Voorjaarsvergadering ABWC

Vrijdag 14 februari was het bestuur en de provinciale coördinatoren in Bussum bijeen voor hun jaarlijkse vergadering te voorbereiding van het seizoen 2020. Het aantal bestuur is uitgebreid met een functie Kwaliteit en Innovatie. Lean Remmerde, geen onbekende voor velen, is in deze functie benoemd. Ook was daar het moment om het voorzittersstokje over te dragen aan Jan Hein Opheij. Binnenkort zullen beide heren zich uitgebreider voorstellen. Het bestuur en de aanwezigen wensen beide heren veel succes met hun nieuwe functie.

Tijdens de vergadering is gesproken over het nieuwe seizoen. Belangrijk is dat voor het komend seizoen de waarnemingsstaten van alle functies zijn aangepast. Onderdelen als kenmerkenschema, kwadrantenmodel, FABCM (Feiten, Analyse, Besluit, Communiceren en Monitoren) zijn hierin toegevoegd. De waarnemingsstaten kunt uw downloaden vanaf onze site.

Daar is uitleg gegeven en een demonstratie gegeven van digitaal waarnemingen. Komens jaar zal als proef bij een aantal vaardigheidstoetsen de waarneming direct digitaal worden verwerkt. Daarmee maakt het ABWC een belangrijke stap vooruit in het digitaal van waarnemen en verwerken. Later volgt hierover meer.

Komend jaar komen er weer opleidingen Feedback geven. Doel is dat alle waarnemers het komend jaar zijn opgeleid in het Feedback Geven.

De coördinatoren gingen na afloop van dez bijeenkomst naar huis met de prijzen en vele andere spullen voor het nieuwe seizoen.