Home

Welkom op de website van het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité.

Het ABWC organiseert als sinds 1946 brandweerwedstrijden die later worden zijn omgezet naar vaardigheidstoetsen toetsen voor alle regionale en bedrijfsbrandweerkorpsen in Nederland. Onze missie is om de brandweerkorpsen uitdagende scenario’s voor te zetten waarin de deelnemers al hun vaardigheden, hun deskundigheid en en ervaringen kunnen tonen. Jaarlijks nemen er zon 680 ploegen daal aan de diverse vaardigheidstoetsen. Deze zijn te onderscheiden in een klasse 112, een klasse TS-HD en Hoofdklasse.

Heeft u daarnaast nog vragen, dan staan onze bestuursleden en de provinciaal coördinatoren klaar om u van antwoord te voorzien.

Wij wensen u veel leesplezier om onze site en een sportief seizoen toe.


Uitslagen

Uitslagen van de vaardigheidstoetsen kunt u bekijken op deze site. Ga hiervoor naar “UITSLAGEN”
Op de zaterdagdagen dat het ABWC vaardigheidstoetsen organiseert, zijn uitslagen die zaterdagavond om 20.30 uur online beschikbaar op de site.


“Eigen identiteit dient behouden te worden. Want wat Goed is, is Goed”

 Stephan Wevers de Voorzitter van de Raad van Brandweercommandanten en Anton Slofstra portefeuillehouder Vakbekwaamheid en Kennis. Benadrukten dat het ABWC een boeiende en waardevolle organisatie is. Het is een grote club mensen die met een enorme gedrevenheid uitdagende en realistische vaardigheidstoetsen organiseren. Daardoor heeft het ABWC een grote meerwaarde voor Brandweer Nederland.

Vol enthousiasme is de Raad van  Brandweercommandanten het gesprek aangegaan met het voltallige bestuur en twee provinciaal coördinatoren van het ABWC .

Waardering

Veel handen gingen de lucht in als bevestiging op de vraag van Jan van Amerongen of de commandanten wel eens bij de vaardigheidstoetsen aanwezig zijn geweest. Er is veel waardering voor de opzet van de vaardigheidstoetsen. Het enthousiasme waarmee wordt deelgenomen en er is bewondering dat de organiserende posten een heel realistisch scenario presenteren.

Meerwaarde

De vaardigheidstoetsen zijn realistisch en door het competitieverband is er op een natuurlijke wijze stress toegevoegd. Deelnemers melden zich vrijwillig aan en worden deskundig waargenomen in de verrichtingen door de collega’s. Direct na de vaardigheidstoets wordt er feedback gegeven op de handelingen tijdens de inzet. Na de bekendmaking van de klassering ontvangt elk team een beoordelingsrapportage. Op de post worden deze rapportages nabesproken waardoor de leerelementen naar voren komen. Hierdoor hebben de vaardigheidstoetsen een grote meerwaarde voor Brandweer Nederland.

Acties

De Raad van Brandweercommandanten en het bestuur van het ABWC hebben de thema bijeenkomst waarin de acties en toekomstmogelijkheden zijn besproken als zeer waardevol ervaren.  Nadere acties en uitwisselingen binnen de veiligheidsregio’s en het ABWC zullen plaatsvinden.

Bezoek vaardigheidstoetsen

Momenteel zijn de vaardigheidstoetsen in volle gang. Wilt u de vaardigheidstoetsen bezoeken dan bent u van harte uitgenodigd. Zie hiervoor ‘Wie Waar Wanneer 2019”


Inschijven

Vanaf 1 oktober kunt u ploeg(en) inschrijven voor deelname aan de vaardigheidstoetsen 2020.
Het inschrijven geschiedt meestal door de regionale accounthouders.
Zij hebben de gegevens om in te te loggen en ploegen te kunnen inschrijven.
U kunt ploegen inschrijven voor deelname aan:
– Klasse 112        [ € 265,– ]
– Klasse TS-HD  [ € 265,– ]
– Hoofdklasse    [ € 290,– ]

De inschrijving sluit op 1 november 2019, indien u daarna toch nog een ploeg wilt inschrijven zal per ploeg € 50,– administratiekosten in rekening worden gebracht.
Indien u vragen hebt stuur dan een mail naar het  secretariaat@abwc.nl


Sociaal Media

Hoofdklasse

Klasse TS-HD

klasse 112