Welkom op de site van het ABWC

Op onze website vindt u alles over de brandweervaardigheidstoetsen in de klassen TS-HD, 112, de Hoofdklasse en Oppervlakte redding. De brandweervaardigheidstoetsen van het ABWC zijn het fundament onder de geoefendheid van de brandweer. Daarom willen wij hen ook dit jaar weer goed van dienst zijn met onze vaardigheidstoetsen. Naast algemene informatie, vindt u op onze website ook de informatie per provincie/regio, kunt u de uitnodigingsboekjes downloaden en leest u onder het kopje “uitslagen” de detailinformatie van de gehouden vaardigheidstoetsen. Wij wensen de brandweerlieden een voortreffelijk maar vooral een sportief seizoen toe.

 


 

Flyer ABWC

Deflyer ABWC slogan van het ABWC luidt ‘Dé kracht van vakbekwaamheid’. Naast het vakbekwaam worden speelt het  vakbekwaam blijven een steeds belangrijkere rol binnen de brandkorpsen. Het ABWC draagt hieraan graag een steentje bij door het organiseren van realistische vaardigheidstoetsen. De toetsen bieden de brandweerkorpsen de gelegenheid om goed geoefend te blijven voor de situaties die ze in de praktijk kunnen tegenkomen.

Via de flyer van het ABWC kunt u een indruk opdoen van de toetsen. Als uw brandweerkorps ook graag gebruik wil maken van een (extra) realistisch oefenmoment dan verwelkomen wij uw korps graag. Ieder jaar tussen 1 oktober en 1 december kunt u nschrijven via onze site voor één of meerdere klasse(n).

 

 

 


 

Uitslagen

Op de zaterdagen dat ABWC vaardigheidstoetsen organiseerd worden kunt u vanaf 20.30 uur de uitslagen bekijken op onze site. 

 

 

 

 


Belangrijk!

Binnen Brandweer Nederland is volop ontwikkeling op belangrijke thema’s. We denken bijvoorbeeld aan:

  • Schoon / hygiënisch werken
  • Situationeel leidinggeven
  • Andere bezetting op tankautospuiten

Voor als nog gaat iedere regio hier op eigen wijze mee om. Er is landelijk verschil in implementatie en bijscholing op dergelijke thema’s. Veelal ontbreekt ook het toetsingskader.

Het ABWC heeft daarom besloten om dergelijke thema’s niet te toetsen tijdens de georganiseerde Vaardigheidstoetsen in 2017.

Dit betekent dat u in 2017 alleen kunt deelnemen met de standaardbezetting (6 personen) van een tankautospuit.

Moet u datgene wat u hebt geleerd op het gebied van bijvoorbeeld schoon werken dan niet toepassen? Uiteraard wel! Verteld u aan uw beoordelaar wat u van plan bent te gaan doen. Als uw handelingen passen binnen het geheel van de vaardigheidstoets dan kunt u deze gewoon uitvoeren. Past dit niet, dan zal de beoordelaar aangeven dat uw verklaring voldoende is. Nogmaals, er vindt geen beoordeling hierop plaats!

We hopen uw begrip en wensen u veel (leer)plezier tijdens onze Vaardigheidstoetsen.

Het bestuur ABWC.


De kracht van vakbekwaamheid !

Dit is niet voor niets de nieuwe slogan van het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC). Voorheen was het zo dat het brandweerpersoneel na het slagen voor een brandweeropleiding niet meer terug hoefde naar de ‘schoolbanken’. Dat is achterhaald, want inmiddels is het begrip Life Long Learning Loop geïntroduceerd. Met andere woorden: het brandweerpersoneel moet niet alleen meer opgeleid zijn bij aanvang van hun brandweercarrière, maar ook opgeleid blijven.

De vakbekwaamheid vormt dus het fundament van de repressieve dienst en komt de kwaliteit ten goede. Het ABWC draagt een steentje bij aan het behoud of vergroten van de vakbekwaamheid door het organiseren van vaardigheidstoetsen. Er zijn verschillende klassen, waaraan brandweerteams kunnen deelnemen. Het ABWC speelt hierbij ook in op nieuwe ontwikkelingen. Zo is vorig jaar aan de al langer bestaande klassen TS-HD, 112, Hoofdklasse en Duiken de klasse Oppervlakteredding toegevoegd.

Tijdens de vaardigheidstoetsen van het ABWC worden meerdere elementen beoordeeld: de kennis, kunde en de kwaliteit van de deelnemers. Factoren als stress en tijdsdruk wegen ook mee. De praktijksituaties worden in de vaardigheidstoetsen nagebootst door zo realistisch mogelijke scenario’s. Voor de beoordeling zijn nieuwe jurylijsten ontwikkeld. Het ABWC is door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen nog beter in staat om uitvoering te geven aan haar hoofdtaak, namelijk het bevorderen van de vakbekwaamheid van de Nederlandse brandweerkorpsen. Dit doet het ABWC in samenwerking met Brandweer Nederland.

Wilt u met uw brandweerteam graag meedoen aan de vaardigheidstoetsen voor het seizoen 2017 houd dan a.u.b. de ABWC-site in de gaten voor de deadline van de inschrijftermijn.


 

Secretariaat – ABWC
Twitter
Weersverwachting
Buienradar
buienradar