Nieuws

Maarten Leune, prov.coördinator Zeeland legt na 22 jaar zijn functie neer en gaat met pensioen

Tijdens de bijeenkomst van ons Comité vergadering in Bunnik, in aanwezigheid van vele bestuursleden en provinciaal Coördinatoren, hebben wij afscheid genomen van Maarten Leune. Maarten is 19 jaar actief geweest binnen het ABWC. Jarenlang als jurylid, de administratie en als laatst provinciaal Coördinator Zeeland. Maarten heeft voor zijn inzet uit handen van onze voorzitter Joop Huizing een legpenning in ontvangst genomen.

Komende zaterdag zal tijdens een bijeenkomst met onze Zeeuwse waarnemers en ondersteuners van Maarten afscheid worden genomen.

Maarten bedankt voor je inzet en dat je mag genieten van je welverdiende pensioen.

Ingeschreven ploegen

Tot 1 november jl. kon er worden ingeschreven voor deelname aan de vaardigheidstoetsen in 2022.

Inmiddels is het niet meer mogelijk ploegen in te schrijven. Mocht u toch een ploeg hebben die mee zou willen doen, dan kan die ploeg op een reservelijst worden geplaatst. Mochten er ploegen uitvallen, dan kan die ploeg worden toegelaten. Heeft u vragen hierover stuur dan even een mail naar secretariaat@abwc.nl

Het aantal ploegen dat, ondanks de achter ons liggende COVID-19 periode, is enorm.

Klasse 112 = 305 ploegen

Klasse TS-HD = 189 ploegen

Hoofdklasse = 62 ploegen

Informatie over de voortgang en planning verwijs ik naar het onderdeel Wie Waar Wanneer op deze site.

Veel succes met de voorbereiding

Kom jij het bestuursteam versterken?

Het ABWC (Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité) bevordert de vakbekwaamheid van de Nederlandse brandweerkorpsen door het organiseren van de vaardigheidstoetsen. Want vakbekwaam blijven is zeker zo belangrijk als vakbekwaam worden.

Elk jaar organiseert het ABWC door heel Nederland vaardigheidstoetsen in de klassen TS-HD, 112 en Hoofdklasse. Praktijksituaties worden nagebootst door zo realistisch mogelijke scenario’s. Daarbij leveren overige diensten als politie, ambulance en (lotus)slachtoffers een natuurlijk tegenspel. Dit maakt de vaardigheidstoetsen een uitdaging om aan deel te nemen!

Wat doet het bestuur?

Het landelijk bestuur van het ABWC bestaat uit 6 leden. De provincies worden vertegenwoordigd door 16 provinciaal coördinatoren en 15 assistent coördinatoren. Deze vertegenwoordiging bestaat grotendeels uit vrijwilligers.

Het bestuursteam levert een bijdrage aan nieuwe beleid, het verhogen van het kwaliteitsniveau van de organisatie, informeert de vrijwilligers, deelnemers, het brandweermanagement en de Veiligheidsregio’s.

Wat bieden we je?

Wij bieden jou een unieke kans om binnen een enthousiaste en gedreven omgeving als ambassadeur van het ABWC op te treden. Je levert onder andere op, zowel regionaal als landelijk niveau, een bijdrage aan nieuw beleid dat meerwaarde heeft voor het verhogen van het kwaliteitsniveau van de vaardigheidstoetsen binnen vakbekwaamheid van Brandweer Nederland.

Wil je meer weten?

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met één van de bestuursleden. Nadere informatie vind je op de website: www.vaardigheidstoetsen.nl

Joop Huizing, interim voorzitter/ wedstrijdsecretariaat, tel: 06-51203742

Gert Mulder, landelijk coördinator, tel: 06-23549922

Lean Remmerde, bestuurslid kwaliteit en innovatie, tel: 06-22527443

Jan Hammer, penningmeester, tel: 06-45636916

Ton Klever, secretaris, tel: 06-54995913

Heb je interesse? Heb je een duidelijke affiniteit met het ABWC en natuurlijk met brandweervrijwilligers? Heb je daarnaast een visie over vakbekwaamheid in relatie met vaardigheidstoetsen? Stuur dan uiterlijk 1 december 2021 een e-mail naar: secretariaat@abwc.nl

Overzicht jaarplanning Vaardigheidstoetsen

Met deze info-graphic nemen wij u mee in onze routering van de vaardigheidstoetsen die het ABWC jaarlijks organiseert. Op dit overzicht ziet u op welke moment van het seizoen er stappen worden gemaakt.

inschrijven deelname vaardigheidstoetsen 2022

Na alle perikelen rondom  Covid-19 virus staan wij weer te trappelen om in het seizoen 2022  vaardigheidstoetsen te gaan organiseren.

