Kunnen TS4 bemanningen eenduidig getoetst worden?

Die vraag hoopt het ABWC (Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité) te beantwoorden na de testdag vaardigheidstoetsen TS4 op 13 oktober a.s. In steeds meer veiligheidsregio’s in Nederland wordt namelijk een vorm van uitrukken op maat met 4 personen toegepast (het hoeft geen TS te zijn). 

Het ABWC organiseert door heel Nederland al vaardigheidstoetsen in de klassen TS-HD, 112, Hoofdklasse en Oppervlakteredding en wil nu kijken of deze manier van incidentbestrijding ook eenduidig getoetst kan worden.

Erik Dangermond (Coördinator Vaardigheidstoetsen Noord-Holland) is

projectleider van deze pilot: “De werkwijze van deze teams is niet uniform en verschilt per veiligheidsregio. Onze uitdaging zit in het feit of we eenduidig deze verschillende inzetprocedures kunnen beoordelen”. Zo kan in de ene veiligheidsregio een voertuig met 4 personen de complete brandbestrijding van een pand oppakken en in de andere regio moeten de ploegen wachten tot ze aangevuld zijn tot 6 personen voordat ze mogen binnentreden. Zij starten bijvoorbeeld eerst met een Cobra-systeem om de brand van buitenaf te bestrijden om de tijd te overbruggen totdat de tweede eenheid er is. Het ABWC gaat niet de verschillende inzetsystemen beoordelen, maar de vaardigheid van de mensen in de ploegen. Deelnemende ploegen moeten daarom opgeleid zijn in het uitrukken met vier personen en hier al bij voorkeur ervaring mee hebben in de praktijk.

De regionaal verschillende manieren van het optreden met vier personen beoordelen, dat is de uitdaging die het ABWC aan wil gaan. Kijken of het mogelijk is om op eenduidige manier de ploegen te toetsen en te vergelijken met elkaar. Daarvoor moeten ook de huidige beoordelingslijsten onder de loep worden genomen. Een bevelvoerder moet namelijk veel actiever in de ploeg zelf moeten werken als in een TS6. Daar zit hij meer in de aansturende rol.

Verloop van het pilotproject
Op 13 oktober wordt een testdag georganiseerd, hiervoor hebben zich al voldoende ploegen aangemeld. Het zou mooi zijn als er nog een aantal ploegen bij komen en dan met name ploegen die uit een andere veiligheidsregio komen dan de reeds aangemelde ploegen. Het ABWC wil namelijk een zo’n representatief mogelijk beeld krijgen van de verschillende inzetprocedures die er in Nederland gehanteerd worden. Meer informatie over deze dag en de wijze van aanmelden staat op de website van het ABWC.

Na deze testdag gaat de projectgroep, die bestaat uit waarnemers van het ABWC die TS4 oefenleider / instructeur zijn en uit het hele land komen, beoordelen of het praktisch mogelijk is voor het ABWC om hier een nieuwe klasse van te maken. Zij rapporteren hun bevindingen en aanbevelingen aan het bestuur van het ABWC. Mocht deze besluiten om de nieuwe klasse op te gaan nemen in de jaarlijkse vaardigheidstoetsen dan zal dat op zijn vroegst in 2020 zijn. 

Dé kracht van vakbekwaamheid!

Het ABWC bevordert met het organiseren van vaardigheidstoetsen de vakbekwaamheid van de Nederlandse brandweerkorpsen. Want vakbekwaam blijven is zeker zo belangrijk als vakbekwaam worden.

Secretariaat – ABWC
Twitter
Weersverwachting
Buienradar
buienradar