ABWC bestuursvergadering – januari 2019

Op 21 januari 2019 is het bestuur van het ABWC in Vianen voor de eerste keer in 2019 bij elkaar geweest voor de voorbereiding van het nieuwe seizoen en de comité-vergadering van 15 februari.

Een korte impressie:

 

De Landelijk Coördinator (LC) en de Penningmeester zijn bij de jaarvergadering van Gelderland/Flevoland in de brandweerpost Rheden geweest.
Het bestuur waardeert een uitnodiging voor een jaarvergadering. De interactie en het contact dat hierbij ontstaat is erg waardevol.  De LC heeft diverse onderwerpen kunnen toelichten en heeft ook bruikbare tips en suggesties mee terug gekregen.
Eén van de punten die direct opgepakt gaat worden is het updaten van  de artikelen op de ABWC website.
Mocht er behoefte zijn voor een toelichting tijdens een bijeenkomst, laat het vooral het bestuur weten. We gaan dan ons best doen om één van de bestuursleden af te vaardigen.

Het kan voorkomen dat er een klacht / op- of aanmerking binnenkomt over een vaardigheidstoets. Zorg altijd dat dit als eerste bekend wordt bij de Provinciaal Coördinator (PC). De aangeschreven PC kan dan overleggen en sparren met leden van het bestuur en na afstemming kan er een antwoord worden gegeven.

In 2018 hebben we voor het eerst de inschrijftermijn voor het nieuwe seizoen met een maand vervroegd. Hierdoor ontstaat er meer tijd voor de PC om een gedegen planning te maken. Ook kan er eerder gecommuniceerd worden over de indeling van de ploegen en de planning van de vaardigheidstoetsen. De eerste reacties zijn heel positief te noemen.  De PC, juryleden en de deelnemende teams vinden deze vervroegde inschrijving waardevol. Het bestuur heeft besloten om de inschrijftermijn (1 oktober – 1 november) te handhaven.

In 2019 zijn er zes inschrijvingen meer dan in 2018. Gezien alle ontwikkelingen binnen Brandweer Nederland zien we hier erg blij mee.

Er is een (concept)stappenplan naar aanleiding van het project Do-It geschreven en besproken, uitgangspunten zijn bepaald en meegegeven. Deze worden nu verder uitgewerkt zodat het project Do-It gaat bijdragen aan de implementering van de recente landelijke ontwikkelingen, meer eenheid in organisatie en uitvoering en betere aansluiting bij Vakbekwaamheid.

Er is navraag gedaan of gemaakte foto’s bij de vaardigheidstoetsen gepubliceerd mogen worden. Eigen gemaakte foto’s mogen gepubliceerd worden. Mits er geen namen van personen worden vermeld. Wanneer dit wel gebeurd dient de betreffende persoon toestemming te geven voor plaatsing van de foto in het kader van de AGV.

Tijdens de Themadag (november 2018) is er gesproken om de scenario’s zo reëel mogelijk te ensceneren. Het liefst zien we dat een lokale uitruk de basis vormt voor een scenario. Bij voorkeur ziet het ABWC praktijkincidenten als scenario.  

De PC spreekt de mogelijkheden door met het organiserende team om een uitdagende vaardigheidstoets te kunnen organiseren voor de deelnemende teams.
Het komend seizoen wordt verwacht dat de scenario’s zo realistisch mogelijk zijn geënsceneerd.
De bestuursleden hebben een planning gemaakt om dit seizoen de PC minimaal 1x te bezoeken tijdens de vaardigheidstoetsen.  

De Themadag 2018 is goed bezocht en de deelnemers hebben aangegeven de onderwerpen een goede bijdrage te vinden. Het ABWC wil in dit seizoen een themadag PLUS organiseren voor PC’s, juryleden, vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio’s en wellicht deelnemers.
Noteer alvast de datum 9 november 2019 voor de ABWC-themadag in de agenda! Nadere info volgt.
Tijdens de vaardigheidstoets verwachten we onze vertegenwoordigers (PC, ass.PC, juryleden) herkenbaar zijn. Hiervoor hebben we kleding, polo-shirt en jassen, verstrekt. Tijdens de prijsuitreiking kan de PC zijn/haar uniform aan doen, dit is geen verplichting. Eén en ander conform de Handleiding Organiseren Vaardigheidstoets 2018. 

Op zaterdag 2 maart a.s. worden er twee pilots georganiseerd. Onder leiding van Eric Dangermond wordt de vaardigheidstoets Klasse TS4 in Aalsmeer georganiseerd.
De pilot Klasse Brandbestrijding (mogelijke vervanger TS-HD) wordt onder leiding van Maarten Leune in Bilthoven georganiseerd.
Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken. Het programma voor deze dagen wordt via de PC-en bekend gemaakt en wordt op de website geplaatst.

Het bestuur van het ABWC wenst alle deelnemers, organisatoren en juryleden heel veel succes en plezier toe bij de vaardigheidstoetsen in 2019. Laten we er met elkaar weer een mooi en leerzaam seizoen van maken.

Hartelijke groet,
Jan van Amerongen.
Voorzitter ABWC.

Aalsmeer landskampioen Hoofdklasse

Brandweer Aalsmeer is op zaterdag 29 september als eerste geëindigd bij de landelijke finale Hoofdklasse in Goes.

Een paar vragen aan de bevelvoerder van de winnende ploeg, Willem van Willegen

Hoe voelt het om landskampioen te zijn?
We vinden het hele eer om landskampioen te mogen zijn. We hadden het echt niet verwacht. Ons korps doet al zeker veertig jaar mee en dan nu toch een keer de landelijke finale te winnen is natuurlijk heel speciaal.  

