Welkom op de site van het ABWC

Op onze website vindt u alles over de brandweervaardigheidstoetsen in de klasse TS-HD, de klasse 112, de Hoofdklasse en Oppervlakte redding. De brandweervaardigheidstoetsen van het ABWC zijn het fundament onder de geoefendheid van de brandweer. Daarom willen wij u ook dit jaar weer goed van dienst zijn met onze vaardigheidstoetsen. Naast algemene informatie, vindt u op onze website ook de informatie per provincie en kunt u de uitnodigingsboekjes downloaden en leest u onder het kopje “uitslagen” de detailinformatie van de gehouden vaardigheidstoetsen. Wij wensen de brandweerlieden een voortreffelijk maar vooral een sportief seizoen toe.

 


Inschrijven vaardigheidstoetsen 2019

Vanaf 15 september kunt u uw ploeg(en) inschrijven om deel te nemen aan de vaardigheidstoetsen 2019.

Inschrijven is mogelijk voor de volgende klasse:

Klasse  112 € 250,–
Klasse TS-HD € 250,–
Hoofdklasse € 275,–
Oppervlakte Redding € 315,–

Mogelijkheid tot inschrijven sluit dit jaar op 1 november 2018.

Wilt u toch een ploeg inschrijven na 1 novmeber, dan zal een bedrag van € 50,– administratiekosten per ploeg in rekening worden gebracht.

Bij het INSCHRIJVEN  wordt u verzocht om ook het inkoopnummer van uw bedrijf of regio in te vullen, hierdoor kan sneller de ingeschreven ploeg(en) worden verwerkt.

Inschrijven, met de benodigde inloggegevens,  dient te gebeuren door contact persoon van uw regio die ook vorig jaar de ploeg(en) heeft ingeschreven, deze beschikt over de inloggegevens.

Voor inschrijving van uw ploeg(en), gebruik hiervoor deze button  INSCHRIJVEN

 


Van het Bestuur

Eind mei heeft het bestuur van het ABWC vergadert op het oefencentrum Crailoo. Onderstaand wordt een weergave gedaan van de hoofdpunten.

  1. Het Project Do It is in volle gang. Meer dan de helft van de provincies hebben een bezoek gehad van één van de projectleden. We streven ernaar om dit jaar alle provincies te bezoeken. Naar dit bezoek wordt er een rapportage opgesteld van de bevindingen. De bevindingen worden besproken met de Provinciaal Coördinator en/of diens assistent. Uiteindelijk moeten al deze rapportages gaan leiden tot één rapport met conclusies en aanbevelingen. Vervolgens gaan we aan de slag met elkaar!

Het centrale doel van dit project is en blijft “Het bevorderen van het lerend vermogen, in combinatie met een leuke dag bij de deelnemers aan ABWC Vaardigheidstoetsen”. Er wordt daarbij speciaal gelet op de organisatie, een duidelijke enscenering en de uitvoering van de Vaardigheidstoets. Daarbij wordt ook gekeken naar het optreden van de Provinciaal Coördinator en/of diens assistent.

In het najaar van 2018 komen we hierop uitgebreid terug.

  1. Het project TS 4 wordt door Erik Dangermond geleid. Erik heeft diverse deskundigen uit het land hierbij gevraagd om met hem mee te denken waar kan je allemaal mee te maken krijgen. De projectgroep heeft twee datums in oktober gepland om een senario te draaien en te ervaren welke zaken er naar voren komen. De geplande data is: 13 & 20 oktober 2018. Indien je betrokken wil worden bij het project TS 4 neem dan contact op met Erik.

Maarten Leune is projectleider van het project brandklasse. Maarten heeft een ervaringsdeskundigen bij het project betrokken waarbij ook wordt gekeken naar het gebruik van O-bundels, drukluchtschuim (DLS) en alle andere blussystemen die gebruikt worden bij de brandweer. Dit project onderzoekt op welke wijze het ABWC invulling kan geven aan de vakbekwaamheid van het brandweerpersoneel. Ongeacht welk blusvoertuig wordt gebruikt. Wanneer je ideeën hebt of je wilt Maarten ondersteunen, neem dan gerust contact met Maarten op.

  1. In het bestuur is er gesproken dat het voor ploegen soms heel lastig is om op een geplande dag naar de gewestelijke vaardigheidstoetsen te gaan. Om alle deelnemende teams te kunnen laten deelnemen voor de gewestelijke vaardigheidstoetsen is er besloten om meer aan spreiding in de dagen te doen over de provincies en het hele land. De provinciaal coördinatoren worden hier over bijgepraat tijdens de najaarsvergadering. Deze constructie is in het verleden ook al succesvol toegepast.
  2. Het bestuur heeft besloten om volgend jaar meerdere proeven te doen om de beoordelingslijsten digitaal in te vullen. Dit zal dan op één baan tijdens de vaardigheidstoetsen plaatsvinden.