Om alle ploegen de mogelijkheid te bieden hun vaardigheidstoets uit te voeren, zijn wij ook weer op zoek naar ploegen die een vaardigheidstoets willen organiseren. Als hiervoor belangtelling is neem dan zelf contact op met de provinciaal coördinator. De gegevens staan op de website van het ABWC.

Vanaf 15 september 2021  kunt u de ploeg(en) inschrijven.

De kosten voor deelname aan de vaardigheidstoetsen bedragen:

  • € 265,– voor inschrijving ploeg deelname klasse 112
  • € 265,– voor inschrijving ploeg deelname klasse TS-HD
  • € 290,– voor Inschrijving ploeg deelname Hoofdklasse

Inschrijving is mogelijk tot 15 oktober 2021.

Voor ploegen die na deze datum nog willen inschrijven worden naast het inschrijfgeld ook administratiekosten van € 50,– in rekening gebracht. Dit kan tot uiterlijk 30 oktober 2021.

U kunt de ploeg(en) vanaf 15 september, net als voorgaande jaren, aanmelden via deze link  https://sys.abwc.nl/Account/Login 

U kunt inloggen met de eerder verkregen inloggegevens.

Lukt dat niet meer ?. Dan verzoek ik u een email te sturen naar seceratariaat@abwc.nl

Hoe daarna verder ?.

Nadat u een ploeg of ploegen hebt ingeschreven kunt u op onze site www.abwc.nl een totaal overzicht vinden van de ingeschreven ploegen.

Eind van dit jaar worden de ploegen ingedeeld voor de provinciale ronde zal worden gespeeld.

Ook die informatie is dan te vinden op de website.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan even contact op het met wedstrijdsecretariaat.

Tenslotte zijn we ook opzoek naar nieuwe bestuursleden. Hebt u interesse of weet u iemand die (mogelijk) interesse heeft?. Kijk ook hiervoor eens op onze website of informeer bij één van de huidige bestuursleden.

Joop Huizing ontvangt het Gouden kruis van Verdienste

Vrijdag 27 augustus ontving brandweer collega Joop Huizing voor zijn bijzondere bijdrage van de brandweer in Nederland het Gouden Kruis van Verdienste uit handen van Stephan Wevers, voorzitter van de adviescommissie Waardering en Erkenning Brandweer.

Joop is een begrip in de Nederlandse brandweerwereld en ook buiten onze landsgrenzen is hij geen onbekende.

Start in 1970 bij de brandweer en kende in 2020 zijn 40-jarig ambtsjubileum en zijn 50-jarig brandweerjubileum.

In zijn lange carrière zette hij zich in op verschillende vlakken. Gelinkt aan zijn passie voor opleiden is Joop sinds 1980 actief binnen het het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité. en sinds 1992 lid van het bestuur en vele jaren landelijk wedstrijdleider.

Tijdens een druk bezochte receptie werd door de voorzitter van het bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, de heer Pieter Broertjes het boek “een leven vol vuur” gepresenteerd. Hierin worden 50 jaar van zijn brandweerleven weergegeven.

https://www.brandweernederland.nl/nieuws/kruis-van-verdienste-voor-joop-huizing/

Oud Wedstrijdleider Hans Stoel overleden

Op 75 jarige leeftijd is na een lang ziekbed toch enigszins onverwacht Harm Stoel, oud wedstrijdleider Utrecht overleden.

Harm is vele jaren jurylid en provinciaal wedstrijdleider van Utrecht geweest. Harm was in die jaren de motivator van de ploegen en de juryleden. Harm was vooral actief in Utrecht.

Onder zijn leiding waren de juryleden zeer betrokken zowel tijdens als naafloop van een wedstrijddag.

Met mooie herrineringen nemen wij afscheid van een bijzonder mens. Harm Bedankt.

Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.

Het bestuur ABWC

We staan te trappelen van ongeduld …..maar in 2022 gaan we weer los!!!

Vanwege COVID-19 en de corona-maatregelen hebben we lang geen vaardigheidstoetsen kunnen organiseren. Nu er steeds meer kan staan we dan ook te popelen om weer aan de slag te gaan. Komend voorjaar gaat het hek van de dam en kunnen de brandweerploegen weer in actie komen bij de 112, Tas-HD en Hoofdklasse vaardigheidstoetsen in heel Nederland.

