Welkom op de site van het ABWC

Op onze website vindt u alles over de brandweervaardigheidstoetsen in de klasse TS-HD, de klasse 112, de Hoofdklasse en Oppervlakte redding. De brandweervaardigheidstoetsen van het ABWC zijn het fundament onder de geoefendheid van de brandweer. Daarom willen wij u ook dit jaar weer goed van dienst zijn met onze vaardigheidstoetsen. Naast algemene informatie, vindt u op onze website ook de informatie per provincie en kunt u de uitnodigingsboekjes downloaden en leest u onder het kopje “uitslagen” de detailinformatie van de gehouden vaardigheidstoetsen. Wij wensen de brandweerlieden een voortreffelijk maar vooral een sportief seizoen toe.

 


 Toetsdag nieuwe klasse TS4 en klasse Brandbestrijding

ZATERDAG 13 OKTOBER 2018

Op zaterdag 13 oktober organiseren we een (test)toetsdag in de beoogd nieuwe Klasse TS4. We zijn opzoek naar ploegen die hieraan willen deelnemen. Voorwaarden:

 • Enige ervaring / bijscholing in uitrukken met 4 personen;
 • Je kunt meedoen met eigen voertuig;
 • Deelname is gratis;
 • Na afloop van deelname bereidheid tot (korte) evaluatie.

Locatie is nog niet bekend, maar proberen we zo centraal mogelijk te houden. Wil je meedoen? Graag! Meld je aan via de Provinciaal Coördinator. Aanmelden kan tot uiterlijk 25 mei a.s.

 

 

ZATERDAG 20 OKTOBER 2018

Op zaterdag 20 oktober organiseren we een (test)toetsdag in de beoogd nieuwe Klasse Brandbestrijding (vervanging van TS-HD). We zijn opzoek naar ploegen die hieraan willen deelnemen. Voorwaarden:

 • Deelnemen met een voertuig wat beschikt over een ander blusmiddel dan Hoge Druk;
 • Deelname is gratis;
 • Na afloop van deelname bereidheid tot (korte) evaluatie.

Locatie is nog niet bekend, maar proberen we zo centraal mogelijk te houden. Wil je meedoen? Graag! Meld je aan via de Provinciaal Coördinator. Aanmelden kan tot uiterlijk 25 mei a.s.

 

 

ZATERDAG 10 NOVEMBER 2018

Op zaterdag 10 november organiseren we een Vaardigheidstoets in de Klasse TS4. We zullen de bevindingen uit de test met de Klasse Brandbestrijding hierin meenemen. Ook voor deze dag zoeken we deelnemende ploegen. Voorwaarden:

 • Enige ervaring / bijscholing in uitrukken met 4 personen;
 • Je kunt meedoen met eigen voertuig;
 • Deelname is gratis;

Locatie is nog niet bekend, maar proberen we zo centraal mogelijk te houden. Wil je meedoen aan deze Vaardigheidstoets? Meld je aan via de Provinciaal Coördinator. Aanmelden kan tot uiterlijk 25 mei a.s.

 

GEZOCHT

Het ABWC gaat twee pilots organiseren. De eerste is een pilot om de mogelijkheden te onderzoeken naar een Klasse TS4. De tweede is een pilot om de mogelijkheden te onderzoeken naar aanpassing van de Klasse TS-HD naar de Klasse Brandbestrijding. Voor beide pilots zoeken we experts! Ben jij iemand die veel weet van optreden met TS4 en wil je ons helpen? Of ben je iemand die veel weet van andere blussystemen dan Hoge Druk (Lage Druk, O-bundels, OneSeven, enz.)?

Help ons met het delen van je expertise! We zoeken collega’s die 1 á 2 voorbereidende bijeenkomsten willen bijwonen en die zaterdag 10 november aanwezig kunnen zijn bij de Vaardigheidstoets.

Interesse? Meld je aan via de Provinciaal Coördinator! Aanmelden graag voor 25 mei a.s.


 

Uitslagen

Op de zaterdagen dat het ABWC vaardigheidstoetsen organiseerd worden, kunt u vanaf 20.30 uur de uitslagen bekijken op onze site. 


Belangrijk!

Binnen Brandweer Nederland is volop ontwikkeling op belangrijke thema’s. We denken bijvoorbeeld aan:

 • Schoon / hygiënisch werken
 • Situationeel leidinggeven
 • Andere bezetting op tankautospuiten

Voor als nog gaat iedere regio hier op eigen wijze mee om. Er is landelijk verschil in implementatie en bijscholing op dergelijke thema’s. Veelal ontbreekt ook het toetsingskader.

Het ABWC heeft daarom besloten om dergelijke thema’s niet te toetsen tijdens de georganiseerde Vaardigheidstoetsen in 2018.

Dit betekent dat u in 2018 alleen kunt deelnemen met de standaardbezetting (6 personen) van een tankautospuit.

Moet u datgene wat u hebt geleerd op het gebied van bijvoorbeeld schoon werken dan niet toepassen? Uiteraard wel! Verteld u aan uw beoordelaar wat u van plan bent te gaan doen. Als uw handelingen passen binnen het geheel van de vaardigheidstoets dan kunt u deze gewoon uitvoeren. Past dit niet, dan zal de beoordelaar aangeven dat uw verklaring voldoende is. Nogmaals, er vindt geen beoordeling hierop plaats!

We hopen uw begrip en wensen u veel (leer)plezier tijdens onze Vaardigheidstoetsen.

Het bestuur ABWC.


De kracht van vakbekwaamheid !

Dit is niet voor niets de nieuwe slogan van het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC). Voorheen was het zo dat het brandweerpersoneel na het slagen voor een brandweeropleiding niet meer terug hoefde naar de ‘schoolbanken’. Dat is achterhaald, want inmiddels is het begrip Life Long Learning Loop geïntroduceerd. Met andere woorden: het brandweerpersoneel moet niet alleen meer opgeleid zijn bij aanvang van hun brandweercarrière, maar ook opgeleid blijven.

De vakbekwaamheid vormt dus het fundament van de repressieve dienst en komt de kwaliteit ten goede. Het ABWC draagt een steentje bij aan het behoud of vergroten van de vakbekwaamheid door het organiseren van vaardigheidstoetsen. Er zijn verschillende klassen, waaraan brandweerteams kunnen deelnemen. Het ABWC speelt hierbij ook in op nieuwe ontwikkelingen. Zo is vorig jaar aan de al langer bestaande klassen TS-HD, 112, Hoofdklasse en Duiken de klasse Oppervlakteredding toegevoegd.

Tijdens de vaardigheidstoetsen van het ABWC worden meerdere elementen beoordeeld: de kennis, kunde en de kwaliteit van de deelnemers. Factoren als stress en tijdsdruk wegen ook mee. De praktijksituaties worden in de vaardigheidstoetsen nagebootst door zo realistisch mogelijke scenario’s. Voor de beoordeling zijn nieuwe jurylijsten ontwikkeld. Het ABWC is door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen nog beter in staat om uitvoering te geven aan haar hoofdtaak, namelijk het bevorderen van de vakbekwaamheid van de Nederlandse brandweerkorpsen. Dit doet het ABWC in samenwerking met Brandweer Nederland.

Wilt u met uw brandweerteam graag meedoen aan de vaardigheidstoetsen voor het seizoen 2017 houd dan a.u.b. de ABWC-site in de gaten voor de deadline van de inschrijftermijn.


Secretariaat – ABWC
Twitter
Weersverwachting
Buienradar
buienradar