Informatie

Inschrijven

jaarlijks kan er tussen 1 oktober en 1 november worden ingeschreven voor deelname aan de vaardigheidstoetsen van het ABWC voor het komend jaar. Een ploeg kan voor meerdere klasse inschrijven.


Deelname

Een brandweerkorps kan met een onbeperkt aantal ploegen aan de vaardigheidstoetsen deelnemen.
Een wedstrijdploeg mag alleen geformeerd worden uit leden van regionale-, of bedrijfsbrandweren.
De leden van een ploeg mogen geen deel uitmaken van een andere ploeg die op dezelfde baan op dezelfde dag de wedstrijdopdracht krijgt uit te voeren.

De deelnemers moeten afhankelijk van hun taak beschikken over de volgende certificaten of diploma’s.

  • Officier van dienst = leergang OVD – Repressie of leergang OVD
  • Bevelvoerder  = leergang Bevelvoerder
  • Pompbediende  = leergang Voertuigbediende
  • Manschap(pen) = leergang Manschap A

Lichamelijke Conditie

Deelnemers dienen medisch te zijn goedgekeurd voor het uitvoeren van repressieve brandweerdienst.


Samenstelling ploeg

De bezetting van de ploegen in de diverse vaardigheidsklasse bestaan uit:

  • Klasse 112        = 6 personen (Bevelvoerder, Chauffeur-voertuigbediener, Aanvalsploeg nr.1 en 2 en Waterploeg nr. 3 en 4)
  • Klasse TS-HD = 6 personen (Bevelvoerder, Chauffeur-voertuigbediener, Aanvalsploeg nr.1 en 2 en Waterploeg nr. 3 en 4)
  • Hoofdklasse    = 7 personen (OVD, Bevelvoerder, Chauffeur-voertuigbediener, Aanvalsploeg nr.1 en 2 en Waterploeg nr. 3 en 4)

Kleding en Uitrusting

De gehele wedstrijdploeg moet beschikken over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals voorgeschreven in de gebruiksinstructie van het materiaal en de lesstof.

Deelnemers moeten voorzien zijn van duidelijk en leesbare nummers behorende bij hun taak. Deze nummering moet zowel aan de voorzijde als de achterzijde duidelijk leesbaar zijn. Aan de achterzijde dient bij het gebruik van ademlucht de fles voorzien te zijn van een nummer.


Aansprakelijkheid

Het ABWC wijst er nadrukkelijk op, dat het geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt/erkent voor geleden schade, ontstaat door deelname aan een wedstrijd. Schade die tijdens een vaardigheidstoets, door de spelende ploeg, ontstaat zal door het organiserende korps bij die ploeg worden verhaald.


Verzekering

Voor een ploeg die deelneemt aan de vaardigheidstoetsen van het ABWC dienen een ongevalsverzekering en een WA-verzekering te zijn afgesloten.