Leuke reacties gehad op het behalen van het landskampioenschap?
Toen we Aalsmeer binnenreden na de finale stond het hele korps ons langs de weg op te wachten met alle voertuigen. Familie en vrienden van onze ploegleden waren er ook bij. We hebben op het op de kazerne die avond natuurlijk even gevierd. Er draait ook een wervingscampagne voor nieuwe vrijwilligers in ons korps en de extra aandacht rond het behalen van het landskampioenschap komt ons nu goed uit.

Waarom doen jullie mee aan de vaardigheidstoetsen?
Allereerst vinden we het ontzettend leuk om mee te doen. Je krijgt met de vaardigheidstoetsen toch andere scenario’s voorgeschoteld dan tijdens de oefenavonden van ons eigen korps. Ook de waarneming is anders, het zijn mensen buiten jouw korps die objectief beoordelen en daar mee ook een ander soort feedback geven. Het is super leerzaam, er wordt toch anders tegen het handelen aangekeken. Je leert andere zienswijze en oplossingen. Het verruimt je blik.

Oefenen jullie voor de vaardigheidstoetsen?
We oefenen niet speciaal voor de vaardigheidstoetsen. We bereiden ons wel voor. Voor de finale bijvoorbeeld hadden we een extra les gekregen van de AGS. De rest van de kennis komt uit onze reguliere oefenavonden, dat is gewoon basiskennis.

Heb jullie tips voor andere groepen?
Gebruik de kennis en vaardigheden van alle mensen die je in je ploeg zitten. Er zitten verschillende soorten mensen in de ploeg, met elk hun eigen specifieke kennis en ervaring. Vraag elkaar om advies en neem dat dan ook aan. Als bevelvoerder verzamel je alles en in overleg met elkaar kies je voor een aanpak. Je moet het als ploeg echt samen met elkaar doen. In de praktijk doe ik dat ook. 

En volgende jaar? Weer meedoen?
Volgend jaar doen we zeker weer mee. We voelen geen extra druk nu we landskampioen zijn, maar hebben natuurlijk wel gezonde spanning. Je wilt wel de titel verdedigen. Het belangrijkste vinden we dat we er met zijn allen weer een leuke dag maken van de vaardigheidstoets. Het is goed voor de teambuilding.

 

Scenario finale
Tijdens werkzaamheden aan een heimachine is er hydrauliekolie gelekt en in brand gevlogen. Het eerste blusvoertuig is ter plaatse gekomen en is de blussing begonnen. Op het moment dat de pompbediende de brandkraan aan het plaatsen was raakte een automobilist de macht over het stuur kwijt en botste daardoor tegen de brandkraan, waardoor de pompbediende met zijn been onder de auto terecht kwam. Doordat de eerste brandweer hun collega’s moesten helpen kwamen ze handen te kort. 

De brandweer had assistentie opgeroepen van hun collega’s. Eenmaal ter plaatse moest de wedstrijd ploeg het overnemen en hun gewonde collega helpen. Onder de heimachine zat ook een werknemer bekneld. Een eerder gearriveerde tankautospuit was het bedrijfspand in gegaan, daar bleek een doorslag van de brand buiten te zijn. In het pand werden twee slachtoffers vermist. Beide waren werknemer van het bedrijf waar het ongeval plaatsvond. De één zat onder de brandwonden zit vast in de kantine, het andere slachtoffer zat op het toilet en kon hier niet meer uit. 

Brandweer Aalsmeer mag zich sinds deze finale Nederlands Kampioen in de Hoofdklasse noemen.

Terugblik van de ABWC Comitévergadering 5 oktober 2018

De vergadering werd gekenmerkt door een goede bezetting en is heel constructief verlopen. De landelijke finales van 2018  zijn inmiddels afgerond, de landskampioenen zijn geworden; Aalsmeer in de Hoofdklasse, Balk bij de Oppervlakteredding, Dodewaard in de klasse TS-HD en Linschoten in de klasse 112. Het bestuur feliciteert de landskampioenen met het geweldige resultaat. Het bestuur concludeert dat de vaardigheidstoetsen het afgelopen jaar over het algemeen goed zijn verlopen. Onze (assistent) coördinatoren, de organiserende posten en de deelnemende teams krijgen hiervoor de complimenten.

De inschrijftermijn voor de vaardigheidstoetsen in 2019 is al geopend en zal sluiten op 1 november 2018. De provinciaal coördinatoren hebben verzocht om een eerdere inschrijvingstermijn en een sluitingsdatum zodat zij meer tijd krijgen om alle zaken voor te bereiden. Na 1 november is inschrijven nog mogelijk tot uiterlijk 15 november a.s., in deze periode worden wel extra (administratie)kosten in rekening gebracht.

In 2019 worden nieuwe laptops en printers aangeschaft voor de provinciaal coördinatoren.  Ook wordt er een extra meeluistersetje per provinciaal coördinator aangeschaft.

In 2019 gaan we een aantal proeven doen met direct digitale verwerking van de waarneming en beoordeling. Deze beoordeling met IPad en digitale verwerking zal bij meerdere vaardigheidstoetsen plaatsvinden in 2019. We starten de proeven met lokale Vaardigheidstoetsen. We zullen hiervoor enkele coördinatoren benaderen.

Het ABWC is dit jaar ook weer vertegenwoordigd op het brandweercongres te Zaandam.