 

Uitslagen

Op de zaterdagen dat het ABWC vaardigheidstoetsen organiseert kunt u vanaf 20.30 uur de uitslagen bekijken op onze site. 


 

Kampioen van Nederland 2018

KLASSE TS-HD

1e plaats VR-GELDERLAND-ZUID post DODEWAARD
2eplaats BRW-GOOI & VECHTSTREEK post BLARICUM – 2
3e plaats BEDR-BRW DEFENSIE CLAS post A.S.K. – 2
4e plaats VNOG post ELSPEET – 2
5e plaats BRW-GOOI & VECHTSTREEK post HUIZEN – 2
6e plaats VR-GRONINGEN post STADSKANAAL
7e plaats BRW-BRABANT NOORD post OEFFELT
8e plaats VR-ZUID HOLLAND ZUID post OUD-BEIJERLAND
9e plaats VR-GELDERLAND-ZUID post LINGEWAAL-NOORD – 3

KLASSE 112

1e plaats VRU-1 post LINSCHOTEN – 2
2e plaats VR-FRYSLÂN ZUIDOOST post URETERP
3e plaats VR-ZAANSTREEK-WATERLAND post MARKEN – 2
4e plaats VR-IJSSELLAND post IJSSELMUIDEN
5e plaats VR-DRENTHE post BEILEN
6e plaats BRW-TWENTE post BORNE
7e plaats VR-HOLLANDS MIDDEN post VALKENBURG
8e plaats VR-LIMBURG NOORD post ROGGEL
9e plaats VR-GELDERLAND-ZUID post NEERIJNEN WEST – 3

 

KLASSE: OPPERVLAKTE REDDING

1e plaats VR-FRYSLÂN ZUIDWEST  groep  BALK
2e plaats VR-ZUID HOLLAND ZUID post NIEUW-LEKKERLAND
3e plaats VR-ROTTERDAM-RIJNMOND post BARENDRECHT – 2
4e plaats VR-GELDERLAND-ZUID post OPHEUSDEN – 2
5e plaats BRW-GOOI & VECHTSTREEK post NAARDEN
6e plaats BRW-M.W.BRABANT post HANK – 2

 


 

Geplaatste ploegen Landelijke Finales

Bij de pagina landelijke Finales 2018 kunt u de speel volgorde terug vinden.

Ter voorbereiding nog even een terugblik op de landelijke finales 2017 

HOOFDKLASSE
VR-ROTTERDAM-RIJNMOND post DIRKSLAND
BRW-M.W.BRABANT post DIESSEN
VR-BRABANT ZUID OOST post DE BEERZEN – 2
BRW-AMSTERDAM/AMSTELLAND post AALSMEER
VR-BRABANT ZUID OOST post SOMEREN – 2
VRU-2 post AMERONGEN
VR-NOORD HOLLAND NOORD post DE RIJP

De kracht van vakbekwaamheid !

Dit is niet voor niets de nieuwe slogan van het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC). Voorheen was het zo dat het brandweerpersoneel na het slagen voor een brandweeropleiding niet meer terug hoefde naar de ‘schoolbanken’. Dat is achterhaald, want inmiddels is het begrip Life Long Learning Loop geïntroduceerd. Met andere woorden: het brandweerpersoneel moet niet alleen meer opgeleid zijn bij aanvang van hun brandweercarrière, maar ook opgeleid blijven.

De vakbekwaamheid vormt dus het fundament van de repressieve dienst en komt de kwaliteit ten goede. Het ABWC draagt een steentje bij aan het behoud of vergroten van de vakbekwaamheid door het organiseren van vaardigheidstoetsen. Er zijn verschillende klassen, waaraan brandweerteams kunnen deelnemen. Het ABWC speelt hierbij ook in op nieuwe ontwikkelingen. Zo is vorig jaar aan de al langer bestaande klassen TS-HD, 112, Hoofdklasse en Duiken de klasse Oppervlakteredding toegevoegd.

Tijdens de vaardigheidstoetsen van het ABWC worden meerdere elementen beoordeeld: de kennis, kunde en de kwaliteit van de deelnemers. Factoren als stress en tijdsdruk wegen ook mee. De praktijksituaties worden in de vaardigheidstoetsen nagebootst door zo realistisch mogelijke scenario’s. Voor de beoordeling zijn nieuwe jurylijsten ontwikkeld. Het ABWC is door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen nog beter in staat om uitvoering te geven aan haar hoofdtaak, namelijk het bevorderen van de vakbekwaamheid van de Nederlandse brandweerkorpsen. Dit doet het ABWC in samenwerking met Brandweer Nederland.

Wilt u met uw brandweerteam graag meedoen aan de vaardigheidstoetsen voor het seizoen 2017 houd dan a.u.b. de ABWC-site in de gaten voor de deadline van de inschrijftermijn.


Secretariaat – ABWC
Twitter
Weersverwachting
Buienradar
buienradar