Aan het woord: Gert Mulder, Landelijk Coördinator Vaardigheidstoetsen

Er zijn ontzettend veel mensen betrokken bij het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC).  In deze serie interviews belichten we elke keer iemand die zich op vrijwillige basis inzet om uitvoering te geven aan de hoofdtaak van het ABWC, namelijk het bevorderen van de vakbekwaamheid van de Nederlandse brandweerkorpsen.

Dit keer is het de beurt aan Gert Mulder, Landelijk Coördinator Vaardigheidstoetsen

Wat is jouw dagelijkse werk? 
In mijn dagelijkse werk ben ik Specialist Operationele Voorbereiding bij Veiligheidsregio Zeeland. Daarnaast draai ik ook diensten als Officier van Dienst in deze regio.

Hoe ben je bij het ABWC gekomen?
Ongeveer tien jaar geleden ben ik als jurylid begonnen bij het ABWC. Ik werd daar toen voor gevraagd en vond het leuk om in de organisatie mee te gaan draaien. Het organiseren van dingen zit mij gewoon in het bloed. Dat viel anderen ook op, dus ik werd al snel baancoördinator en daarna wedstrijdleider. Anderhalf jaar geleden ben ik benoemd tot Landelijk Coördinator Vaardigheidstoetsen, het is allemaal heel snel gegaan.

Wat houd die functie Landelijk Coördinator Vaardigheidstoetsen bij het ABWC in?
De Landelijk Coördinator Vaardigheidstoetsen ondersteunt de  Provinciale Coördinatoren. Ik faciliteer ze zoveel mogelijk, zodat zij hun werk kunnen doen. Samen met anderen ontwikkel ik de visie van het ABWC en probeer iedereen daarin mee te nemen.   

Hoe verloopt een seizoen vaardigheidstoetsen voor jou?
Mijn functie kent geen seizoenen, ik ben het hele jaar rond er druk mee. Natuurlijk is er een seizoen waarin de vaardigheidstoetsen worden gehouden, maar voor en na die tijd zijn er verschillende vergaderingen en themabijeenkomsten waaraan ik mijn steentje moet bijdragen. Ik bezoek veel vaardigheidstoetsen, beantwoord de vragen die vanuit het ABWC worden gesteld, maar ook die van anderen. Daarnaast ondersteun ik de Provinciale Coördinatoren op allerlei vlakken. 

Wat vind je van het ABWC ?
Het werk dat het ABWC doet is echt uniek en waardevol binnen de brandweerwereld. Er zijn weinig tot geen momenten waarop brandweermensen getoetst worden onder stressvolle omstandigheden. De druk die door het wedstrijdelement wordt toegevoegd is goed om te beoordelen hoe mensen reageren als gestrest zijn. De combinatie beoordelen en daarvan leren is goed, maar ik vind dat we daar nog wel een slag moeten maken met zijn allen. Er zit namelijk veel meer potentieel in de leermomenten. Daar gebeurt nog te weinig mee in de praktijk.  Na de vaardigheidstoetsen worden de beoordelingsstaten nog wel op de oefenavond doorgenomen op de post, maar daar blijft het dan vaak bij. Er zijn nu regio’s die de leerpunten oppakken en verwerken in het oefenschema van de mensen. Dat zou eigenlijk overal moeten gebeuren, daar worden we met zijn allen beter van.

Welke meerwaarde biedt het ABWC aan de brandweer?
Dat is toch wel dat unieke toetsmoment wat we bieden. De scenario’s van de vaardigheidstoetsen zijn realistisch en op de praktijk gericht. Samen met de stress van het wedstrijdelement geeft dat een goed beeld van de kwaliteiten van onze mensen.

Doe je zelf mee met vaardigheidstoetsen?
Ik heb zelf ook meegedaan direct na mijn opleiding als manschap, maar niet zo vaak. Waarschijnlijk heb ik maar vier vaardigheidstoetsen zelf mee gedaan. Dat klinkt raar,, maar ik ben meer van het organiseren en coördineren. Dat viel dus op bij het ABWC, vandaar dat ik als snel deel van de organisatie uitmaakte. Het effect van de vaardigheidstoetsen op brandweermensen zie ik wel van heel dichtbij. Mijn twee zoons zitten ook bij de brandweer en doen met plezier mee met de vaardigheidstoetsen. 

Hoe zie jij de toekomst van het ABWC?
Onze visie is dat we nauw moeten aansluiten bij afdeling Vakbekwaamheid van de veiligheidsregio’s. Daar zijn al veel positieve ontwikkelingen in. Ik ben daar erg blij mee, want dat is erg waardevol. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat we zo dicht mogelijk op de praktijk blijven aansluiten. We moeten zo realistisch mogelijk blijven toetsen en beoordelen. Ook onze organisatie is afhankelijk van vrijwilligers, dat staat wel onder druk en is een punt van aandacht bij het ABWC. Ik heb veel respect voor de mensen die betrokken zijn bij de vaardigheidstoetsen. Bij iedere vaardigheidstoets die ik bezoek zie zeer gemotiveerde mensen.

En die van jou?
Ik wil deze functie binnen het ABWC nog een aantal jaren doen. Als je ergens aan begint, dan moet je het zeker afmaken. En daarna? Dan wil ik weer terug naar de organisatie van de ABWC Vaardigheidstoetsen in Zeeland. Ik wil de vaardigheidstoetsen niet loslaten, het is erg mooi om ermee bezig zijn.

Secretariaat – ABWC
Twitter
Weersverwachting
Buienradar
buienradar