ABWC bestuursvergadering – januari 2019

Op 21 januari 2019 is het bestuur van het ABWC in Vianen voor de eerste keer in 2019 bij elkaar geweest voor de voorbereiding van het nieuwe seizoen en de comité-vergadering van 15 februari.

Een korte impressie:

 

De Landelijk Coördinator (LC) en de Penningmeester zijn bij de jaarvergadering van Gelderland/Flevoland in de brandweerpost Rheden geweest.
Het bestuur waardeert een uitnodiging voor een jaarvergadering. De interactie en het contact dat hierbij ontstaat is erg waardevol.  De LC heeft diverse onderwerpen kunnen toelichten en heeft ook bruikbare tips en suggesties mee terug gekregen.
Eén van de punten die direct opgepakt gaat worden is het updaten van  de artikelen op de ABWC website.
Mocht er behoefte zijn voor een toelichting tijdens een bijeenkomst, laat het vooral het bestuur weten. We gaan dan ons best doen om één van de bestuursleden af te vaardigen.

Het kan voorkomen dat er een klacht / op- of aanmerking binnenkomt over een vaardigheidstoets. Zorg altijd dat dit als eerste bekend wordt bij de Provinciaal Coördinator (PC). De aangeschreven PC kan dan overleggen en sparren met leden van het bestuur en na afstemming kan er een antwoord worden gegeven.

In 2018 hebben we voor het eerst de inschrijftermijn voor het nieuwe seizoen met een maand vervroegd. Hierdoor ontstaat er meer tijd voor de PC om een gedegen planning te maken. Ook kan er eerder gecommuniceerd worden over de indeling van de ploegen en de planning van de vaardigheidstoetsen. De eerste reacties zijn heel positief te noemen.  De PC, juryleden en de deelnemende teams vinden deze vervroegde inschrijving waardevol. Het bestuur heeft besloten om de inschrijftermijn (1 oktober – 1 november) te handhaven.

In 2019 zijn er zes inschrijvingen meer dan in 2018. Gezien alle ontwikkelingen binnen Brandweer Nederland zien we hier erg blij mee.

Er is een (concept)stappenplan naar aanleiding van het project Do-It geschreven en besproken, uitgangspunten zijn bepaald en meegegeven. Deze worden nu verder uitgewerkt zodat het project Do-It gaat bijdragen aan de implementering van de recente landelijke ontwikkelingen, meer eenheid in organisatie en uitvoering en betere aansluiting bij Vakbekwaamheid.

Er is navraag gedaan of gemaakte foto’s bij de vaardigheidstoetsen gepubliceerd mogen worden. Eigen gemaakte foto’s mogen gepubliceerd worden. Mits er geen namen van personen worden vermeld. Wanneer dit wel gebeurd dient de betreffende persoon toestemming te geven voor plaatsing van de foto in het kader van de AGV.

Tijdens de Themadag (november 2018) is er gesproken om de scenario’s zo reëel mogelijk te ensceneren. Het liefst zien we dat een lokale uitruk de basis vormt voor een scenario. Bij voorkeur ziet het ABWC praktijkincidenten als scenario.  

De PC spreekt de mogelijkheden door met het organiserende team om een uitdagende vaardigheidstoets te kunnen organiseren voor de deelnemende teams.
Het komend seizoen wordt verwacht dat de scenario’s zo realistisch mogelijk zijn geënsceneerd.
De bestuursleden hebben een planning gemaakt om dit seizoen de PC minimaal 1x te bezoeken tijdens de vaardigheidstoetsen.  

De Themadag 2018 is goed bezocht en de deelnemers hebben aangegeven de onderwerpen een goede bijdrage te vinden. Het ABWC wil in dit seizoen een themadag PLUS organiseren voor PC’s, juryleden, vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio’s en wellicht deelnemers.
Noteer alvast de datum 9 november 2019 voor de ABWC-themadag in de agenda! Nadere info volgt.
Tijdens de vaardigheidstoets verwachten we onze vertegenwoordigers (PC, ass.PC, juryleden) herkenbaar zijn. Hiervoor hebben we kleding, polo-shirt en jassen, verstrekt. Tijdens de prijsuitreiking kan de PC zijn/haar uniform aan doen, dit is geen verplichting. Eén en ander conform de Handleiding Organiseren Vaardigheidstoets 2018. 

Op zaterdag 2 maart a.s. worden er twee pilots georganiseerd. Onder leiding van Eric Dangermond wordt de vaardigheidstoets Klasse TS4 in Aalsmeer georganiseerd.
De pilot Klasse Brandbestrijding (mogelijke vervanger TS-HD) wordt onder leiding van Maarten Leune in Bilthoven georganiseerd.
Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken. Het programma voor deze dagen wordt via de PC-en bekend gemaakt en wordt op de website geplaatst.

Het bestuur van het ABWC wenst alle deelnemers, organisatoren en juryleden heel veel succes en plezier toe bij de vaardigheidstoetsen in 2019. Laten we er met elkaar weer een mooi en leerzaam seizoen van maken.

Hartelijke groet,
Jan van Amerongen.
Voorzitter ABWC.

Secretariaat – ABWC
Twitter
Weersverwachting
Buienradar
buienradar