Vanaf 15 september 2021 starten de inschrijvingen. Meer informatie volgt.

Iedereen een fijne vakantie toegewenst en hopelijk zien we elkaar weer snel!

JanHein Opheij legt voortijdig zijn functie neer.

Na een jaar actief geweest te zijn als voorzitter van het ABWC heeft JanHein in goed overleg met het bestuur besloten zijn functie neer te leggen. Het ABWC staat voor de komende jaren voor veel uitdagingen. Voor JanHein was het helaas niet mogelijk de tijd te kunnen geven die wij de komende jaren nodig hebben.

Het bestuur respecteert zijn besluit en dankt JanHein voor zijn inzet en de prettige en constructieve samenwerking.

Op korte termijn zal de vacature worden opengesteld.

Het bestuur ABWC

Bijscholing Basisprincipes van brandbestrijding

Als ABWC vinden we het belangrijk om op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen en kennis die binnen de brandweer beschikbaar is. Met de ontwikkeling van de nieuwe klassen vaardigheidstoetsen (Brand en TS-4) is toepassing van de nieuwste kennis een voorwaarde voor een succesvolle proefperiode en implementatie. Onze waarnemers worden in de eigen veiligheidsregio gelukkig goed voorzien van kennis door middel van opleidingen en bijscholingen. We constateren wel dat hierin per regio afwijkende planningen worden toegepast. Als ABWC willen wij graag daar waar het kan ondersteuning bieden. Om dit mogelijk te maken zijn er overleggen gevoerd met de Brandweeracademie. Het ABWC wordt de gelegenheid geboden om 12 waarnemers de landelijke bijscholing Basisprincipes van brandbestrijding te laten volgen. Wij als ABWC zijn erg blij met dit aanbod.

Binnen het lectoraat Brandweerkunde van de Brandweeracademie hebben tal van onderzoeken geleid tot de Basisprincipes van brandbestrijding (voorheen De hernieuwde kijk op brandbestrijding). Het resultaat is een globaal en overzichtelijk handelingsperspectief voor de bestrijding van gebouwbranden. In het vijfdaagse bijscholingsprogramma Basisprincipes van brandbestrijding ontmoeten medewerkers van incidentbestrijding, risicobeheersing en vakbekwaamheid elkaar om de Basisprincipes van brandbestrijding te doordenken en aan de hand van casuïstiek praktisch te leren toepassen. Het bijscholingsprogramma is bedoeld voor docenten, waarnemers, (praktijk)instructeurs, bevelvoerders, (H)OvD-en, specialisten brandpreventie, brandonderzoekers, oefencoördinatoren of oefenleiders die de vakkennis willen verrijken en verdiepen met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van brandbestrijding.

De deelnemers maken kennis met de Basisprincipes van brandbestrijding en de onderzoeksresultaten en modellen waarop dit handelingsperspectief is gebaseerd. De deelnemers vergroten hiermee hun inzicht in brandbestrijding en in de relaties tussen incidentbestrijding, risicobeheersing en vakbekwaamheid. Deze ontwikkelingen worden op een samenhangende en interactieve manier aangeboden. Deelnemers kunnen de toepasbaarheid ervan zelf ontdekken aan de hand van casussen.

Programma

Elke dag staat een ander thema centraal.

​1​             ​Branddynamica en brandbestrijding

​2             ​Gebouw- en brandfysica voor de brandweer

​3             ​De human factor: menselijke beperkingen bij incidentbestrijding​

4             Verkennen van gebouwbranden

5             ​Oefenen met de Basisprincipes van brandbestrijding ​

De afgelopen periode is binnen alle afdelingen van het ABWC de vraag uitgezet wie er interesse had in het volgen van deze bijscholing. De binnengekomen aanmeldingen zijn verwerkt en doorgegeven aan de Brandweeracademie. Na een eerder uitstel door Corona, ziet het er nu naar uit dat de ‘ABWC groep’ mag gaan starten op woensdag 31 maart.

Na afronding van de bijscholing zijn we als ABWC in staat om desgewenst de opgedane kennis verder te verdelen onder onze waarnemers in het land. Denk bijvoorbeeld aan een train-de-trainer-sessie, die verzorgd wordt door één of meerdere deelnemers die de bijscholing namens het ABWC heeft gevolgd.

Wij houden jullie op de hoogte!

Namens het bestuur van het ABWC

Lean Remmerde

Bestuurslid ABWC