Informatie Coronavirus COVID-19

Collega’s,

In december 2019 is een uitbraak van een nieuw Coronavirus vastgesteld. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Er worden wereldwijd maatregelen genomen om verdere verspreiding van dit virus te voorkomen.

Het bestuur van het ABWC heeft intern overleg gehad over hoe we verder gaan met de Vaardigheidstoetsen. Voor aanstaand weekend geldt het volgende:

Voor heel Nederland, met uitzondering van de provincie Brabant, gelden de richtlijnen van het RIVM. Kort te weten:

  • geef elkaar geen hand
  • was handen regelmatig
  • hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • gebruik papieren handdoekjes

Aanvullend verwachten we dat (ass)Provinciaal Coördinatoren afstemmen met de Veiligheidsregio en hun aanvullende richtlijnen volgen als die er zijn.

Voor provincie Brabant, dus de regio’s MW-Brabant, ZO-Brabant en Brabant-Noord, geldt het volgende:

  • volg de richtlijnen van het RIVM zoals hierboven genoemd
  • deelname en organisatie kan alleen zonder ziekteverschijnselen
  • de Vaardigheidstoets wordt georganiseerd zonder publiek en zonder prijsuitreiking
  • Na deelname is er mogelijkheid om te douchen en daarna verwachten we dat iedereen terugkeert
  • de uitslag wordt aan het eind van de dag op een andere manier bekend gemaakt, hierover horen jullie nader. Prijzen sturen we op.

In het algemeen denk na over het faciliteren van handen wassen, papieren handdoekjes, verpakte versnaperingen, enz. Stem eventueel met de Landelijk Coördinator af.

Let op; we doen een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid. Doe alleen mee in de organisatie of als deelnemer als je gezond bent en geen van bovenstaande klachten hebt.

Organisatorische vragen kun je stellen aan de Landelijk Coördinator, Gert Mulder.

Bestuurlijke vragen kunnen gesteld worden aan de Voorzitter, Jan-Hein Opheij.

We respecteren ieders keuze over wel of niet deelnemen of wel of niet organiseren. Hou ons op de hoogte via de Landelijk Coördinator.

Voor het weekend van zaterdag 21 maart bekijken we opnieuw de situatie en communiceren we weer de stand van zaken.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Jan-Hein Opheij, Voorzitter (06-57586608)

Gert Mulder, Landelijk Coördinator (06-23549922)