Met Jos Delpeut en Martin Verhoef zijn er gesprekken gaande om te kijken op welke manier de vaardigheidstoetsen van de klasse Oppervlakteredding meer onder de aandacht bij potentiele deelnemers gebracht kan worden. De provinciaal coördinatoren is gevraagd deze klasse onder de aandacht te brengen bij de regionale korpsen.

Het project DoIt wordt momenteel afgerond. Het project DoIt ondersteund het “bevorderen van het lerend vermogen”. Het eindrapport met de aandachtspunten die uit het project naar voren komen worden besproken op zaterdag 10 november a.s. Op deze dag organiseren we de jaarlijkse themabijeenkomst voor provinciaal coördinatoren en teamleiders te Beusichem.

Tijdens de vergadering hebben we afscheid genomen van Gerard Hoen als provinciaal coördinator van Friesland. Gerard heeft het stokje overgedragen aan Cor Kramp. Gerard heeft aangegeven dat hij zijn opvolger zal ondersteunen en in 2019 zullen zij samen leerzame en uitdagende vaardigheidstoetsen organiseren in Friesland. We bedanken Gerard hartelijk voor zijn inspanningen!

De aangekondigde projecten Klasse TS4 en Klasse Brandbestrijding zijn gestart. Voor beide projecten is een projectgroep geformeerd. Ook hebben diverse ploegen zich aangemeld om aan één van de projecten deel te nemen. We hebben door organisatorische- en privéomstandigheden de planning moeten aanpassen. We willen in januari en februari 2019 testdagen organiseren om beide projecten te kunnen implementeren.

Feedback na deelname aan een Vaardigheidstoets wordt erg gewaardeerd. Daarnaast is het een belangrijk kwaliteitsmiddel. We gaan in de nabije toekomst hier nog meer aandacht voor vragen.

Dodewaard landskampioen Klasse TS-HD

Brandweer Dodewaard is op zaterdag 22 september als eerste geëindigd bij de landelijke finale TS-HD in Harderwijk.

Een paar vragen aan de bevelvoerder van de winnende ploeg, Gerold Spronk.
Hoe voelt het om landskampioen te zijn?
Onze hele post is trots dat we landskampioen zijn geworden. We hebben er met zijn allen voor gestreden. Vorig jaar behaalden we de 2e prijs en het jaar ervoor de 5e plaats. Toen we die ochtend op weg gingen zeiden we tegen ons allen dat we dit jaar landskampioen zouden worden. We gaan natuurlijk altijd voor de 1e plek, maar maken er altijd een heel gezellige dag van. Na onze inzet hadden we ook direct een heel tevreden gevoel over ons optreden. Het liep allemaal gesmeerd en ook de beoordelaars hadden weinig aanmerkingen. Dat we bij de prijsuitreiking als laatste bleven staan was natuurlijk super. We zijn al jaren bezig om dit resultaat te behalen, maar nu we het dan uiteindelijk behaald hebben zorgde voor een enorme ontlading.

Leuke reacties gehad op het behalen van het landskampioenschap?
Bij terugkomst in Dodewaard stonden alle TS’en van de gemeente ons op te wachten en werden we echt feestelijk onthaald. Deze week zijn we op bezoek geweest bij de burgemeester en ook uit allerlei andere hoeken ontvangen we veel felicitaties. 

Waarom doen jullie mee aan de vaardigheidstoetsen?
Wij meten ons graag met anderen. Even ons niveau peilen en je steek ook dingen op van de vaardigheidstoetsen. Als team vinden we het vooral ook leuk en gezellig om mee te doen, maar willen natuurlijk wel wat neerzetten. Heel goed dat de vaardigheidstoetsen de laatste jaren een stuk realistischer zijn geworden, dat is goede zet geweest van het ABWC. 

Oefenen jullie voor de vaardigheidstoetsen?
Wij oefenen niet speciaal voor de vaardigheidstoetsen. We houden ons niveau al goed op pijl tijdens de normale oefenavonden. Alleen de donderdagavond voor de landelijke finale hebben we een keer extra geoefend om de puntjes op de i te zetten. Elk jaar doen we ook mee met een ander team. We betrekken de nieuwe mensen van onze post erbij die net van de opleiding komen en vullen die aan met ervaren mensen. Volgend jaar doen we weer mee met een andere samenstelling en zien wel waar we eindigen.

Heb je tips voor andere groepen?
Houd alle opties open en doe wat je zegt en zeg wat je doet. De beoordelaars van het ABWC kunnen geen gedachtes lezen. Speel geen toneel en denk praktisch na. Accepteer ook je leerpunten na de vaardigheidstoets, de feedback die je ontvangt is waardevol.

En volgende jaar? Weer meedoen?
Ik denk het wel, maar weet nog niet in welke rol ik dan deelneem. Misschien als bevelvoerder, maar kan ook als manschap of chauffeur/pompbediende mee. We beslissen gezamenlijk elk jaar in januari wie er mee doet in de ploeg. Het behalen van het landskampioenschap geeft wel wat extra druk natuurlijk komend jaar. Al drie jaar op rij de finale behaald, maar we als dat het komend jaar niet lukt zullen we dat wel accepteren. Er waren op dat moment dan ploegen die beter waren dan jij.

