Het ABWC heeft besloten om in besluit 2021 geen gewestelijke rondes en landelijke finales vaardigheidstoetsen te organiseren.

Door de COVID-19 maatregelen was het ABWC genoodzaakt dit voorjaar de provinciale rondes vaardigheidstoetsen te stoppen. In heel 2020 hebben we geen vervolg aan het vaardigheidstoetsenprogramma kunnen geven. Dit voorjaar is besloten zowel het programma 2020 als de eerste uitslagen te kopiëren naar 2021.

Gezien alle huidige COVID-19 maatregelen en de huidige perspectieven voor de eerste maanden van het nieuwe jaar (2021) ziet het ABWC zich wederom genoodzaakt om ingrijpende maatregelen te nemen.  Ook in 2021 worden geen gewestelijke rondes en landelijke finales gepland.

Het ABWC ziet nog wel perspectieven op regionaal/provinciaal niveau. Als de COVID-19 maatregelen het toestaan en passen in het vakbekwaamheidsbeleid van de betreffende veiligheidsregio, worden regionale/provinciale vaardigheidstoetsen toegestaan en daarmee door het ABWC gefaciliteerd.

Gezamenlijke besluitvorming

In nauw overleg met de Provinciaal Coördinatoren heeft het bestuur dit besluit moeten nemen. Een zestal uitgewerkte scenario’s zijn voorgelegd. De huidige van toepassing zijnde COVID-19 maatregelen maken het niet mogelijk medio maart 2021 te starten met het reguliere programma. Ook niet conform de van toepassing zijnde ABWC Coronaproof Infographic. Om de vaardigheidstoetsen in april te starten of zelfs in mei/juni is organisatorisch niet haalbaar. Kortom een regulier ABWC-programma vaardigheidstoetsen is niet haalbaar, hoe vervelend het ook is. Vooral voor alle ABWC betrokkenen, zoals de deelnemende posten, de posten die het organiseren, maar ook de waarnemers en ondersteuners.

Dit besluitvormingstraject is ook nauwkeurig afgestemd met Jeugdbrandweer Nederland.

Wat is er wel mogelijk?

Uiteraard zijn er ook scenario’s uitgewerkt wat wel mogelijk is. Het ABWC ziet namelijk mogelijkheden in ééndaagse vaardigheidstoetsen op regionaal/provinciaal niveau. Hiermee voorkomen we vervoersbewegingen naar andere veiligheidsregio’s/provincies. Aangezien iedere veiligheidsregio zijn eigen coronaproof vakbekwaamheidsbeleid heeft, moeten de vaardigheidstoetsen hierin wel passen. Het ABWC zal hierin faciliteren, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van het  administratiesysteem en vergoeding van onkosten conform de bekende afspraken. Het is aan de Provinciaal Coördinator met de afdeling Vakbekwaamheid van de betreffende veiligheidsregio om dit te initiëren en met de betreffende posten te organiseren.

Wat zijn de consequenties van dit besluit?

Het bestuur is zich bewust dat een dergelijk besluit consequenties heeft. Ook zijn er financiële consequenties. Zo zijn er voor 2021 geen inkomsten in te boeken, terwijl vaste kosten zoals beheer van de automatisering en verzekeringen wel worden gemaakt. Het bestuur heeft dan ook besloten om de inschrijfkosten 2020 niet te retourneren. Dit houdt in dat voor 2022 er een nieuwe inschrijving gaat plaats vinden. Dit besluit houdt tevens in dat de ploegen die dit voorjaar zich geplaatst hadden voor de volgende ronde in 2022 opnieuw starten met de provinciale voorrondes.

Perspectieven 2021

Een tweede jaar zonder gewestelijke rondes en landelijke finales is voor het bestuur eigenlijk onaanvaardbaar vandaar we de haalbaarheid gaan onderzoeken om een online alternatieve ABWC competitie te ontwikkelen. De PC’s hebben hier enthousiast op gereageerd. Komend voorjaar 2021 verwachten we hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Vragen ?

Heeft u toch nog vragen naar aanleiding hiervan, stuur dan een mail naar secretariaat@abwc.nl