Jan van Amerongen draagt zijn voorzittershamer over

Na 37 mooie jaren bij het ABWC vind ik het tijd om de voorzittershamer over te dragen aan een nieuwe voorzitter. In deze periode heb ik diverse rollen voor het ABWC mogen vervullen. Eigenlijk heb ik alles meegemaakt: van deelnemer in de ploeg, organisator van de wedstrijden, provinciaal coördinator van Gelderland en Flevoland, secretaris tot voorzitter van het ABWC-bestuur. Inmiddels ben ik opa van 3 prachtige kleinzonen en 1 kleindochter. Als ik zie hoe snel ze opgroeien, besef ik me des te meer dat het nu tijd is om in hen te ‘investeren’. Dus in de weekenden wil ik leuke activiteiten met hen ondernemen of er gewoon voor hen zijn. Dat betekent dat ik in mijn werk en neventaken keuzes heb moeten maken. Eén van mijn keuzes is dat ik ga stoppen als voorzitter van het ABWC. Daarom zal ik tijdens de najaarsvergadering van het Comité in oktober 2019 de voorzittershamer overdragen.

Net als de brandweerorganisatie heeft ook het ABWC grote veranderingen doorgemaakt. Dit kwam door nieuwe inzichten, innovatieve ontwikkelingen die elkaar snel opvolgden en het digitale tijdperk. In het oog springende voorbeelden zijn o.a.: het handmatig uitrekenen van de beoordelingsstaten om tot de eindklassering te komen. Een computer bracht grote vooruitgang doordat gebruik gemaakt kon worden van een rekenprogramma. Om nog maar niet te spreken over de huidige digitale werkwijze, waardoor alles nog veel makkelijker is te berekenen en verwerken.

Wat in de loop der jaren niet is veranderd, is de passie en het grote enthousiasme waarmee ik iedereen zijn of haar steentje zag bijdragen aan de ABWC-vaardigheidstoetsen. Met veel creativiteit worden scenario’s bedacht die ook nog eens overeenkomen met de realiteit. De scenario’s moeten ook meegaan met hun tijd vanwege de nieuwe ontwikkelingen in de brandweerpraktijk. Daarom is voor het ABWC een goede aansluiting met de afdelingen Vakbekwaamheid van de veiligheidsregio’s een must. Het ABWC en de veiligheidsregio’s hebben elkaar weten te vinden, waardoor er deuren zijn opengezet om gezamenlijk tot nog betere resultaten te komen. De vaardigheidstoetsen hebben als meerwaarde dat hieraan de factor ‘tijd’ is toegevoegd.

Met veel trots kijk ik terug op hetgeen door ons allen voor het ABWC is neergezet en heb er vertrouwen in dat in de toekomst ook veel goede initiatieven worden genomen om aan te kunnen blijven sluiten bij de brandweerpraktijk. Dit kan alleen worden bereikt door met z’n allen de schouders eronder te blijven zetten.

Graag bedank ik iedereen met wie ik heb mogen samenwerken en wens jullie en de nieuwe voorzitter alle goeds toe voor de toekomst.

Hartelijke groet,

Jan van Amerongen.