te stoppen. In heel 2020 hebben we geen vervolg aan het vaardigheidstoetsenprogramma kunnen geven. Dit voorjaar is besloten zowel het programma 2020 als de eerste uitslagen te kopiëren naar 2021.

Gezien alle huidige COVID-19 maatregelen en de huidige perspectieven voor de eerste maanden van het nieuwe jaar (2021) ziet het ABWC zich wederom genoodzaakt om ingrijpende maatregelen te nemen.  Ook in 2021 worden geen gewestelijke rondes en landelijke finales gepland.

Het ABWC ziet nog wel perspectieven op regionaal/provinciaal niveau. Als de COVID-19 maatregelen het toestaan en passen in het vakbekwaamheidsbeleid van de betreffende veiligheidsregio, worden regionale/provinciale vaardigheidstoetsen toegestaan en daarmee door het ABWC gefaciliteerd.

Gezamenlijke besluitvorming

In nauw overleg met de Provinciaal Coördinatoren heeft het bestuur dit besluit moeten nemen. Een zestal uitgewerkte scenario’s zijn voorgelegd. De huidige van toepassing zijnde COVID-19 maatregelen maken het niet mogelijk medio maart 2021 te starten met het reguliere programma. Ook niet conform de van toepassing zijnde ABWC Coronaproof Infographic. Om de vaardigheidstoetsen in april te starten of zelfs in mei/juni is organisatorisch niet haalbaar. Kortom een regulier ABWC-programma vaardigheidstoetsen is niet haalbaar, hoe vervelend het ook is. Vooral voor alle ABWC betrokkenen, zoals de deelnemende posten, de posten die het organiseren, maar ook de waarnemers en ondersteuners.

Dit besluitvormingstraject is ook nauwkeurig afgestemd met Jeugdbrandweer Nederland.

Wat is er wel mogelijk?

Uiteraard zijn er ook scenario’s uitgewerkt wat wel mogelijk is. Het ABWC ziet namelijk mogelijkheden in ééndaagse vaardigheidstoetsen op regionaal/provinciaal niveau. Hiermee voorkomen we vervoersbewegingen naar andere veiligheidsregio’s/provincies. Aangezien iedere veiligheidsregio zijn eigen coronaproof vakbekwaamheidsbeleid heeft, moeten de vaardigheidstoetsen hierin wel passen. Het ABWC zal hierin faciliteren, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van het  administratiesysteem en vergoeding van onkosten conform de bekende afspraken. Het is aan de Provinciaal Coördinator met de afdeling Vakbekwaamheid van de betreffende veiligheidsregio om dit te initiëren en met de betreffende posten te organiseren.

Wat zijn de consequenties van dit besluit?

Het bestuur is zich bewust dat een dergelijk besluit consequenties heeft. Ook zijn er financiële consequenties. Zo zijn er voor 2021 geen inkomsten in te boeken, terwijl vaste kosten zoals beheer van de automatisering en verzekeringen wel worden gemaakt. Het bestuur heeft dan ook besloten om de inschrijfkosten 2020 niet te retourneren. Dit houdt in dat voor 2022 er een nieuwe inschrijving gaat plaats vinden. Dit besluit houdt tevens in dat de ploegen die dit voorjaar zich geplaatst hadden voor de volgende ronde in 2022 opnieuw starten met de provinciale voorrondes.

Perspectieven 2021

Een tweede jaar zonder gewestelijke rondes en landelijke finales is voor het bestuur eigenlijk onaanvaardbaar vandaar we de haalbaarheid gaan onderzoeken om een online alternatieve ABWC competitie te ontwikkelen. De PC’s hebben hier enthousiast op gereageerd. Komend voorjaar 2021 verwachten we hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Vragen ?

Heeft u toch nog vragen naar aanleiding hiervan, stuur dan een mail naar secretariaat@abwc.nl

Bestuur en Coördinatoren vergaderen digitaal

Vrijdag 9 oktober vergadert het bestuur ABWC en de provinciaal coördinatoren over onder meer wat de scenario’s zijn om de vaardigheidstoetsen in 2021 mogelijk te maken. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ook wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en vergaderen digitaal middels Teams.

Vaardigheidstoetsen van 2020 naar 2021

Vaardigheidstoetsen van 2020 naar 2021

Na een jaar met het Coronavirus waren wij genoodzaakt alle vaardigheidstoetsen in 2020 die op 14 maart en later  gepland stonden te cancelen.

Wat gaan we doen.!!

Geplaatste ploegen.

De ploegen die tijdens de provinciale ronden (klasse 112, Klasse TS-HD en Hoofdklasse) van 7 maart 2020 zich hebben geplaatst voor de volgende ronde, zijn automatisch geplaatst in de 1e ronde gewestelijk in 2021.

Ploegen die nog moeten spelen.

We gaan het totale wedstrijdschema van alle vaardigheidstoetsen (na 7 maart 2020)  één op één verplaatsen naar 2021.

Dus alle ploegen die hebben ingeschreven en waren ingedeeld in 2020 gaan ook één op één mee en blijven ingedeeld in 2021.

We gaan de vaardigheidtoetsen samen met de posten  die in 2020 banen zouden organiseren ook in 2021 bij hen onderbrengen.

Kortom, we kopiëren het wedstrijdschema 2020 één op één naar 2021

Landelijke finales 2021

Voor de landelijke finales 2021 worden de betreffende banen onder gebracht bij de posten  die de landelijke finale voor dat jaar al hadden toegewezen gekregen. Dit is al afgestemd.

Inschrijven.

Als gevolg van deze omzetting hoeven de ploegen die zich al hebben ingeschreven geen actie meer te ondernemen. Zij worden automatisch ingedeeld in 2020 conform het wedstrijdschema.

