Welkom op de site van het ABWC

Op onze website vindt u alles over de brandweervaardigheidstoetsen in de klasse TS-HD, de klasse 112, de Hoofdklasse en Oppervlakte redding. De brandweervaardigheidstoetsen van het ABWC zijn het fundament onder de geoefendheid van de brandweer. Daarom willen wij u ook dit jaar weer goed van dienst zijn met onze vaardigheidstoetsen. Naast algemene informatie, vindt u op onze website ook de informatie per provincie en kunt u de uitnodigingsboekjes downloaden en leest u onder het kopje “uitslagen” de detailinformatie van de gehouden vaardigheidstoetsen. Wij wensen de brandweerlieden een voortreffelijk maar vooral een sportief seizoen toe.

 


Themadag ABWC       

Op zaterdag 10 november is de jaarlijkse Themadag gehouden. Voor deze Themadag waren de Coördinatoren, Assistent Coördinatoren en Teamleiders uitgenodigd.

Tijdens deze dag stonden drie thema’s centraal. Het eerste thema was situationele feedback en coaching op feedback. Onder leiding van trainers van Trigon Training hebben we nagedacht over hoe we elkaar kunnen coachen om feedback nog effectiever te maken. Ook hebben we nagedacht over de verschillen tussen individuele – en groepsfeedback. Wanneer pas je nu welke methode toe?

Het volgende thema was organisatie en vrijwilligheid. Met Stephan Wevers hebben we gediscussieerd over een optimalere aansluiting binnen de brandweerkorpsen. We zijn uitgedaagd om verbindingen te leggen en innovaties op te pakken.

Als laatste thema zijn we ingegaan op scenario en enscenering. Onder leiding van Ricardo Weewer hebben we nagedacht over de “hernieuwde kijk op brandbestrijding” en wat betekent dit voor het ABWC.

De dag stond in het teken van bewustwording, lang niet overal zijn pasklare antwoorden op te geven. We gaan het komende jaar met elkaar aan de slag met deze thema’s.


Uitslagen

Op de zaterdagen dat het ABWC vaardigheidstoetsen organiseert kunt u vanaf 20.30 uur de uitslagen bekijken op onze site. 


 

Kampioen van Nederland 2018

HOOFDKLASSE

1e plaats BRW-AMSTERDAM/AMSTELLAND post AALSMEER
2e plaats VRU-2 post AMERONGEN
3e plaats VR-NOORD HOLLAND NOORD post DE RIJP

KLASSE TS-HD

1e plaats VR-GELDERLAND-ZUID post DODEWAARD
2eplaats BRW-GOOI & VECHTSTREEK post BLARICUM – 2
3e plaats BEDR-BRW DEFENSIE CLAS post A.S.K. – 2

KLASSE 112

1e plaats VRU-1 post LINSCHOTEN – 2
2e plaats VR-FRYSLÂN ZUIDOOST post URETERP
3e plaats VR-ZAANSTREEK-WATERLAND post MARKEN – 2

KLASSE: OPPERVLAKTE REDDING

1e plaats VR-FRYSLÂN ZUIDWEST  groep  BALK
2e plaats VR-ZUID HOLLAND ZUID post NIEUW-LEKKERLAND
3e plaats VR-ROTTERDAM-RIJNMOND post BARENDRECHT – 2

 

De kracht van vakbekwaamheid !

Dit is niet voor niets de nieuwe slogan van het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC). Voorheen was het zo dat het brandweerpersoneel na het slagen voor een brandweeropleiding niet meer terug hoefde naar de ‘schoolbanken’. Dat is achterhaald, want inmiddels is het begrip Life Long Learning Loop geïntroduceerd. Met andere woorden: het brandweerpersoneel moet niet alleen meer opgeleid zijn bij aanvang van hun brandweercarrière, maar ook opgeleid blijven.

De vakbekwaamheid vormt dus het fundament van de repressieve dienst en komt de kwaliteit ten goede. Het ABWC draagt een steentje bij aan het behoud of vergroten van de vakbekwaamheid door het organiseren van vaardigheidstoetsen. Er zijn verschillende klassen, waaraan brandweerteams kunnen deelnemen. Het ABWC speelt hierbij ook in op nieuwe ontwikkelingen. Zo is vorig jaar aan de al langer bestaande klassen TS-HD, 112, Hoofdklasse en Duiken de klasse Oppervlakteredding toegevoegd.

Tijdens de vaardigheidstoetsen van het ABWC worden meerdere elementen beoordeeld: de kennis, kunde en de kwaliteit van de deelnemers. Factoren als stress en tijdsdruk wegen ook mee. De praktijksituaties worden in de vaardigheidstoetsen nagebootst door zo realistisch mogelijke scenario’s. Voor de beoordeling zijn nieuwe jurylijsten ontwikkeld. Het ABWC is door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen nog beter in staat om uitvoering te geven aan haar hoofdtaak, namelijk het bevorderen van de vakbekwaamheid van de Nederlandse brandweerkorpsen. Dit doet het ABWC in samenwerking met Brandweer Nederland.

Wilt u met uw brandweerteam graag meedoen aan de vaardigheidstoetsen voor het seizoen 2017 houd dan a.u.b. de ABWC-site in de gaten voor de deadline van de inschrijftermijn.


Secretariaat – ABWC
Twitter
Weersverwachting
Buienradar
buienradar