Welkom op de site van het ABWC

Op onze website vindt u alles over de brandweervaardigheidstoetsen in de klassen TS-HD, 112, de Hoofdklasse en Oppervlakte redding. De brandweervaardigheidstoetsen van het ABWC zijn het fundament onder de geoefendheid van de brandweer. Daarom willen wij hen ook dit jaar weer goed van dienst zijn met onze vaardigheidstoetsen. Naast algemene informatie, vindt u op onze website ook de informatie per provincie/regio, kunt u de uitnodigingsboekjes downloaden en leest u onder het kopje “uitslagen” de detailinformatie van de gehouden vaardigheidstoetsen. Wij wensen de brandweerlieden een voortreffelijk maar vooral een sportief seizoen toe.

Informatieberichten van Brandweer Nederland

 • Voor de rubriek 'Iets uit iets' ontvingen we van Eelco van Eijsden een mooi verhaal. In januari kreeg hij de melding dat een persoon vast zat in het gips. "Hoewel ik een vrij ruime fantasie heb, kon ik mij bij deze melding niet al te veel voorstellen." […]
 • vrijdag, 24 apr, 2015 Update Stairmaster (vervolg)
  Naar aanleiding van de stillegging van de Stairmaster door de ISZW, heeft Brandweer Nederland de regio's geadviseerd het gebruik van het apparaat tijdelijk te stoppen. […]
 • donderdag, 23 apr, 2015 Terugblikken op De Werkplaats
  'Handen uit de mouwen, praktische kennis en ervaringen uitwisselen', dat stond centraal tijdens ‘De Werkplaats' die op 25 en 26 maart plaats vond. Bekijk de compilatie van ‘De Werkplaats' en hopelijk zien we je volgende jaar (weer) terug! […]
 • woensdag, 22 apr, 2015 Webinar over inbesteden op 28 mei
  Om inkopers, juristen en andere geïnteresseerden te informeren en bij te spijkeren over het onderwerp Inbesteden, organiseert FLIB samen met het Netwerk ICT een webinar op 28 mei. […]
 • In navolging op de geslaagde incidentonderzoeksdag van vorig jaar, organiseren de Brandweeracademie en Brandweer Nederland ook dit jaar weer een incidentonderzoeksdag. En wel op donderdag 11 juni. […]

Uitslagen

Eerste uitslagen om 20.30 uur op de site beschikbaar. 

De kracht van vakbekwaamheid !

Dit is niet voor niets de nieuwe slogan van het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC). Voorheen was het zo dat het brandweerpersoneel na het slagen voor een brandweeropleiding niet meer terug hoefde naar de ‘schoolbanken’. Dat is achterhaald, want inmiddels is het begrip Life Long Learning Loop geïntroduceerd. Met andere woorden: het brandweerpersoneel moet niet alleen meer opgeleid zijn bij aanvang van hun brandweercarrière, maar ook opgeleid blijven. De vakbekwaamheid vormt dus het fundament van de repressieve dienst en komt de kwaliteit ten goede. Het ABWC draagt een steentje bij aan het behoud of vergroten van de vakbekwaamheid door het organiseren van vaardigheidstoetsen. Er zijn verschillende klassen, waaraan brandweerteams kunnen deelnemen. Het ABWC speelt hierbij ook in op nieuwe ontwikkelingen. Zo is vorig jaar aan de al langer bestaande klassen TS-HD, 112, Hoofdklasse en Duiken de klasse Oppervlakteredding toegevoegd. Tijdens de vaardigheidstoetsen van het ABWC worden meerdere elementen beoordeeld: de kennis, kunde en de kwaliteit van de deelnemers. Factoren als stress en tijdsdruk wegen ook mee. De praktijksituaties worden in de vaardigheidstoetsen nagebootst door zo realistisch mogelijke scenario’s. Voor de beoordeling zijn nieuwe jurylijsten ontwikkeld. Het ABWC is door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen nog beter in staat om uitvoering te geven aan haar hoofdtaak, namelijk het bevorderen van de vakbekwaamheid van de Nederlandse brandweerkorpsen. Dit doet het ABWC in samenwerking met Brandweer Nederland. Wilt u met uw brandweerteam graag meedoen aan de vaardigheidstoetsen voor het seizoen 2015 houd dan a.u.b. de ABWC-site in de gaten voor de deadline van de inschrijftermijn.

Inschrijven vaardigheidstoets 2016
U kunt vanaf 1 oktober 2015 weer uw ploeg(en) inschrijven voor deelname aan de vaardigheidstoetsen 2016. Zet deze datum vast in uw agenda. Voorkom teleurstellingen.
Secretariaat – ABWC
Twitter
Weersverwachting
Buienradar
buienradar