Als gevolg van deze omzetting kunnen  geen nieuwe ploegen zich  inschrijven voor deelname in 2021.  Het wedstrijdschema  is namelijk vol.

 Geen acties noodzakelijk!

U hoeft als deelnemende ploeg niets te doen. U blijft ingedeeld op de locatie die ook in 2020 de vaardigheidstoets zou organiseren.

Na de zomervakantie zal het nieuwe schema voor 2021 op de site beschikbaar komen.

Heeft u toch nog vragen naar aanleiding hiervan, stuur dan een mail naar secretariaat@abwc.nl

Jan van der Brink onderscheiden met een Koninklijke onderscheiding

Jan van der Brink onderscheiden met een Koninklijke onderscheiding

In een uitgestelde lintjesregen heer Jan van den Brink vandaag alsnog de versierselen uitgereikt gekregen die horen bij zijn benoeming tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Jan kreeg uit handen van Burgemeester van Schaijk de versierselen uitgereikt voor zijn lange trouwe jaren als vrijwilliger bij de brandweer Harderwijk en zijn inzet voor het ABWC.

Het bestuur feliciteert met deze zeer verdiende waardering.

Tot 31 maart 2020 zijn alle vaardigheidstoetsen van het ABWC gecanceld.

Vanmiddag zijn er extra corona-maatregelen door het kabinet afgekondigd. Mede naar aanleiding daarvan hebben we als bestuur besloten om alle Vaardigheidstoetsen tot 31 maart 2020 te annuleren. We begrijpen dat dit een rigoureuze maatregel is, maar wij vinden het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid en maatschappelijke plicht om geen onnodige risico’s te nemen.

We willen iedereen bedanken voor het meedenken in de afgelopen dagen. Hieruit blijkt alleen maar betrokkenheid met onze Vaardigheidstoetsen. Het bestuur zal zich binnenkort beraden over de rest van het seizoen, mede afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot het Corona-virus/Covid-19.

Informatie Coronavirus COVID-19

Collega’s,

In december 2019 is een uitbraak van een nieuw Coronavirus vastgesteld. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Er worden wereldwijd maatregelen genomen om verdere verspreiding van dit virus te voorkomen.

Het bestuur van het ABWC heeft intern overleg gehad over hoe we verder gaan met de Vaardigheidstoetsen. Voor aanstaand weekend geldt het volgende:

Voor heel Nederland, met uitzondering van de provincie Brabant, gelden de richtlijnen van het RIVM. Kort te weten:

 • geef elkaar geen hand
 • was handen regelmatig
 • hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • gebruik papieren handdoekjes

Aanvullend verwachten we dat (ass)Provinciaal Coördinatoren afstemmen met de Veiligheidsregio en hun aanvullende richtlijnen volgen als die er zijn.

Voor provincie Brabant, dus de regio’s MW-Brabant, ZO-Brabant en Brabant-Noord, geldt het volgende:

 • volg de richtlijnen van het RIVM zoals hierboven genoemd
 • deelname en organisatie kan alleen zonder ziekteverschijnselen
 • de Vaardigheidstoets wordt georganiseerd zonder publiek en zonder prijsuitreiking
 • Na deelname is er mogelijkheid om te douchen en daarna verwachten we dat iedereen terugkeert
 • de uitslag wordt aan het eind van de dag op een andere manier bekend gemaakt, hierover horen jullie nader. Prijzen sturen we op.

In het algemeen denk na over het faciliteren van handen wassen, papieren handdoekjes, verpakte versnaperingen, enz. Stem eventueel met de Landelijk Coördinator af.

Let op; we doen een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid. Doe alleen mee in de organisatie of als deelnemer als je gezond bent en geen van bovenstaande klachten hebt.

Organisatorische vragen kun je stellen aan de Landelijk Coördinator, Gert Mulder.

Bestuurlijke vragen kunnen gesteld worden aan de Voorzitter, Jan-Hein Opheij.

We respecteren ieders keuze over wel of niet deelnemen of wel of niet organiseren. Hou ons op de hoogte via de Landelijk Coördinator.

Voor het weekend van zaterdag 21 maart bekijken we opnieuw de situatie en communiceren we weer de stand van zaken.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Jan-Hein Opheij, Voorzitter (06-57586608)

Gert Mulder, Landelijk Coördinator (06-23549922)

Programmaboekjes

Op de pagina Wie Waar Wanneer kunt u de programmaboekje vinden voor de provinciale vaardigheidstoetsen. Later volgen de boekjes van de gewestelijke ronden. Mocht je willen weten waar je ploeg is ingedeeld, kijk dan bij de pagina Provincie. Daar kun je bij je eigen provincie de informatie vinden.

Waarnemingsformulieren aangepast

De afgelopen tijd is geconstateerd dat de waarnemingsformulieren die wij gebruiken bij alle vaardigheidstoetsen aan vernieuwing onderhevig waren. Er is gekeken naar onderwerpen die inmiddels in de opleidingen van de Manschappen, de Bevelvoerder en Officier van Dienst zijn opgenomen. Maar ook het stoppen van de vaardigheidstoets Oppervlakte Redding waren reden tot aanpassing. Belangrijkste aanpassingen zijn:

 • Beoordeling kerntaak 4 Oppervlakte Redding zijn verwijderd,
 • Teksten OGS omgezet naar IBGS
 • Toegevoerd beoordelingen Kenmerkenschema
 • Toegevoegd beoordelingen Kwadrantenmodel
 • Toegevoegd terminologie Situationeel Commandovoering
  • Feiten, Analyse, Besluit (FABCM)
  • Swarming

U kunt alle nieuwe waarnemingstaten staan op onze site. Ga hiervoor naar de button > Download.

Veel succes met de voorbereiding vaardigheidstoetsen voor het komend seizoen.