Terugblik van de ABWC Comitévergadering 5 oktober 2018

De vergadering werd gekenmerkt door een goede bezetting en is heel constructief verlopen. De landelijke finales van 2018  zijn inmiddels afgerond, de landskampioenen zijn geworden; Aalsmeer in de Hoofdklasse, Balk bij de Oppervlakteredding, Dodewaard in de klasse TS-HD en Linschoten in de klasse 112. Het bestuur feliciteert de landskampioenen met het geweldige resultaat. Het bestuur concludeert dat de vaardigheidstoetsen het afgelopen jaar over het algemeen goed zijn verlopen. Onze (assistent) coördinatoren, de organiserende posten en de deelnemende teams krijgen hiervoor de complimenten.

De inschrijftermijn voor de vaardigheidstoetsen in 2019 is al geopend en zal sluiten op 1 november 2018. De provinciaal coördinatoren hebben verzocht om een eerdere inschrijvingstermijn en een sluitingsdatum zodat zij meer tijd krijgen om alle zaken voor te bereiden. Na 1 november is inschrijven nog mogelijk tot uiterlijk 15 november a.s., in deze periode worden wel extra (administratie)kosten in rekening gebracht.

In 2019 worden nieuwe laptops en printers aangeschaft voor de provinciaal coördinatoren.  Ook wordt er een extra meeluistersetje per provinciaal coördinator aangeschaft.

In 2019 gaan we een aantal proeven doen met direct digitale verwerking van de waarneming en beoordeling. Deze beoordeling met IPad en digitale verwerking zal bij meerdere vaardigheidstoetsen plaatsvinden in 2019. We starten de proeven met lokale Vaardigheidstoetsen. We zullen hiervoor enkele coördinatoren benaderen.

Het ABWC is dit jaar ook weer vertegenwoordigd op het brandweercongres te Zaandam.

Met Jos Delpeut en Martin Verhoef zijn er gesprekken gaande om te kijken op welke manier de vaardigheidstoetsen van de klasse Oppervlakteredding meer onder de aandacht bij potentiele deelnemers gebracht kan worden. De provinciaal coördinatoren is gevraagd deze klasse onder de aandacht te brengen bij de regionale korpsen.

Het project DoIt wordt momenteel afgerond. Het project DoIt ondersteund het “bevorderen van het lerend vermogen”. Het eindrapport met de aandachtspunten die uit het project naar voren komen worden besproken op zaterdag 10 november a.s. Op deze dag organiseren we de jaarlijkse themabijeenkomst voor provinciaal coördinatoren en teamleiders te Beusichem.

Tijdens de vergadering hebben we afscheid genomen van Gerard Hoen als provinciaal coördinator van Friesland. Gerard heeft het stokje overgedragen aan Cor Kramp. Gerard heeft aangegeven dat hij zijn opvolger zal ondersteunen en in 2019 zullen zij samen leerzame en uitdagende vaardigheidstoetsen organiseren in Friesland. We bedanken Gerard hartelijk voor zijn inspanningen!

De aangekondigde projecten Klasse TS4 en Klasse Brandbestrijding zijn gestart. Voor beide projecten is een projectgroep geformeerd. Ook hebben diverse ploegen zich aangemeld om aan één van de projecten deel te nemen. We hebben door organisatorische- en privéomstandigheden de planning moeten aanpassen. We willen in januari en februari 2019 testdagen organiseren om beide projecten te kunnen implementeren.

Feedback na deelname aan een Vaardigheidstoets wordt erg gewaardeerd. Daarnaast is het een belangrijk kwaliteitsmiddel. We gaan in de nabije toekomst hier nog meer aandacht voor vragen.

Secretariaat – ABWC
Twitter
Weersverwachting
Buienradar
buienradar