Welkom op de site van het ABWC

Op onze website vindt u alles over de brandweervaardigheidstoetsen in de klassen TS-HD, 112, de Hoofdklasse en Oppervlakte redding. De brandweervaardigheidstoetsen van het ABWC zijn het fundament onder de geoefendheid van de brandweer. Daarom willen wij hen ook dit jaar weer goed van dienst zijn met onze vaardigheidstoetsen. Naast algemene informatie, vindt u op onze website ook de informatie per provincie/regio, kunt u de uitnodigingsboekjes downloaden en leest u onder het kopje “uitslagen” de detailinformatie van de gehouden vaardigheidstoetsen. Wij wensen de brandweerlieden een voortreffelijk maar vooral een sportief seizoen toe.

Flyer ABWC

 

Deflyer ABWC slogan van het ABWC luidt ‘Dé kracht van vakbekwaamheid’. Naast het vakbekwaam worden speelt het  vakbekwaam blijven een steeds belangrijkere rol binnen de brandkorpsen. Het ABWC draagt hieraan graag een steentje bij door het organiseren van realistische vaardigheidstoetsen. De toetsen bieden de brandweerkorpsen de gelegenheid om goed geoefend te blijven voor de situaties die ze in de praktijk kunnen tegenkomen.

Via de flyer van het ABWC kunt u een indruk opdoen van de toetsen. Als uw brandweerkorps ook graag gebruik wil maken van een (extra) realistisch oefenmoment dan verwelkomen wij uw korps graag in het seizoen 2016. In oktober 2015 kunt u zich inschrijven via onze site voor één of meerdere klasse(n).

P.S.   Deze flyer wordt verstuurd aan alle brandweerkorpsen. Dit is een initiatief van het ABWC in samenwerking met Brandweer Nederland.

.

Informatieberichten van Brandweer Nederland

  • Onder de vlag 'leren van onderzoeken en incidenten' werd op de tweede Incidentonderzoeksdag op 11 juni stilgestaan bij een aantal opvallende thema's. Ruim 90 collega's uit het hele land kwamen om de ervaringen van andere collega's te horen, hun eigen […]
  • Onlangs heeft de VRH, in het kader van de regionale pilot Geen nood bij brand, bij 's Heeren Loo Zorggroep (SHL) in Monster een geslaagde en leerzame ontruimingsoefening gehouden. SHL maakt gebruik van oefenscenario's die op maat zijn gemaakt voor cliënten die wone […]
  • Afgelopen donderdagavond is door de Wereldfederatie van de World Police & Fire Games (WPFG) bekend gemaakt dat Rotterdam als host city mag fungeren voor de WPFG in 2021. […]
  • vrijdag, 26 jun, 2015 Gezocht: helmen voor Griekenland
    Guido van Herten roept de brandweerkorpsen in Nederland op: "Kijk eens in de kazerne wat er ligt en wat er weg kan. Ook voor het oog misschien onbruikbare of incomplete helmen en reserveonderdelen zijn welkom." […]
  • Bij de brandweer voelt Harm-Jan Koelewijn zich helemaal thuis. Naast het repressieve werk, zet hij zich met hart en ziel in voor het vergroten van de brandveiligheid in woningen. Zijn missie: voor elk huishouden in Nederland een woningcheck. […]

Uitslagen

Eerste uitslagen om 20.30 uur op de site beschikbaar. 

De kracht van vakbekwaamheid !

Dit is niet voor niets de nieuwe slogan van het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC). Voorheen was het zo dat het brandweerpersoneel na het slagen voor een brandweeropleiding niet meer terug hoefde naar de ‘schoolbanken’. Dat is achterhaald, want inmiddels is het begrip Life Long Learning Loop geïntroduceerd. Met andere woorden: het brandweerpersoneel moet niet alleen meer opgeleid zijn bij aanvang van hun brandweercarrière, maar ook opgeleid blijven. De vakbekwaamheid vormt dus het fundament van de repressieve dienst en komt de kwaliteit ten goede. Het ABWC draagt een steentje bij aan het behoud of vergroten van de vakbekwaamheid door het organiseren van vaardigheidstoetsen. Er zijn verschillende klassen, waaraan brandweerteams kunnen deelnemen. Het ABWC speelt hierbij ook in op nieuwe ontwikkelingen. Zo is vorig jaar aan de al langer bestaande klassen TS-HD, 112, Hoofdklasse en Duiken de klasse Oppervlakteredding toegevoegd. Tijdens de vaardigheidstoetsen van het ABWC worden meerdere elementen beoordeeld: de kennis, kunde en de kwaliteit van de deelnemers. Factoren als stress en tijdsdruk wegen ook mee. De praktijksituaties worden in de vaardigheidstoetsen nagebootst door zo realistisch mogelijke scenario’s. Voor de beoordeling zijn nieuwe jurylijsten ontwikkeld. Het ABWC is door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen nog beter in staat om uitvoering te geven aan haar hoofdtaak, namelijk het bevorderen van de vakbekwaamheid van de Nederlandse brandweerkorpsen. Dit doet het ABWC in samenwerking met Brandweer Nederland. Wilt u met uw brandweerteam graag meedoen aan de vaardigheidstoetsen voor het seizoen 2015 houd dan a.u.b. de ABWC-site in de gaten voor de deadline van de inschrijftermijn.

Inschrijven vaardigheidstoets 2016
U kunt vanaf 1 oktober 2015 weer uw ploeg(en) inschrijven voor deelname aan de vaardigheidstoetsen 2016. Zet deze datum vast in uw agenda. Voorkom teleurstellingen.
Secretariaat – ABWC
Twitter
Weersverwachting
Buienradar
buienradar