Scenario finale
De deelnemende ploegen kregen een uitdagend scenario voorgeschoteld. Tijdens het voorbereiden van een klassenavond op een school is er door kortsluiting brand ontstaan in een serverruimte op de 2e verdieping. De brand breidt zich uit naar onder meer het Openleercentrum van de school, waar de avond wordt voorbereid. Bij aankomst van de eerste ploeg, die gealarmeerd werden door een automatisch brandalarm, blijkt er daadwerkelijk brand te zijn. Er zijn meerdere vermisten en gewonden. Bij aankomst van de deelnemende ploeg blijkt dat de eerste ploeg niet meer ingezet kan worden. De zoon van de bevelvoerder van de eerste blusauto bleek een van de slachtoffers te zijn. Deze bevelvoerder ging met zijn zoon naar het ziekenhuis. Enkel de pompbediende van de eerste ploeg geeft aan ingezet te kunnen worden. Er blijken 2 vermisten te zijn: 1 in het Openleercentrum en 1 persoon zit er vast in een lift.

Brandweer Dodewaard mag zich sinds deze finale Nederlands Kampioen in de klasse TS-HD noemen.

Aan het woord: Kirsten Groote

Er zijn ontzettend veel mensen betrokken bij het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC).  In deze serie interviews belichten we elke keer iemand die zich op vrijwillige basis inzet om uitvoering te geven aan de hoofdtaak van het ABWC, namelijk het bevorderen van de vakbekwaamheid van de Nederlandse brandweerkorpsen.

Dit keer is het de beurt aan Kirsten Groote, manschap bij brandweer Borne en deelnemer aan de vaardigheidstoetsen van het ABWC.

Hoe lang zit je bij de brandweer en wat is jouw functie daar?
Ik zit nu ongeveer 16 jaar bij de brandweer. Mijn functie bij brandweer Borne is momenteel manschap, maar ben ook bezig met de opleiding tot bevelvoerder.

Wat is jouw dagelijkse werk? 
In mijn dagelijkse werk ben ik Regionaal Opleidingsmanager/Trajectbegeleider bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Ik ben dus werkzaam in andere veiligheidsregio dan die van brandweer Borne (Twente).

Hoe ben je bij het vaardigheidstoetsen gekomen?
Drie jaar geleden ben ik verhuisd van Hengelo naar Borne. Ik zat daar bij de brandweer en ben overgestapt als vrijwilliger naar de post Borne. Zij hebben gevraagd of ik mee wilde draaien in hun wedstrijdploeg. Ik kende het ABWC en de vaardigheidstoetsen al wel vanuit mijn vorige functies binnen brandweer Nederland en vond het een mooie uitdaging om zelf mee te gaan doen.

Met welke vaardigheidstoetsen doe je mee?
Tot nu toe heb ik heb alleen meegedaan aan de 112 klasse en ben super trots dat we dit jaar met onze ploeg in de landelijke finale stonden.

Wat vind je van het ABWC ?
Het ABWC is een hele goede organisatie. De beoordelaars geven op een gemoedelijke en laagdrempelige manier feedback over jouw optreden tijdens de vaardigheidstoetsen. Je kunt merken dat ze deskundig zijn en ze geven ook goede praktische tips waar je veel van kunt leren. De sfeer rond de vaardigheidstoetsen en betrokkenheid van iedereen die eraan meewerkt is goed. Het is altijd weer een feestje om mee te mogen doen. 

Welke meerwaarde biedt het ABWC aan jou?
De basisvaardigheden die je opdoet tijdens de vaardigheidstoetsen vind ik geweldig. De opleidingen bij de brandweer zijn kort. Daarna moet je echt nog wel meer kennis en kunde opbouwen. Dankzij de deelname aan vaardigheidstoetsen kun je die snel verder opbouwen. Ik raad iedereen die net van de opleiding afkomt dan ook aan om direct ook zelf mee te gaan doen.

Heb jij een tip voor het ABWC?
Ga vooral door met het organiseren van vaardigheidstoetsen en blijf aansluiting houden met de opleidingen qua beoordelingscriteria. Blijf ook een open mind houden over de manier waarop ploegen een incident bestrijden. Er leiden altijd meerdere wegen naar Rome.

Doe je volgend jaar weer mee?
Na de vakanties gaan we weer in overleg met onze ploeg over deelname. Ik ben wel zo enthousiast over de vaardigheidstoetsen dat ik graag weer mee doe. Tenzij de nieuwe generatie zover is om mee te doen, dan sta ik mijn plaats af zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen.

Aan het woord: Jan Van Marle, deelnemer vaardigheidstoets Klasse 112

Er zijn ontzettend veel mensen betrokken bij het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC).  In deze serie interviews belichten we elke keer iemand die zich op vrijwillige basis inzet om uitvoering te geven aan de hoofdtaak van het ABWC, namelijk het bevorderen van de vakbekwaamheid van de Nederlandse brandweerkorpsen.

Dit keer is het de beurt aan Jan Van Marle, korpslid van brandweer IJsselmuiden een deelnemer aan de vaardigheidstoetsen van het ABWC

Hoe lang zit je bij de brandweer en wat is jouw functie daar?
Even nadenken hoor, maar ik zit zo’n 17 jaar bij de brandweer IJsselmuiden en mijn functie is daar hoofdbrandwacht. 


Wat is jouw dagelijkse werk? 
Ik ben vertegenwoordiger bij een bedrijf die gereedschappen levert voor het verspanen van hout, metaal en kunststoffen.

In mijn werk bezoek ik interieurbouwers en timmerfabrieken.

Hoe ben je bij het vaardigheidstoetsen gekomen?Onze post doet al heel lang mee aan de vaardigheidstoetsen. Al ruim voordat ik bij de brandweer kwam in ieder geval. Onze ploeg bestaat altijd uit twee ervaren manschappen en twee manschappen die recent erbij zijn gekomen. We willen onze de kennis en vaardigheden van onze post continu naar een hoger niveau tillen. Van de vaardigheidstoetsen en de voorbereiding daarop leren we ontzettend veel. Nieuwe mensen die van de opleiding komen zijn nog erg theoretisch. Op deze manier doen ze veel praktijkervaring op, we draaien meestal twee oefeningen op een avond. De feedback die we krijgen vanuit de vaardigheidstoetsen krijgen verwerken we in die oefeningen.

