Website ABWC in een nieuw jasje

Op vrijdag 12 december 2014 is de vernieuwde website van het ABWC live gegaan. Een totaal nieuwe opzet en invulling, waardoor u makkelijker informatie over de diverse vaardigheidstoetsen terug kunt vinden. Dagelijks worden er Nieuws berichten toegevoegd. Ik hoop dat u kunt genieten van alles wat deze site uw brengt.

Laat weten wat u van de vernieuwde website vindt, stuur een twitter naar @abwc

Beheerder Website/Secretariaat.

Welkom op de site van het ABWC

Op onze website vindt u alles over de brandweervaardigheidstoetsen in de klassen TS-HD, 112, de Hoofdklasse en Oppervlakte redding. De brandweervaardigheidstoetsen van het ABWC zijn het fundament onder de geoefendheid van de brandweer. Daarom willen wij hen ook dit jaar weer goed van dienst zijn met onze vaardigheidstoetsen. Naast algemene informatie, vindt u op onze website ook de informatie per provincie/regio, kunt u de uitnodigingsboekjes downloaden en leest u onder het kopje “uitslagen” de detailinformatie van de gehouden vaardigheidstoetsen. Wij wensen de brandweerlieden een voortreffelijk maar vooral een sportief seizoen toe.

Informatieberichten van Brandweer Nederland.

  • Dankzij de inzet van vele mensen in het land is het gelukt om dit jaar de reeks publieksfolders qua inhoud en vormgeving te vernieuwen. De folder ‘Wat te doen na brand?' is de elfde en tevens laatste folder in deze reeks. Met de vernieuwing van de bedrijvenfolders is in […]
  • Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen en resultaten rondom de implementatie van de Elektronische leeromgeving (ELO). In dit nummer leest u onder andere over de ontwikkelingen rondom digitale les- en leerstof, vakbekwaam blijven en de bijscholing van do […]
  • De kwaliteit van het brandweeronderwijs in Oost Nederland krijgt een nieuwe impuls. De Stichting Brandweeropleidingen BOGO wordt per 1 januari uitgebreid. Het opleidingsinstituut van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) gaat vanaf die datum deel uitmaken van […]
  • De drie Brabantse regio's organiseerden in oktober en november de actie Broodje Brandweer. De 130 bijeenkomsten op de kazernes trokken ruim 5300 thuiswonende 65-plussers. Zij kregen een rondleiding door de kazerne, uitleg over het werk van de brandweer en een lunch met […]

Uitslagen

Op dit moment zijn er nog geen uitslagen beschikbaar

De kracht van vakbekwaamheid !

Dit is niet voor niets de nieuwe slogan van het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC). Voorheen was het zo dat het brandweerpersoneel na het slagen voor een brandweeropleiding niet meer terug hoefde naar de ‘schoolbanken’. Dat is achterhaald, want inmiddels is het begrip Life Long Learning Loop geïntroduceerd. Met andere woorden: het brandweerpersoneel moet niet alleen meer opgeleid zijn bij aanvang van hun brandweercarrière, maar ook opgeleid blijven. De vakbekwaamheid vormt dus het fundament van de repressieve dienst en komt de kwaliteit ten goede. Het ABWC draagt een steentje bij aan het behoud of vergroten van de vakbekwaamheid door het organiseren van vaardigheidstoetsen. Er zijn verschillende klassen, waaraan brandweerteams kunnen deelnemen. Het ABWC speelt hierbij ook in op nieuwe ontwikkelingen. Zo is vorig jaar aan de al langer bestaande klassen TS-HD, 112, Hoofdklasse en Duiken de klasse Oppervlakteredding toegevoegd. Tijdens de vaardigheidstoetsen van het ABWC worden meerdere elementen beoordeeld: de kennis, kunde en de kwaliteit van de deelnemers. Factoren als stress en tijdsdruk wegen ook mee. De praktijksituaties worden in de vaardigheidstoetsen nagebootst door zo realistisch mogelijke scenario’s. Voor de beoordeling zijn nieuwe jurylijsten ontwikkeld. Het ABWC is door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen nog beter in staat om uitvoering te geven aan haar hoofdtaak, namelijk het bevorderen van de vakbekwaamheid van de Nederlandse brandweerkorpsen. Dit doet het ABWC in samenwerking met Brandweer Nederland. Wilt u met uw brandweerteam graag meedoen aan de vaardigheidstoetsen voor het seizoen 2015 houd dan a.u.b. de ABWC-site in de gaten voor de deadline van de inschrijftermijn.

Inschrijven vaardigheidstoets 2015
Het is met ingang van 15 december niet meer mogelijk in te schrijven voor deelname aan de vaardigheidstoetsen 2015
Secretariaat – ABWC
Twitter
Weersverwachting
Buienradar
buienradar