Waarnemingsformulieren aangepast

De afgelopen tijd is geconstateerd dat de waarnemingsformulieren die wij gebruiken bij alle vaardigheidstoetsen aan vernieuwing onderhevig waren. Er is gekeken naar onderwerpen die inmiddels in de opleidingen van de Manschappen, de Bevelvoerder en Officier van Dienst zijn opgenomen. Maar ook het stoppen van de vaardigheidstoets Oppervlakte Redding waren reden tot aanpassing. Belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Beoordeling kerntaak 4 Oppervlakte Redding zijn verwijderd,
  • Teksten OGS omgezet naar IBGS
  • Toegevoerd beoordelingen Kenmerkenschema
  • Toegevoegd beoordelingen Kwadrantenmodel
  • Toegevoegd terminologie Situationeel Commandovoering
    • Feiten, Analyse, Besluit (FABCM)
    • Swarming

U kunt alle nieuwe waarnemingstaten staan op onze site. Ga hiervoor naar de button > Download.

Veel succes met de voorbereiding vaardigheidstoetsen voor het komend seizoen.