Met welke vaardigheidstoetsen doe je mee?
Wij doen mee aan de Klasse 112. Het onbekende spreekt ons aan, je weet van tevoren gewoon niet wat je kunt verwachten. Dat maakt deze klasse echt heel gaaf. We hebben al heel veel bijzondere incidenten voorgeschoteld gekregen en doen zo ervaring op in situaties waarin je normaliter niet snel in terecht zou komen. 

Wat vind je van het ABWC?
De laatste jaren is de organisatie achter het ABWC sterk verbeterd. Vroeger verschillende de manier van beoordeling landelijk nogal. Als je dan de eerste ronde door was en je ging elders in het land naar de volgende ronde, dan was de beoordeling niet altijd even fair. Er werd gewoon anders gekeken naar bijvoorbeeld snelheid, techniek en veiligheid door het land. Nu zit het allemaal op 1 lijn en word je overal op dezelfde manier beoordeeld. 

 

Als je begint in het jaar, bij de regionale zit je nog in de buurt en dan ligt het nog op 1 lijn. Naarmate je vroeger verder ging, keken anders aan. Jurering was niet altijd even fair, nu 1 lijn.
Vroeger speelde techniek niet zo’n rol, vooral snelheid. 1 op 1 nabespreken goede zaken, vroeger hoorde je het na de prijsuitreiking pas hoe je het hebt gedaan.

Welke meerwaarde biedt het ABWC aan jou?We willen ons steeds verder verbeteren. In de praktijk bespreken we ook elke uitruk na om te kijken wat we anders of beter hadden kunnen doen. Bij het ABWC zijn de 1 op 1 nabesprekingen na de vaardigheidstoetsen erg waardevol. Vroeger zag je pas na de prijsuitreiking hoe je het gedaan had, maar nu hoor je direct van je beoordelaar hoe het gegaan is na de toets en stellen ze vragen als iets niet helemaal duidelijk was.

Heb jij een tip voor het ABWC?
Goed dat je het vraagt, ik speel nu al 17 jaar mee en in heel veel vaardigheidstoetsen komen we een slachtoffer tegen die gespietst is. In de praktijk kom je dat niet vaak tegen, maar toevallig dit jaar hebben we in elk ronde zo’n slachtoffer gehad. Het ABWC zou hierin wat kunnen sturen zodat je niet zo vaak dezelfde soort incidenten krijgt. Ze zouden samen met de organiserende post voor afwisseling moeten zorgen.

Doe je volgend jaar weer mee?
Nee, komend jaar doe ik niet meer mee. Ik heb altijd gezegd dat als ik een keer in de landelijke finale heb gestaan dat ik daarna mijn plekje afsta voor de volgende generatie. 
Ik ga de begeleiding in van onze ploeg en blijf op die manier dan betrokken bij de vaardigheidstoetsen. Als post denken we erover om in de nabije toekomst misschien zelf weer eens vaardigheidstoets te organiseren. Daar werk ik dan ook uiteraard graag aan mee.

Linschoten landskampioen Klasse 112

Brandweer Linschoten is op zaterdag 15 september als eerste geëindigd bij de landelijke finale Klasse 112 in Leeuwarden. Een knappe prestatie want ze behaalden deze titel voor de 2e keer op rij.

Een paar vragen aan de bevelvoerder van de winnende ploeg, Leon Bos.

Hoe voelt het om weer landskampioen te zijn?
Het voelt heel bijzonder om weer landskampioen te zijn. Je gaat als ploeg die dag weer op pad naar de vaardigheidstoetsen en voelt toch een bepaalde druk. Er wordt anders naar je gekeken, jij bent de landskampioen van afgelopen jaar. Je moet het dan natuurlijk wel waarmaken.
Tijdens de nabespreking na de vaardigheidstoets begon het bij ons allemaal wel te kriebelen. We kregen te horen wat de aandachtspunten waren en hoe ze het allemaal zouden willen zien. De feedback was erg leerzaam en we kregen het gevoel dat we het wel heel goed gedaan hadden. Na ons kwam de laatste ploeg van de dag aan de beurt en  tijdens die vaardigheidstoets zagen we dat ze andere dingen deden als ons en hier en daar een steekje lieten vallen. Dat zorgde voor extra spanning in onze ploeg, we hoopten dat we hoog zouden eindigen.

Toen bleek dat we weer landskampioen geworden waren ontplofte de zaal. Onze supporters hadden zich goed voorbereid met onder andere veel confetti. Een enorme ontlading ook binnen onze ploeg.

Leuke reacties gehad op het behalen van het 2e landskampioenschap?
Het was weer een groot feest net als afgelopen jaar. We werden groots onthaald in onze post in Linschoten. Veel lieve reacties gehad van vrienden, familie en collega’s die het ook zo bijzonder vonden dat we weer landskampioen geworden zijn. We zijn supertrots, onze post staat weer op de kaart.

Zijn jullie na vorig jaar speciaal gaan oefenen voor de vaardigheidstoetsen?
Niet speciaal, we zijn op dezelfde manier doorgegaan als vorig jaar. Wel erg druk geweest met andere zaken. Zo hebben we zelf een vaardigheidstoets georganiseerd en een nieuwe TS gekregen. Er ging veel tijd in de opleiding zitten voor het nieuwe voertuig en nu zijn we daarmee kampioen geworden. Onze ploeg bestond uit dezelfde mensen als vorig jaar en net als toen zijn we een paar weken voor de finale actiever gaan oefenen, specifiek voor de vaardigheidstoets.

