Directe Feedback na ieder toets

Eén van de meest waardevolle aanpassingen die we de laatste
jaren hebben ingevoerd is de directe feedback na deelname.
Uiteraard zit hierin verschil, de één heeft daar meer gevoel
bij dan de ander. Het is ook sterk afhankelijk van de deelnemer(s), als je feedback ziet als commentaar wordt het lastig.
Toch moet feedback geen kunstje worden en niet iets zijn wat
‘moet’. Een feedbackgesprek bestaand uit tweerichtingsverkeer is het mooist.
Daarnaast is een individuele terugkoppeling in de vorm van
feedback goed, maar situationeel een groepsfeedback toepassen kan ook erg waardevol zijn. Brandweer is immers een
teamprestatie, waarin het individu een belangrijke rol speelt.
Het kan dus zijn dat deelnemers worden voorzien van groepsfeedback in plaats van de individuele terugkoppeling. De (ass.)
Provinciaal Coördinator en de Teamleider Waarnemers kunnen
hiertoe besluiten.
Vanaf dit seizoen (2019) komt er ook meer aandacht voor het
collegiaal waarnemen van de feedback. Op deze manier proberen we elkaar scherp te houden.