“Eigen identiteit dient behouden te worden. Want wat Goed is, is Goed”

Stephan Wevers de Voorzitter van de Raad van Brandweercommandanten en Anton Slofstra portefeuillehouder Vakbekwaamheid en Kennis. Benadrukten dat het ABWC een boeiende en waardevolle organisatie is. Het is een grote club mensen die met een enorme gedrevenheid uitdagende en realistische vaardigheidstoetsen organiseren. Daardoor heeft het ABWC een grote meerwaarde voor Brandweer Nederland.

Vol enthousiasme is de Raad van  Brandweercommandanten het gesprek aangegaan met het voltallige bestuur en twee provinciaal coördinatoren van het ABWC .

Waardering

Veel handen gingen de lucht in als bevestiging op de vraag van Jan van Amerongen of de commandanten wel eens bij de vaardigheidstoetsen aanwezig zijn geweest. Er is veel waardering voor de opzet van de vaardigheidstoetsen. Het enthousiasme waarmee wordt deelgenomen en er is bewondering dat de organiserende posten een heel realistisch scenario presenteren.

Meerwaarde

De vaardigheidstoetsen zijn realistisch en door het competitieverband is er op een natuurlijke wijze stress toegevoegd. Deelnemers melden zich vrijwillig aan en worden deskundig waargenomen in de verrichtingen door de collega’s. Direct na de vaardigheidstoets wordt er feedback gegeven op de handelingen tijdens de inzet. Na de bekendmaking van de klassering ontvangt elk team een beoordelingsrapportage. Op de post worden deze rapportages nabesproken waardoor de leerelementen naar voren komen. Hierdoor hebben de vaardigheidstoetsen een grote meerwaarde voor Brandweer Nederland.

Acties

De Raad van Brandweercommandanten en het bestuur van het ABWC hebben de thema bijeenkomst waarin de acties en toekomstmogelijkheden zijn besproken als zeer waardevol ervaren.  Nadere acties en uitwisselingen binnen de veiligheidsregio’s en het ABWC zullen plaatsvinden.