Heb jullie tips voor andere groepen?
Zorg dat je met beide voeten aan de grond blijft als je gewonnen hebt. Houd de basis in de gaten.  In de eerste ronde dit jaar gingen we met de hakken over de sloot door. We werden nipt derde, voor hetzelfde geld lig je er dan al uit. Lees het scenario als je aankomt en laat je niet gek maken. Waardeer ieders mening en neem zaken van elkaar aan. Dat is de kracht van ons korps en onze ploegen. En voor de korpsen die nog niet meedoen aan de vaardigheidstoetsen, steek je nek eens uit. Meet je aan de rest. Er is een behoorlijk slag de laatste jaren gemaakt in het realisme van de toetsen en de beoordeling daarvan. Je leert als korps echt veel deelname aan de vaardigheidstoetsen.

En volgende jaar? Weer winnen?
Nog een keer landskampioen is natuurlijk ons doel, daar gaan we voor. Twee keer op rij is al bijzonder, maar drie keer op rij is helemaal uitzonderlijk. We gaan ons best weer doen en zien wel hoe ver we komen. We willen natuurlijk wel weer laten zien wat we kunnen.

Scenario finale
Op het rangeerterrein van station Leeuwarden wordt vanuit de richting van het Stephensonviaduct een trein van Arriva voor onderhoud richting het spoordok gereden. In de trein zijn op dat moment een machinist en twee schoonmakers aanwezig. Op hetzelfde moment vaart er een luchtballon over het spoordok, die plotseling veel hoogte verliest. In het mandje zit de piloot.
Door de piloot van de luchtballon probeert in een uiterste poging hoogte te winnen door twee gasflessen af te werpen. Eén gasfles belandt op het spoor waar de trein op rijdt. De andere gasfles belandt op het dak van de trein. Dit levert helaas niet het gewenste resultaat op voor de ballonvaarder. Terwijl de machinist van de trein een noodstop probeert uit te voeren, komt de ballon voor de trein terecht waardoor ze in botsing komen.

De ballon komt terecht bovenop de trein en de mand met de inzittende komt voor het treinstel te liggen. Hierdoor komt de trein uiteindelijk tot stilstand. De piloot is buiten bewust zijn en zet de brander van de ballon dus niet uit. In de trein zijn de twee schoonmakers door de noodstop gevallen. Eén schoonmaker breekt zijn schouder en de andere schoonmaker raakt door de klap gespietst op zijn bezem.

De deelnemende ploegen kregen in dit incident dus veel uitdagingen die ze meester moesten worden.
Brandweer Linschoten mag zich wederom na deze finale Nederlands Kampioen in de klasse 112 noemen.

 

Er zijn ontzettend veel mensen betrokken bij het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC).  In deze serie interviews belichten we elke keer iemand die zich op vrijwillige basis inzet om uitvoering te geven aan de hoofdtaak van het ABWC, namelijk het bevorderen van de vakbekwaamheid van de Nederlandse brandweerkorpsen.

Dit keer is het de beurt aan Melvin Vos, korpslid van brandweer Naarden en deelnemer aan de vaardigheidstoetsen van het ABWC.

Hoe lang zit je bij de brandweer en wat is jouw functie daar?
Ik ben 8 jaar geleden bij brandweer Naarden begonnen en vervul de functie van manschap daar. Dit jaar ben ik begonnen met de chauffeursopleiding en hoop snel ook pompbediende/chauffeur te worden.

Wat is jouw dagelijkse werk?
Ik werk in mijn dagelijkse leven niet bij de brandweer, maar ben werkzaam in de metaal sloopwerken en grote industriële verhuizingen. Het technische inzicht dat ik hierin opbouw kan ik goed gebruiken bij de brandweer en wat ik bij de brandweer leer kan ik weer in mijn werk toepassen.

Hoe ben je bij het vaardigheidstoetsen gekomen?
Mijn collega’s bij brandweer Naarden hebben mij enthousiast gemaakt voor de vaardigheidstoetsen. Zij hadden mij uitgenodigd om een keer mee te gaan kijken en ik was eigenlijk meteen verkocht. Ik heb toen aangegeven dat ik ook graag mee zou willen doen. Eerst stond ik op de reservelijst en het jaar erop zat ik in de ploeg. Ik doe nu zo’n vier jaar mee en heb al twee keer in de halve finales gestaan en een keer in de finale. Dat was onlangs bij de landelijke finale Oppervlakte redding in Koudum.

Met welke vaardigheidstoetsen doe je mee?
Dit jaar heb ik mee gedaan aan de vaardigheidstoetsen Oppervlakte redding en voorgaande jaren heb ik ook meegedaan aan de klasse 112.

Wat vind je van het ABWC ?
Het ABWC is een heel nette organisatie, alles wordt tot in de puntje geregeld. Dit jaar hebben we bij brandweer Naarden een vaardigheidstoets georganiseerd en daarbij viel de prettige samenwerking met de mensen van het ABWC echt positief op. Ik ben heel bij met het ABWC, zij zorgen ervoor dat we scherp blijven en halen het beste uit de brandweermensen.

Welke meerwaarde biedt het ABWC aan jou?
De vaardigheden die je tijdens de toetsen leer, pas je ook echt toe in de praktijk. Als je bij een echt incident aankomt herken je elementen uit de vaardigheidstoetsen en die ervaring kun je dan goed gebruiken. Het maakt het werk wat wij moeten doen een stuk makkelijker.

