Welkom op de site van het ABWC

Op onze website vindt u alles over de brandweervaardigheidstoetsen in de klassen TS-HD, 112, de Hoofdklasse en Oppervlakte redding. De brandweervaardigheidstoetsen van het ABWC zijn het fundament onder de geoefendheid van de brandweer. Daarom willen wij hen ook dit jaar weer goed van dienst zijn met onze vaardigheidstoetsen. Naast algemene informatie, vindt u op onze website ook de informatie per provincie/regio, kunt u de uitnodigingsboekjes downloaden en leest u onder het kopje “uitslagen” de detailinformatie van de gehouden vaardigheidstoetsen. Wij wensen de brandweerlieden een voortreffelijk maar vooral een sportief seizoen toe.

Flyer ABWC

Deflyer ABWC slogan van het ABWC luidt ‘Dé kracht van vakbekwaamheid’. Naast het vakbekwaam worden speelt het  vakbekwaam blijven een steeds belangrijkere rol binnen de brandkorpsen. Het ABWC draagt hieraan graag een steentje bij door het organiseren van realistische vaardigheidstoetsen. De toetsen bieden de brandweerkorpsen de gelegenheid om goed geoefend te blijven voor de situaties die ze in de praktijk kunnen tegenkomen.

Via de flyer van het ABWC kunt u een indruk opdoen van de toetsen. Als uw brandweerkorps ook graag gebruik wil maken van een (extra) realistisch oefenmoment dan verwelkomen wij uw korps graag in het seizoen 2016. In oktober 2015 kunt u zich inschrijven via onze site voor één of meerdere klasse(n).

Informatieberichten van Brandweer Nederland

  • Veiligheidsmuseum PIT maakt verleden, heden en toekomst van openbare orde en veiligheid in Nederland toegankelijk voor jong, maar ook voor oud. Daarom biedt PIT vanaf 25 mei tot 31 augustus 2016 nu ook een speciaal arrangement aan voor 65-plussers. […]
  • Zaterdag 18 juni 2016 vindt voor de vijfde keer de jaarlijkse herdenking van omgekomen brandweermensen plaats. We staan dan gezamenlijk stil bij de moed en daadkracht van de brandweercollega's die sinds 5 mei 1945 zijn omgekomen tijdens de uitoefening van het vak. […]
  • Arno van Kins en Kour van der Laan van de brandweer Haaglanden hebben naar eigen zeggen de mooiste baan van Nederland. Maar om die baan overeind te houden, hebben ze flink moeten strijden. […]
  • maandag, 23 Mei, 2016 Vul in en win!
    Wil jij kans maken op de tas die is gemaakt van brandslangen, een brandweerpakket van Thin Line Bracelets of een brandweerhelikopter van Lego? Vul dan het landelijk lezersonderzoek in. […]

Nieuwe kleding voor juryleden goed ontvangen.

De afgelopen week hebben alle provincies hun beoordelaars voorzien van nieuwe jassen en mutsen.

Op de foto de beoordelaars van de provincie Zuid Holland.

SONY DSC

Uitslagen

Op de zaterdagen dat ABWC vaardigheidstoetsen organiseerd kunt u vanaf 20.30 uur de uitslagen bekijken op onze site. 

Vaardigheidstoetsen 2016 van start

Het nieuwe seizoen van de vaardigheidstoetsen breekt aan. Op 5 maart wordt de eerste vaardigheidstoets van 2016 gehouden in Zeeland. In Tholen zullen tien brandweerploegen deelnemen aan de Klasse 112. 

Ook dit jaar organiseert het ABWC (Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité) weer door heel Nederland zo’n 1.000 vaardigheidstoetsen in de klassen TS-HD, 112, Hoofdklasse en Oppervlakteredding. Praktijksituaties worden nagebootst door zo realistisch mogelijke scenario’s. Daarbij leveren overige diensten als politie, ambulance en (lotus)slachtoffers een natuurlijk tegenspel. Dit maakt de vaardigheidstoetsen een uitdaging om aan deel te nemen. Tijdens de vaardigheidstoetsen worden kennis, kunde en de kwaliteit van de meer dan 600 deelnemende ploegen beoordeeld. Hierbij zijn factoren als stress en tijdsdruk een uniek element. De deelnemers en teams worden objectief beoordeeld door vakbekwame collega’s op meerdere elementen. De bevindingen van deze beoordelaars worden gerapporteerd op vastgestelde beoordelingslijsten. Ieder team krijgt een puntenscore en een rapportage van hun inzet. Hierin staat wat de sterke en minder sterke punten van het team waren tijdens de toets.  Het ABWC bevordert met het organiseren van vaardigheidstoetsen de vakbekwaamheid van de Nederlandse brandweerkorpsen. Want vakbekwaam blijven is zeker zo belangrijk als vakbekwaam worden.

