Welkom op de site van het ABWC

Op onze website vindt u alles over de brandweervaardigheidstoetsen in de klassen TS-HD, 112, de Hoofdklasse en Oppervlakte redding. De brandweervaardigheidstoetsen van het ABWC zijn het fundament onder de geoefendheid van de brandweer. Daarom willen wij hen ook dit jaar weer goed van dienst zijn met onze vaardigheidstoetsen. Naast algemene informatie, vindt u op onze website ook de informatie per provincie/regio, kunt u de uitnodigingsboekjes downloaden en leest u onder het kopje “uitslagen” de detailinformatie van de gehouden vaardigheidstoetsen. Wij wensen de brandweerlieden een voortreffelijk maar vooral een sportief seizoen toe.

Flyer ABWC

 

Deflyer ABWC slogan van het ABWC luidt ‘Dé kracht van vakbekwaamheid’. Naast het vakbekwaam worden speelt het  vakbekwaam blijven een steeds belangrijkere rol binnen de brandkorpsen. Het ABWC draagt hieraan graag een steentje bij door het organiseren van realistische vaardigheidstoetsen. De toetsen bieden de brandweerkorpsen de gelegenheid om goed geoefend te blijven voor de situaties die ze in de praktijk kunnen tegenkomen.

Via de flyer van het ABWC kunt u een indruk opdoen van de toetsen. Als uw brandweerkorps ook graag gebruik wil maken van een (extra) realistisch oefenmoment dan verwelkomen wij uw korps graag in het seizoen 2016. In oktober 2015 kunt u zich inschrijven via onze site voor één of meerdere klasse(n).

P.S.   Deze flyer wordt verstuurd aan alle brandweerkorpsen. Dit is een initiatief van het ABWC in samenwerking met Brandweer Nederland.

.

Informatieberichten van Brandweer Nederland

  • Maarten Zijp, dagvoorzitter en voorzitter van de Vakgroep Inkoop blikt tevreden terug op het tweede Landelijk Seminar Inkoop Veiligheidsregio's. Een dag met 145 deelnemers, 24 workshops en intensief netwerken. […]
  • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert op 10 maart, samen met Brandweer Nederland, Instituut Fysieke Veiligheid, Koninklijke Bibliotheek en Erfgoedinspectie de ontmoetingsdag 'Het erfgoed brandt weer' voor de brandweer en de erfgoedsector. […]
  • Zijn eerste reactie verraadt direct waar postcommandant Bert van Schip voor staat: teamwork. ‘Die parel hebben we met z'n allen gekregen. In je eentje kun je bij de brandweer niks.' […]
  • Op zaterdag 16 april pakken de hulpdiensten van politie, brandweer, defensie, GGD, KNRM, kustwacht en de reddingsbrigade weer flink uit tijdens de derde editie van de Landelijke Veiligheidsdag. […]
  • De Brandweeracademie en Brandweer Nederland nodigen je uit voor de Incidentonderzoeksdag op 17 maart. Wat kan jij als brandweermedewerker van incidenten leren? En wat heb jij geleerd van een incident? […]

Uitslagen

Op de zaterdagen dat ABWC vaardigheidstoetsen organiseerd kunt u vanaf 20.30 uur de uitslagen bekijken op onze site. 

De kracht van vakbekwaamheid !

Dit is niet voor niets de nieuwe slogan van het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC). Voorheen was het zo dat het brandweerpersoneel na het slagen voor een brandweeropleiding niet meer terug hoefde naar de ‘schoolbanken’. Dat is achterhaald, want inmiddels is het begrip Life Long Learning Loop geïntroduceerd. Met andere woorden: het brandweerpersoneel moet niet alleen meer opgeleid zijn bij aanvang van hun brandweercarrière, maar ook opgeleid blijven. De vakbekwaamheid vormt dus het fundament van de repressieve dienst en komt de kwaliteit ten goede. Het ABWC draagt een steentje bij aan het behoud of vergroten van de vakbekwaamheid door het organiseren van vaardigheidstoetsen. Er zijn verschillende klassen, waaraan brandweerteams kunnen deelnemen. Het ABWC speelt hierbij ook in op nieuwe ontwikkelingen. Zo is vorig jaar aan de al langer bestaande klassen TS-HD, 112, Hoofdklasse en Duiken de klasse Oppervlakteredding toegevoegd. Tijdens de vaardigheidstoetsen van het ABWC worden meerdere elementen beoordeeld: de kennis, kunde en de kwaliteit van de deelnemers. Factoren als stress en tijdsdruk wegen ook mee. De praktijksituaties worden in de vaardigheidstoetsen nagebootst door zo realistisch mogelijke scenario’s. Voor de beoordeling zijn nieuwe jurylijsten ontwikkeld. Het ABWC is door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen nog beter in staat om uitvoering te geven aan haar hoofdtaak, namelijk het bevorderen van de vakbekwaamheid van de Nederlandse brandweerkorpsen. Dit doet het ABWC in samenwerking met Brandweer Nederland. Wilt u met uw brandweerteam graag meedoen aan de vaardigheidstoetsen voor het seizoen 2016 houd dan a.u.b. de ABWC-site in de gaten voor de deadline van de inschrijftermijn.

Secretariaat – ABWC
Twitter
Weersverwachting
Buienradar
buienradar