Wat vind je van de vaardigheidstoetsen?
De vaardigheidstoetsen zitten zeer gevarieerd in elkaar. Elke keer tref je nieuwe situaties aan waarvoor je een oplossing moet bedenken. Uitdagend en erg leuk om te doen. De waarnemers beoordelen op een goede manier, zijn aardig en geven goede feedback aan je na de vaardigheidstoets.

Heb jij een tip voor het ABWC?
Het zou fijn zijn als het ABWC jaarlijks een voorlichtingsavond zou geven aan de deelnemende ploegen. Dan maken we kennis met de mensen achter de organisatie en horen graag waar en waarom er op specifieke onderdelen gelet worden. Daarnaast zou zo’n bijeenkomst korpsleden die nog niet meedoen enthousiast kunnen maken voor deelname aan de vaardigheidstoetsen.

Doe je volgend jaar weer mee?
Jazeker, ik doe volgend jaar weer mee. We hebben al een ploeg geformeerd die mee gaat doen aan de vaardigheidstoets Oppervlakte redding en er staan zelfs reservemensen op de lijst die ook graag mee zouden willen doen.

Balk landskampioen Oppervlakte Redding

Brandweer Balk is op zaterdag 1 september als eerste geëindigd bij de landelijke finale Oppervlakte Redding in Koudum.
Een paar vragen aan de bevelvoerder van de winnende ploeg, Willem Kampen.

Hoe voelt het om landskampioen te zijn?
Het voelt nog steeds heel onwerkelijk. Toen ik deze week de bokaal bij ons in de kantine zag staan besefte ik weer dat we echt landskampioen zijn geworden. De tijd rond de landelijke finale was voor mij een emotionele rollercoaster. Mijn moeder is de dag voor de finale overleden. Wij stonden die ochtend als eerste ploeg ingedeeld voor de finale vaardigheidstoets en ik voelde van alles door mijn heen gaan op dat moment. 

We hadden er ook totaal niet op gerekend. Vorig jaar zaten we ook in de finale en werden we laatste. We hebben ons toen echt verkeken op het scenario. Daar hebben we wel veel geleerd en zouden dit jaar al blij zijn met de vijfde plaats. In de wagen maakte we al grapjes dat we dan over vijf jaar kampioen zouden zijn. We hebben een hele nieuwe ploeg en doen pas voor het tweede jaar mee. Heel bijzonder dat we dus landskampioen zijn geworden. We zijn er erg blij mee, dit zijn de krenten uit de pap. Het is een bevestiging dat we goed bezig zijn met het specialisme Oppervlakte redding binnen ons korps.

Leuke reacties gehad op het behalen van het landskampioenschap?
We hebben heel veel leuke reacties gehad. Na de prijsuitreiking zijn we terug gegaan naar Balk, dat is maar een kwartier rijden, en daar stonden collega’s, vrienden en familie ons op te wachten. We hebben er die avond een groot feest van gemaakt. We ontvangen ook nog steeds veel felicitaties via social media. Daarbij komt ook nog dat we een officiële receptie krijgen met onze burgemeester en de bewoners van Balk.

Waarom doen jullie mee aan de vaardigheidstoetsen?
Een paar jaar geleden zijn in onze regio duikteams opgeheven en daarvoor in de plaats kwamen de Oppervlakte redding teams. Dat is toen snel ingevoerd, maar we zochten allemaal nog hoe we die het beste konden inzetten. De afgelopen jaren is er goed in kennis en kunde geïnvesteerd binnen onze regio. De vaardigheidstoetsen van het ABWC helpen daar ook zeker bij en zorgen dat je meer kennis en ervaring met verschillende incidenten opdoet. Daarnaast is het meedoen aan de vaardigheidstoetsen ook goed voor teambuilding. Het samen uitzetten en spelen zorgt ervoor dat je een goede band met elkaar opbouwt.

Oefenen jullie voor de vaardigheidstoetsen?
We hebben dit jaar extra geoefend voor deze vaardigheidstoetsen. Vorig jaar in de landelijke finale hebben we ons echt laten verrassen door de hectiek die er toen op de kant van het incident was. Dronken, ruzie zoekende jongeren, een reanimatie, daar hadden we niet op gerekend. Dit jaar hebben we dat in een paar van onze oefeningen ingebracht en dat heeft ons echt veel geholpen. Op een goede manier een incident bestrijden wordt voor 75% bepaald door het lezen van het incident en de resterende 25% is de uitvoering.

Heb je tips voor andere groepen?
In Friesland zijn 19 Oppervlakte redding teams en daarvan doen er nu 2 mee aan de vaardigheidstoetsen. Ik roep de rest op om ook mee te gaan doen. Dit zijn de meest ideale oefeningen waar je aan mee kunt doen. Het kan eng zijn om je te laten beoordelen door anderen, maar je leert er ontzettend veel van. Mijn complimenten ook voor het ABWC voor de manier waarop ze dit specialisme opgepakt hebben en hoe ze de vaardigheidstoetsen organiseren. Ik raad alle Oppervlakte redding teams in Nederland op om hieraan mee te gaan doen.

 

En volgende jaar? Weer meedoen?
Ik wil echt wel weer meedoen, maar we hebben het nog niet in de ploeg besproken. Dus ik weet het nog niet zeker. We zouden wel in 2020 weer een Oppervlakte redding vaardigheidstoets willen organiseren.

