Bestuur ABWC in gesprek met Raad Brandweer Commandanten

Zoals toegelicht op de voorjaarsvergadering zijn we als Bestuur uitgenodigd door de RBC (Raad Brandweer Commandanten) om ons als ABWC te presenteren: wat we doen, hoe we dit doen, hoe we georganiseerd zijn, wat onze successen zijn maar ook waar we behoefte aan hebben. Op donderdagavond 21 maart hebben we (Jan v Amerongen, Jan Hammer, Joop Huizing, Ton Klever, Gert Mulder [het bestuur] en, Minka Honders en Cor Kramp als PC’s) deze toelichting gegeven.

Toelichting

Aan de hand van een presentatie (zie bijlage) hebben we een toelichting gegeven en een aantal vragen gesteld. Vanuit het verleden, naar het heden met een goede doorkijk naar de huidige ontwikkelingen. Minka en Cor hebben met name een mooie bijdrage geleverd door hun ervaringen te delen als volledig vrijwillig PC, wat knelpunten zijn als er onvoldoende medewerking/ondersteuning vanuit de Veiligheidsregio’s geleverd wordt en een doorkijk om realistische scenario’s te gebruiken in de vaardigheidstoetsen.
We hebben ook een filmpje laten zien waarin kort wordt weergegeven wat we doen, aangevuld met de visies van Stephan Wevers (voorzitter Brandweer Nederland) en Anton Slofstra (voorzitter Programmaraad Vakbekwaamheid).
De toelichting is goed verlopen en is enthousiast ontvangen door de regionaal commandanten. Zij gaven terug erg veel waardering te hebben voor het ABWC en vooral de deskundigheid en kennis die er aanwezig is.
Als ABWC hebben we een aantal belangrijke afspraken kunnen maken:

Afspraken

Aan het eind van de toelichting hebben we met de RBC vier belangrijke afspraken gemaakt:

1) Het ABWC wordt gezien als waardevol onderdeel van Brandweer Nederland. Datgene wat we doen is van meerwaarde voor de brandweercollega’s. De Regionaal Commandanten ondersteunen dit.
2) Het Bestuur gaat alle Regionaal Commandanten voorzien van data. Concreet betekent dit dat we de bereikbaarheidsgegevens van de Provinciaal Coördinator(en) en assistenten aan hen doorgeven. Verder zullen we ook data van Vaardigheidstoetsen doorgeven en ze uitnodigen voor de Landelijke finales. Afspraak hierbij is dat zij indien nodig contact met de Coördinator kunnen opnemen. Vanuit de PC kan/mag dit ook en wordt zeker op prijs gesteld. Ze rekenen er op dat ze op de hoogte worden gehouden, worden uitgenodigd en vooral horen ze het graag als dingen anders en/of beter kunnen.
3) Alle Regionaal Commandanten gaan het ABWC als bespreekpunt op hun MT-vergadering zetten. Bedoeling hiervan is om na te gaan hoe het in hun regio is georganiseerd, of er verbeterpunten zijn maar vooral om te laten horen zij het ondersteunt willen zien waar dit kan.
4) In de nabije toekomst gaan we met de Programmaraad Vakbekwaamheid (advies orgaan van het RBC) in overleg om te kijken waar we elkaar beter kunnen vinden. Het gaat dan om het gebruiken van onze beoordelingsrapportages, het opnemen in vakbekwaamheidsprogramma’s, enz. Het IFV ondersteunt ons hierin.

Al met al kijken we terug op een waardevolle toelichting met als resultaat een goede basis om de samenwerking te verbeteren of te intensiveren.

Er zit ook een belangrijk aandachtspunt aan deze ontwikkelingen. Gezamenlijk moeten we onze identiteit zien vast te houden en er voor zorgen dat dit ondanks al deze ontwikkelingen overeind blijft. De combinatie van vrijwillige deelname, directe feedback en het competitie-element maakt datgene wat we doen uniek. Daar houden we aan vast en zijn we trots op!

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Heb je hierover vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van de bestuursleden!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur ABWC