De kracht van vakbekwaamheid !

Dit is niet voor niets de nieuwe slogan van het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC). Voorheen was het zo dat het brandweerpersoneel na het slagen voor een brandweeropleiding niet meer terug hoefde naar de ‘schoolbanken’. Dat is achterhaald, want inmiddels is het begrip Life Long Learning Loop geïntroduceerd. Met andere woorden: het brandweerpersoneel moet niet alleen meer opgeleid zijn bij aanvang van hun brandweercarrière, maar ook opgeleid blijven. De vakbekwaamheid vormt dus het fundament van de repressieve dienst en komt de kwaliteit ten goede. Het ABWC draagt een steentje bij aan het behoud of vergroten van de vakbekwaamheid door het organiseren van vaardigheidstoetsen. Er zijn verschillende klassen, waaraan brandweerteams kunnen deelnemen. Het ABWC speelt hierbij ook in op nieuwe ontwikkelingen. Zo is vorig jaar aan de al langer bestaande klassen TS-HD, 112, Hoofdklasse en Duiken de klasse Oppervlakteredding toegevoegd. Tijdens de vaardigheidstoetsen van het ABWC worden meerdere elementen beoordeeld: de kennis, kunde en de kwaliteit van de deelnemers. Factoren als stress en tijdsdruk wegen ook mee. De praktijksituaties worden in de vaardigheidstoetsen nagebootst door zo realistisch mogelijke scenario’s. Voor de beoordeling zijn nieuwe jurylijsten ontwikkeld. Het ABWC is door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen nog beter in staat om uitvoering te geven aan haar hoofdtaak, namelijk het bevorderen van de vakbekwaamheid van de Nederlandse brandweerkorpsen. Dit doet het ABWC in samenwerking met Brandweer Nederland. Wilt u met uw brandweerteam graag meedoen aan de vaardigheidstoetsen voor het seizoen 2016 houd dan a.u.b. de ABWC-site in de gaten voor de deadline van de inschrijftermijn.

Vertrouwen in een jaar vol leerzame en uitdagende vaardigheidstoetsen

Ter voorbereiding op het komende seizoen is het bestuur van het ABWC op 5 februari bijeen geweest. Tijdens deze bijeenkomst is er uitgebreid stil gestaan bij de voorbereiding en planning van alle vaardigheidstoetsen voor 2016. Tevens zijn de bestuursleden ingedeeld om iedere provincie, tijdens een vaardigheidstoets, te gaan bezoeken.

Bijeenkomst Coördinatoren en Teamleiders Op 13 februari komen de coördinatoren en teamleiders van de beoordelingsteams samen in Beusichem. Het programma van deze dat is door de landelijk coördinator uitgebreid tijdens de bestuursvergadering toegelicht. Het bestuur is zeer tevreden op de voorbereiding van deze dag en het enthousiasme van de voorbereidingsgroep.

Communicatie en promotie Tijdens de najaarsledenvergadering is al aangekondigd dat het ABWC de communicatie en promotie van de vaardigheidstoetsen gaat verbeteren. Er is een plan van aanpak gemaakt en deze is besproken tijdens de vergadering. De voorgestelde verbeteringen zullen er voor zorgen dat er meer nieuws rond de vaardigheidstoetsen en de mensen erachter naar buiten wordt gebracht via de website ABWC.nl en de social media kanalen van het ABWC.

Financiën De penningmeester heeft op 1 januari alle financiële gegevens overgedragen gekregen. Hij heeft deze doorgenomen en het bestuur bijgepraat over de financiën van 2015.

Vaardigheidstoetsen 2016 De indeling van de vaardigheidstoetsen is helemaal rond. Het bestuur is vol vertrouwen dat iedereen een jaar vol leerzame en uitdagende vaardigheidstoetsen tegemoet kan zien. Het ABWC draagt hiermee bij in het vakbekwaam blijven van Brandweer Nederland.

Secretariaat – ABWC
Twitter
Weersverwachting
Buienradar
buienradar