Scenario finale
De rondvaartboot “Moeders Angst” vaart de jachthaven Galamadammen binnen. Aan boord bevindt zich een groepje uitgelaten mensen. In dezelfde haven zijn op dat moment twee mensen stunts aan het uitvoeren met een Flyboard. De flyboarder verliest de controle en klapt op het dek van de rondvaartboot. Hij wordt gespiest door de vlaggenmast. 

Door de harde klap vallen er ook nog twee mensen van het dek van de boot in het water. De ene persoon is direct buiten bewustzijn, de andere persoon zit in een rolstoel die half over de rand in het water hangt. Deze man is verlamd aan zijn benen en die zitten met klittenband vast aan de rolstoel. De bestuurder die bij de flyboarder hoort heeft zich vastgeklampt aan de jetski. Hij is in paniek en kan niet zwemmen maar heeft verder geen verwondingen.

Na aankomst van het Oppervlakte Reddingsteam komt er vrouw in een auto aan. Zij haalt haar vader op die aan boort van de rondvaartboot zit. Als zij ziet wat er allemaal gebeurd is raakt ze in paniek en krijgt een hartstilstand.

Al met al een zeer uitdagend incident die bestreden moest worden door de deelnemende teams.
Brandweer Balk mag zich sinds deze finale Nederlands Kampioen in de klasse Oppervlakte redding 2018 noemen.

Van de Bestuurstafel

Op 21 augustus 2018 heeft het bestuur van het ABWC vergaderd.

Tijdens deze vergadering zijn er diverse zaken besproken vanuit het afgelopen seizoen maar ook voor de langere termijn.
Als eerste is er gesproken over de ICT middelen die ter ondersteuning zijn voor de Provinciaal Coördinator (PC).
Het besluit is dat er in 2019 een nieuwe laptop en printer wordt aangeschaft voor elke PC.

Ook is er gesproken over de Klasse Oppervlakteredding.  Waterongevallenbestrijding is een basistaak van de brandweer.
Het ABWC wil daarom hierin graag wat betekenen. We onderzoeken de mogelijkheid om een toet dag te organiseren in de Veiligheidsregio’s waarin Oppervlaktereddingsteams aanwezig zijn.
Het ABWC neemt de organisatie en de beoordeling voor zijn rekening, de Veiligheidsregio krijgt een onafhankelijk inzicht in de staat van Vakbekwaamheid van deze teams. Wat ons betreft een win-winsituatie.
Het wedstrijdelement willen we graag blijven toevoegen, al was het maar om de adrenaline te laten stijgen en het nog realistischer te maken. We gaan een aantal Veiligheidsregio’s hiervoor benaderen.

De organisatie van de Landelijke Finales in 2018 zijn besproken. De Landelijk Coördinator zal de afspraken, scenario’s, draaiboek en procedures bewaken met de PC. De Landelijke Finales zijn op de volgende data:

De Klasse Oppervlakteredding op 1 september te Koudum
De Klasse 112 op 15 september in Leeuwarden
De Klasse TS-HD op 22 september in Harderwijk
De Hoofdklasse op 29 september in Goes

Verder is er gesproken over de bekendheid van de procedures en werkafspraken die er zijn voor het ABWC.
Besluit is dat er (digitaal) overzicht wordt gemaakt die beschikbaar wordt gesteld voor alle PC-en en de Assistent PC-en. Verwachte oplevering in 2019.

In de comitévergadering dit voorjaar is besloten om de inschrijftermijn voor het nieuwe seizoen te vervroegen. Redenen hiervoor zijn dat het beter uitkomt voor de jaarplanning van de Veiligheidsregio’s, de PC kan op het juiste moment zijn planning rond krijgen en het is ook goed voor het gehele proces van de ABWC organisatie.

Besloten is dat de inschrijftermijn voor de Vaardigheidstoetsen start op 15 september en eindigt op 1 november 2018. De uitnodigingen worden binnenkort verstuurd.

Er is gesproken over het geven van feedback geven direct na de vaardigheidstoets door de waarnemer. Deelnemers waarderen goede feedback is gebleken. Verder is het misschien wel het belangrijkste onderdeel wat de kwaliteit bepaald. Goede feedback zorgt voor een lerend vermogen, het hoofddoel van onze Vaardigheidstoetsen.

Er is besloten dat het ABWC doorgaat met het scholingstraject feedback geven voor waarnemers. Waarnemers die kunnen aantonen dat zij hier scholing in hebben genoten zijn vrijgesteld van de opleiding. In de comitévergadering van oktober zullen we hierover nadere afspraken maken.

In het kader van het project Do It zijn alle provincies bezocht tijdens een Vaardigheidstoets. Door organisatorische redenen is de provincie Limburg helaas niet bezocht. Wel is aan Limburg gevraagd om kritische zelfreflectie. Een eerste conclusie is dat het ABWC staat op drie grote pijlers, te weten:

Beschikbaarheid & Vrijwilligheid.
Scenario & Enscenering.
Waarnemen & Beoordelen.
Alle gegevens worden nu verwerkt en weergegeven in een rapportage waaruit acties en afspraken voortkomen.

Het Felixfonds heeft verzocht om een publicatie in het programmaboekje te mogen doen.
Het Felixfonds helpt met financiële steun gezinnen en nabestaanden van brandweermensen die buiten hun schuld in financiële problemen zijn geraakt doordat zij ziek zijn geworden of tijdens de uitoefening van hun brandweerwerk een ongeval hebben gehad.

Het bestuur heeft ingestemd om één jaar het Felixfonds op te nemen in het programmaboekje.

Tot zover de hightlights uit de vergadering van augustus.

Jan van Amerongen, Voorzitter ABWC.

Secretariaat – ABWC

Twitter

Weersverwachting

Buienradar

buienradar